Saeimas Prezidijam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija šā gada 14. maija sēdē izskatīja likumprojektu "Par aizsardzības pasākumiem attiecībā pret cūku un cūkgaļas importu" (Reģ. nr.261)  (Dok. nr.756, 756A) un pieņēma lēmumu atbalstīt minēto likumprojektu izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.

Komisija ierosina atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

Indulis Emsis

Likumprojekts

Par aizsardzības pasākumiem attiecībā pret cūku un cūkgaļas importu

1.pants. Šā likuma mērķis ir aizsargāt cūkgaļas iekšējo tirgu pret pieaugošā importa nodarītajiem zaudējumiem, nosakot muitas tarifu kvotas un papildu muitas nodokli.

2.pants. Dzīvu cūku importam Latvijas Republikā tiek noteikts papildu muitas nodoklis saskaņā ar šā likuma 1.pielikumu.

3.pants. (1) Cūkgaļas importam Latvijas Republikā tiek noteiktas muitas tarifu kvotas un papildu muitas nodoklis saskaņā ar šā likuma 2.pielikumu.

(2) Cūkgaļai, kas importēta muitas tarifu kvotu ietvaros, piemērojamas likumā "Par muitas nodokli (tarifiem)" un starptautiskajos līgumos noteiktās muitas nodokļa likmes.

4.pants. (1) Cūku subproduktu importam Latvijas Republikā tiek noteiktas muitas tarifu kvotas un papildu muitas nodoklis saskaņā ar šā likuma 3.pielikumu.

(2) Cūku subproduktiem, kas importēti muitas tarifu kvotu ietvaros, piemērojamas likumā "Par muitas nodokli (tarifiem)" un starptautiskajos līgumos noteiktās muitas nodokļa likmes.

5.pants. Šā likuma 3. un 4.pantā noteiktās muitas tarifu kvotas sadala Zemkopības ministrija Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

6.pants. Šā likuma darbības laikā netiek piemērota likumā "Par ievedmuitas nodokļa (tarifa) likmēm, muitas tarifu kvotām un papildu kontroles un informēšanas kārtību, kas piemērojama Eiropas Kopienas izcelsmes lauksaimniecības precēm" Eiropas Savienības dalībvalstīm paredzētā muitas tarifu kvota cūkgaļas importam, kas klasificēts saskaņā ar Latvijas kombinētās nomenklatūras 0203 kodu.

7.pants. Šā likuma darbības laikā muitas tarifu kvotas, kas piešķirtas atbilstoši Eiropas līgumam par asociācijas izveidošanu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Latvijas Republiku, no otras puses, ieskaitāmas šā likuma 3.pielikumā norādītajā muitas tarifu kvotā, kas noteikta Eiropas Savienības dalībvalstīm.

8.pants. Šā likuma 2., 3. un 4.pantā noteiktie iekšējā tirgus aizsardzības pasākumi ir spēkā četrus gadus no šā likuma spēkā stāšanās brīža, bet tie zaudē spēku brīdī, kad Latvijas Republika iestājas Eiropas Savienībā.

9.pants. Saskaņā ar likuma "Par iekšējā tirgus aizsardzību" 23.pantu iekšējā tirgus aizsardzības pasākumi nav piemērojami šā likuma 4.pielikumā minētajām valstīm.

 

 

 

Ekonomikas ministra vietā –

īpašu uzdevumu ministrs bērnu un ģimenes lietās

A.Baštiks

 

 

1.pielikums

likumam "Par aizsardzības pasākumiem

pret cūku un cūkgaļas importu"

Dzīvu cūku importam noteiktais papildu muitas nodoklis

Preces, kurām piemērojams muitas nodoklis

Piemērojamais papildu muitas nodoklis (Ls/kg)

Latvijas kombinētās nomenklatūras kods

preces apraksts

pirmajos 12 mēnešos pēc piemērošanas sākuma

no13. līdz 24. mēnesim pēc piemērošanas sākuma

no 25. līdz 37. mēnesim pēc piemērošanas sākuma

no 37. līdz 49. mēnesim pēc piemērošanas sākuma

           

0103 92 11 0

sivēnmātes, kurām ir ne mazāk par vienu atnešanos, ar svaru ne mazāk kā 160 kg

0,203

0,1827

0,1218

0,0609

0103 92 19 0

pārējās

       

 

 

Ekonomikas ministra vietā –

īpašu uzdevumu ministrs bērnu un ģimenes lietās

A.Baštiks

2.pielikums

likumam "Par aizsardzības pasākumiem

pret cūku un cūkgaļas importu"

Cūkgaļas importam noteiktās muitas tarifu kvotas

Preces, kurām piemērojama muitas tarifu kvota

Valstis

Pirmajos 12 mēnešos pēc piemērošanas sākuma

No 13. līdz 24.mēnesim pēc piemērošanas sākuma

No 25. līdz 36.mēnesim pēc piemērošanas sākuma

No 37. līdz 48.mēnesim pēc piemērošanas sākuma

Latvijas kombinētās nomenklatūras kods

preces apraksts

muitas tarifu kvotas apjoms (kg)

papildu muitas nodoklis importam (Ls/kg)

muitas tarifu kvotas apjoms

(kg)

papildu muitas nodoklis

(Ls/kg)

muitas tarifu kvotas apjoms

(kg)

papildu muitas nodoklis importam (Ls/kg)

muitas tarifu kvotas apjoms

(kg)

papildu muitas nodoklis importam (Ls/kg)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0203 11 10 0

---mājas šķirņu cūku  

 

Igaunija

Lietuva

Polija

 

 

Pārējās valstis, izņemot ES

 

 

2331753

233397

44966

 

 

659

 

 

 

 

 

0,257

 

 

2525988

252839

48711

 

 

714

 

 

 

 

 

0,2313

 

 

2720223

272281

52457

 

 

769

 

 

 

 

 

0,1542

 

 

2914458

291723

56203

 

 

824

 

 

 

 

 

0,0771

0203 12 11 0

----šķiņķis un tā izcirtņi

0203 12 19 0

----lāpstiņas daļas (priekšējie šķiņķi) un to izcirtņi

0203 19 11 0

----priekšējās daļas un to izcirtņi

0203 19 13 0

----filejas gabali un to izcirtņi, ar kauliem

0203 19 15 0

----krūtiņas un to izcirtņi

0203 19 55 0

-----bez kauliem

0203 19 59 0

-----pārējie

0203 21 10 0

---mājas šķirņu cūku

 

Igaunija

Lietuva

Polija

Pārējās valstis, izņemot ES

 

39786

21027

832972

 

58190

 

0,257

 

43100

22779

902359

 

63037

 

0,2313

 

46414

24530

971746

 

67884

 

0,1542

 

49728

26282

1041132

 

72731

 

0,0771

0203 22 11 0

----šķiņķis un to izcirtņi

0203 22 19 0

----lāpstiņas daļas (priekšējie šķiņķi) un to izcirtņi

0203 29 11 0

----priekšējās daļas un to izcirtņi

0203 29 13 0

----filejas gabali un to izcirtņi, ar kauliem

0203 29 15 0

----krūtiņas un to izcirtņi

0203 29 55 0

-----bez kauliem

0203 29 59 0

-----pārējie

 

 

 

0203 11 10 0

---mājas šķirņu cūku

ES dalībvalstis

2640000

 

0,257

2860000

 

0,2313

3080000

 

0,1542

3300000

 

0,0771

0203 12 11 0

----šķiņķis un tā izcirtņi

0203 12 19 0

----lāpstiņas daļas (priekšējie šķiņķi) un to izcirtņi

0203 19 11 0

----priekšējās daļas un to izcirtņi

0203 19 13 0

----filejas gabali un to izcirtņi, ar kauliem

0203 19 15 0

----krūtiņas un to izcirtņi

0203 19 55 0

-----bez kauliem

0203 19 59 0

-----pārējie

0203 21 10 0

---pārējie

0203 22 11 0

0203 22 19 0

---mājas šķirņu cūku

----šķiņķis un to izcirtņi

----lāpstiņas daļas (priekšējie šķiņķi) un to izcirtņi

0203 29 11 0

----priekšējās daļas un to izcirtņi

0203 29 13 0

----filejas gabali un to izcirtņi, ar kauliem

0203 29 15 0

----krūtiņas un to izcirtņi

0203 29 55 0

-----bez kauliem

0203 29 59 0

-----pārējie

 

 

 

 

 

 

Ekonomikas ministra vietā –

īpašu uzdevumu ministrs bērnu un ģimenes lietās

A.Baštiks

3.pielikums

likumam "Par aizsardzības pasākumiem

pret cūku un cūkgaļas importu"

Cūku subproduktu importam noteiktās muitas tarifu kvotas

Preces, kurām piemērojama muitas tarifu kvota

Valstis

Pirmajos 12 mēnešos pēc piemērošanas sākuma

No 13. līdz 24.mēnesim pēc piemērošanas sākuma

No 25. līdz 36.mēnesim pēc piemērošanas sākuma

No 37. līdz 48.mēnesim pēc piemērošanas sākuma

Latvijas kombinētās nomenklatūras kods

preces apraksts

muitas tarifu kvotas apjoms (kg)

papildu muitas nodoklis importam (Ls/kg)

muitas tarifu kvotas apjoms (kg)

papildu muitas nodoklis (Ls/kg)

muitas tarifu kvotas apjoms

(kg)

papildu muitas nodoklis importam (Ls/kg)

muitas tarifu kvotas apjoms

(kg)

papildu muitas nodoklis importam (Ls/kg)

                     

0206 30 20 0

---aknas

 

 

Igaunija

Lietuva

Polija

ES dalībvalstis

Pārējās valstis

 

 

 

35174

8618

21711

389080

 

0

 

0,257

 

 

 

 

38691

9479

23882

427988

 

0

 

0,2313

49243

12065

30395

544712

 

0

 

0,1542

59795

14650

36909

661437

 

0

 

0,0771

0206 30 30 0

---pārējie

0206 41 20 0

---mājas šķirņu cūku

0206 49 20 0

---mājas šķirņu cūku

 

 

Ekonomikas ministra vietā –

īpašu uzdevumu ministrs bērnu un ģimenes lietās

A.Baštiks

4.pielikums

likumam "Par aizsardzības pasākumiem

pret cūku un cūkgaļas importu"

Pasaules tirdzniecības organizācijas jaunattīstības valstis,

pret kurām tirgus aizsardzības pasākumi netiek piemēroti

saskaņā ar likuma "Par iekšējā tirgus aizsardzību" 23.pantu

  1. Angola
  2. Antigva un Barbuda
  3. Apvienotie Arābu Emirāti
  4. Argentīna
  5. Bahreina
  6. Bangladeša
  7. Barbadosa
  8. Beliza
  9. Benina
  10. Bolīvija
  11. Botsvāna
  12. Brazīlija
  13. Bruneja
  14. Burkinafaso
  15. Burundi
  16. Centrālāfrikas Republika
  17. Čada
  18. Čīle
  19. Dominika
  20. Dominikānas Republika
  21. Dcibutija
  22. Ēģipte
  23. Ekvadora
  24. Salvadora
  25. Fidci
  26. Filipīnas
  27. Gabona
  28. Gajāna
  29. Gambija
  30. Gana
  31. Grenāda
  32. Gvatemala
  33. Gvineja-Bisava
  34. Gvineja
  35. Haiti
  36. Hondurasa
  37. Indija
  38. Indonēzija
  39. Jamaika
  40. Jordānija
  41. Kamerūna
  42. Kenija
  43. Kolumbija
  44. Kongo
  45. Kostarika
  46. Kotdivuāra
  47. Kuveita
  48. Katara
  49. Lesoto
  50. Madagaskara
  51. Makao
  52. Malaizija
  53. Malāvija
  54. Maldīvija
  55. Mali
  56. Maroka
  57. Maurīcija
  58. Mauritānija
  59. Meksika
  60. Mjanma
  61. Mozambika
  62. Namībija
  63. Nigēra
  64. Nigērija
  65. Nikaragva
  66. Omāna
  67. Pakistāna
  68. Panama
  69. Papua-Jaungvineja
  70. Paragvaja
  71. Peru
  72. Ruanda
  73. Senegāla
  74. Sjerraleone
  75. Surinama
  76. Sentkitsa un Nevisa
  77. Sentlūsija
  78. Sentvinsenta un Grenadīnas
  79. Svazilenda
  80. Šrilanka
  81. Taizeme
  82. Tanzānija
  83. Togo
  84. Trinidāda un Tobāgo
  85. Tunisija
  86. Uganda
  87. Urugvaja
  88. Venecuēla
  89. Zālamana salas
  90. Zambija
  91. Zimbabve