Saeimas Prezidijam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija šā gada 28. maija sēdē izskatīja likumprojektu "Grozījumi likumā "Par aviāciju"" (Reģ. nr.263)         (Dok. nr.759, 759A) un pieņēma lēmumu atbalstīt minēto likumprojektu izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.

Komisija ierosina atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

Indulis Emsis

 

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par aviāciju"

Izdarīt likumā "Par aviāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 22.nr.; 1997, 13., 23.nr.; 1998, 15., 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2002, 12.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 6.panta otrās daļas 8.punktu.

2. Izteikt 65.pantu šādā redakcijā:

"65.pants. Ziņošana citas valsts ieinteresētajām personām par Latvijas Republikas teritorijā notikušajiem aviācijas nelaimes gadījumiem un incidentiem

Par Latvijas Republikas teritorijā notikušajiem aviācijas nelaimes gadījumiem un incidentiem, kā arī par to izmeklēšanas uzsākšanu Satiksmes ministrija vai tās pilnvarota persona Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dokumentos noteiktajā kārtībā paziņo attiecīgajām citas valsts civilās aviācijas institūcijām un ieinteresētajām personām."

3. Aizstāt 68.panta trešajā daļā vārdus "Civilās aviācijas administrācijas ģenerāldirektoru" ar vārdiem "attiecīgo Satiksmes ministrijas amatpersonu".

4. Izteikt 69. un 70.pantu šādā redakcijā:

"69.pants. Gaisa kuģa meklēšanas pārtraukšana

Ja nelaimes gadījumā cietušā gaisa kuģa meklēšanai nav rezultātu, pēc Satiksmes ministrijas attiecīgas amatpersonas priekšlikuma satiksmes ministrs var pieņemt lēmumu par gaisa kuģa meklēšanas pārtraukšanu.

70.pants. Latvijas Republikas teritorijā notikušo aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšana

Latvijas Republikas teritorijā notikušos aviācijas nelaimes gadījumus un incidentus Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izmeklē Satiksmes ministrijas Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas nodaļa.

Ja aviācijas nelaimes gadījumā vismaz viena persona ir guvusi miesas bojājumus, kuru rezultātā iestājas nāve, vai smagus miesas bojājumus, satiksmes ministrs izveido aviācijas nelaimes gadījuma izmeklēšanas komisiju.

Ja civilās aviācijas nelaimes gadījumā vai incidentā iesaistīti Latvijas Republikas Nacionālie bruņotie spēki vai citu valstu militāro spēku gaisa kuģi, satiksmes ministrs un aizsardzības ministrs izveido kopīgu izmeklēšanas komisiju."

5. Aizstāt 71.panta nosaukumā un tekstā vārdus "izmeklēšanas valsts komisijā" ar vārdiem "izmeklēšanas komisijā".

6. Izteikt 74.pantu šādā redakcijā:

"74.pants. Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas nodaļas un aviācijas nelaimes gadījuma izmeklēšanas komisijas izmeklētāju tiesības

Veicot izmeklēšanu, Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas nodaļas un aviācijas nelaimes gadījuma izmeklēšanas komisijas izmeklētājiem ir tiesības:

1) brīvi piekļūt aviācijas nelaimes gadījuma vai incidenta vietai, kā arī gaisa kuģim, tā saturam vai atliekām;

2) nekavējoties nodrošināt pierādījumu uzskaiti un kontrolētu atlūzu vai sastāvdaļu savākšanu, lai veiktu pārbaudi vai analīzes;

3) nekavējoties piekļūt lidojuma ieraksta aparātiem, iepazīties ar visu attiecīgo ierakstu saturu un tos izmantot izmeklēšanā;

4) iepazīties ar aviācijas nelaimes gadījuma upuru mirstīgo atlieku apskates un laboratorisko analīžu rezultātiem;

5) iepazīties ar atzinumiem un saņemt informāciju no ārstniecības iestādēm par aviācijas nelaimes gadījumā vai incidentā cietušo personu veselības stāvokli;

6) nekavējoties iepazīties ar gaisa kuģi vadījušo personu apskates un laboratorisko analīžu rezultātiem;

7) izjautāt lieciniekus;

8) brīvi piekļūt jebkādai attiecīgajai informācijai vai ierakstiem, kas atrodas pie gaisa kuģa īpašnieka, ekspluatanta vai ražotāja, kā arī pie institūcijām, kas ir atbildīgas par civilo aviāciju, lidostu vai gaisa satiksmes vadību;

9) pieprasīt, lai juridiskās personas, kuru darbības rajonā noticis aviācijas nelaimes gadījums, pēc iespējas apsargātu gaisa kuģi, tā atlūzas un citus pierādījumus un sniegtu palīdzību darbietilpīgu un citu nepieciešamu pasākumu veikšanā, kā arī ierādītu telpas komisijas darbam un atpūtai."

 

7. Izteikt 76.pantu šādā redakcijā:

"76.pants. Pasākumi aviācijas nelaimes gadījuma vai incidenta cēloņu novēršanai

Aviācijas nelaimes gadījuma vai incidenta izmeklēšanas komisijas atzinumu, rekomendācijas un izmeklēšanas materiālus iesniedz Satiksmes ministrijā.

Satiksmes ministrija, ņemot vērā gaisa kuģa ekspluatanta izveidotās komisijas vai aviācijas nelaimes gadījuma vai incidenta izmeklēšanas komisijas iesniegtos izmeklēšanas materiālus, izstrādā rekomendācijas līdzīgu aviācijas nelaimes gadījumu vai incidentu cēloņu novēršanai turpmākajā civilās aviācijas darbībā un nosūta tās Latvijas Republikā reģistrētajiem civilās aviācijas gaisa kuģu ekspluatantiem, un viņiem norādītajā termiņā tās jāizpilda.

Izstrādātos pasākumus un rekomendācijas aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu cēloņu novēršanai un aviācijas nelaimes gadījuma izmeklēšanas komisijas pārskatu Satiksmes ministrija nosūta Starptautiskajai civilās aviācijas organizācijai (ICAO) un attiecīgajām citu valstu civilās aviācijas institūcijām un ieinteresētajām personām Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dokumentos noteiktajā kārtībā."

8. Aizstāt 77.panta nosaukumā un tekstā vārdus "izmeklēšanas valsts komisijas" ar vārdiem "izmeklēšanas komisijas".