Likumprojekts trešajam lasījumam

Likumprojekts trešajam lasījumam

Iesniedz Juridiskā komisija

Par nekustamā īpašuma nodošanu Rīgas Ebreju kopienai

(reģ.nr.275)

 

Otrajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

Pr. nr.

Priekšlikumi

Atbildīgās komisijas atzinums

Ieteiktā likumprojekta redakcija pieņemšanai trešajā lasījumā

Par nekustamā īpašuma nodošanu Rīgas Ebreju kopienai

1.

/Juridiskā komisija/

Izteikt likumprojekta nosaukumu šādā redakcijā:

“Par nekustamā īpašuma nodošanu sabiedriskajai organizācijai “Rīgas Ebreju kopiena””.

Atbalstīt

Par nekustamā īpašuma nodošanu sabiedriskajai organizācijai “Rīgas Ebreju kopiena”

1. pants. Nodot bez atlīdzības sabiedriskās organizācijas “Rīgas Ebreju kopiena” īpašumā nekustamo īpašumu – zemesgabalu 1122m2 platībā (kadastra nr. 0100 020 0135) un ēku – Rīgā, Skolas ielā 6.

   

redakcionāli

precizēts

1. pants. Nodot bez atlīdzības sabiedriskās organizācijas “Rīgas Ebreju kopiena” (turpmāk - Rīgas Ebreju kopiena) īpašumā nekustamo īpašumu – zemesgabalu 1122m2 platībā (kadastra nr. 0100 020 0135) un

ēku – Rīgā, Skolas ielā 6.

2. pants. Rīgas Ebreju kopienai aizliegts atsavināt vai ieķīlāt šā likuma 1. pantā minēto nekustamo īpašumu.

2.

 

3.

/Deputāte I.Labucka/

Izslēgt 2. pantu.

/Deputāts V.Stepaņenko/

Izslēgt 2. pantu.

Neatbalstīt

 

Neatbalstīt

2. pants. Rīgas Ebreju kopienai aizliegts atsavināt vai ieķīlāt šā likuma 1. pantā minēto nekustamo īpašumu.

3. pants. Ja Rīgas Ebreju kopiena beidz pastāvēt, šā likuma 1. pantā minētais nekustamais īpašums nododams valstij.

4.

 

5.

/Deputāte I.Labucka/

Izslēgt 3. pantu.

/Deputāts V.Stepaņenko/

Izslēgt 3. pantu.

Neatbalstīt

 

Neatbalstīt

3. pants. Ja Rīgas Ebreju kopiena beidz pastāvēt, šā likuma 1. pantā minētais nekustamais īpašums nododams valstij.