Par aizsardzības pasākumiem attiecībā pret cūku un cūkgaļas importu

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

Anotācija

Likumprojekts

Par aizsardzības pasākumiem attiecībā pret cūku un cūkgaļas importu

1.pants. Šā likuma mērķis ir aizsargāt cūkgaļas iekšējo tirgu pret pieaugošā importa nodarītajiem zaudējumiem, nosakot muitas tarifu kvotas un papildu muitas nodokli.

2.pants. Dzīvu cūku importam Latvijas Republikā tiek noteikts papildu muitas nodoklis saskaņā ar šā likuma 1.pielikumu.

3.pants. (1) Cūkgaļas importam Latvijas Republikā tiek noteiktas muitas tarifu kvotas un papildu muitas nodoklis saskaņā ar šā likuma 2.pielikumu.

(2) Cūkgaļai, kas importēta muitas tarifu kvotu ietvaros, piemērojamas likumā "Par muitas nodokli (tarifiem)" un starptautiskajos līgumos noteiktās muitas nodokļa likmes.

4.pants. (1) Cūku subproduktu importam Latvijas Republikā tiek noteiktas muitas tarifu kvotas un papildu muitas nodoklis saskaņā ar šā likuma 3.pielikumu.

(2) Cūku subproduktiem, kas importēti muitas tarifu kvotu ietvaros, piemērojamas likumā "Par muitas nodokli (tarifiem)" un starptautiskajos līgumos noteiktās muitas nodokļa likmes.

5.pants. Šā likuma 3. un 4.pantā noteiktās muitas tarifu kvotas sadala Zemkopības ministrija Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

6.pants. Šā likuma darbības laikā netiek piemērota likumā "Par ievedmuitas nodokļa (tarifa) likmēm, muitas tarifu kvotām un papildu kontroles un informēšanas kārtību, kas piemērojama Eiropas Kopienas izcelsmes lauksaimniecības precēm" Eiropas Savienības dalībvalstīm paredzētā muitas tarifu kvota cūkgaļas importam, kas klasificēts saskaņā ar Latvijas kombinētās nomenklatūras 0203 kodu.

7.pants. Šā likuma darbības laikā muitas tarifu kvotas, kas piešķirtas atbilstoši Eiropas līgumam par asociācijas izveidošanu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Latvijas Republiku, no otras puses, 1995.gada 12. jūnijā Luksemburgā parakstītajam Eiropas līgumam, ieskaitāmas šā likuma 3.pielikumā norādītajā muitas tarifu kvotā, kas noteikta Eiropas Savienības dalībvalstīm.

8.pants. Šā likuma 2., 3. un 4.pantā noteiktie iekšējā tirgus aizsardzības pasākumi ir spēkā četrus gadus no šā likuma spēkā stāšanās brīža, bet tie zaudē spēku brīdī, kad Latvijas Republika iestājas Eiropas Savienībā.

9.pants. Saskaņā ar likuma "Par iekšējā tirgus aizsardzību" 23.pantu iekšējā tirgus aizsardzības pasākumi nav piemērojami šā likuma 4.pielikumā minētajām valstīm.

 

 

 

Ekonomikas ministra vietā –

īpašu uzdevumu ministrs bērnu un ģimenes lietās

A.Baštiks

 

 

1.pielikums

likumam "Par aizsardzības pasākumiem

pret cūku un cūkgaļas importu"

Dzīvu cūku importam noteiktais papildu muitas nodoklis

Preces, kurām piemērojams muitas nodoklis

Piemērojamais papildu muitas nodoklis (Ls/kg)

Latvijas kombinētās nomenklatūras kods

preces apraksts

pirmajos 12 mēnešos pēc piemērošanas sākuma

no13. līdz 24. mēnesim pēc piemērošanas sākuma

no 25. līdz 37. mēnesim pēc piemērošanas sākuma

no 37. līdz 49. mēnesim pēc piemērošanas sākuma

           

0103 92 11 0

sivēnmātes, kurām ir ne mazāk par vienu atnešanos, ar svaru ne mazāk kā 160 kg

0,203

0,1827

0,1218

0,0609

0103 92 19 0

pārējās        

 

 

Ekonomikas ministra vietā –

īpašu uzdevumu ministrs bērnu un ģimenes lietās

A.Baštiks

2.pielikums

likumam "Par aizsardzības pasākumiem

pret cūku un cūkgaļas importu"

Cūkgaļas importam noteiktās muitas tarifu kvotas

Preces, kurām piemērojama muitas tarifu kvota

Valstis

Pirmajos 12 mēnešos pēc piemērošanas sākuma

No 13. līdz 24.mēnesim pēc piemērošanas sākuma

No 25. līdz 36.mēnesim pēc piemērošanas sākuma

No 37. līdz 48.mēnesim pēc piemērošanas sākuma

Latvijas kombinētās nomenklatūras kods

preces apraksts

muitas tarifu kvotas apjoms (kg)

papildu muitas nodoklis importam (Ls/kg)

muitas tarifu kvotas apjoms

(kg)

papildu muitas nodoklis

(Ls/kg)

muitas tarifu kvotas apjoms

(kg)

papildu muitas nodoklis importam (Ls/kg)

muitas tarifu kvotas apjoms

(kg)

papildu muitas nodoklis importam (Ls/kg)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0203 11 10 0

---mājas šķirņu cūku  

 

Igaunija

Lietuva

Polija

 

 

Pārējās valstis, izņemot ES

 

 

2331753

233397

44966

 

 

659

 

 

 

 

 

0,257

 

 

2525988

252839

48711

 

 

714

 

 

 

 

 

0,2313

 

 

2720223

272281

52457

 

 

769

 

 

 

 

 

0,1542

 

 

2914458

291723

56203

 

 

824

 

 

 

 

 

0,0771

0203 12 11 0

----šķiņķis un tā izcirtņi

0203 12 19 0

----lāpstiņas daļas (priekšējie šķiņķi) un to izcirtņi

0203 19 11 0

----priekšējās daļas un to izcirtņi

0203 19 13 0

----filejas gabali un to izcirtņi, ar kauliem

0203 19 15 0

----krūtiņas un to izcirtņi

0203 19 55 0

-----bez kauliem

0203 19 59 0

-----pārējie

0203 21 10 0

---mājas šķirņu cūku  

Igaunija

Lietuva

Polija

 

 

Pārējās valstis, izņemot ES

 

39786

21027

832972

 

 

58190

 

 

 

 

0,257

 

43100

22779

902359

 

 

63037

 

 

 

 

0,2313

 

46414

24530

971746

 

 

67884

 

 

 

 

0,1542

 

49728

26282

1041132

 

 

72731

 

 

 

 

0,0771

0203 22 11 0

----šķiņķis un to izcirtņi

0203 22 19 0

----lāpstiņas daļas (priekšējie šķiņķi) un to izcirtņi

0203 29 11 0

----priekšējās daļas un to izcirtņi

0203 29 13 0

----filejas gabali un to izcirtņi, ar kauliem

0203 29 15 0

----krūtiņas un to izcirtņi

0203 29 55 0

-----bez kauliem

0203 29 59 0

-----pārējie

 

 

 

0203 11 10 0

---mājas šķirņu cūku ES dalībvalstis

2640000

 

0,257

2860000

 

0,2313

3080000

 

0,1542

3300000

 

0,0771

0203 12 11 0

----šķiņķis un tā izcirtņi

0203 12 19 0

----lāpstiņas daļas (priekšējie šķiņķi) un to izcirtņi

0203 19 11 0

----priekšējās daļas un to izcirtņi

0203 19 13 0

----filejas gabali un to izcirtņi, ar kauliem

0203 19 15 0

----krūtiņas un to izcirtņi

0203 19 55 0

-----bez kauliem

0203 19 59 0

-----pārējie

0203 21 10 0

---pārējie

0203 22 11 0

0203 22 19 0

---mājas šķirņu cūku
----šķiņķis un to izcirtņi
----lāpstiņas daļas (priekšējie šķiņķi) un to izcirtņi

0203 29 11 0

----priekšējās daļas un to izcirtņi

0203 29 13 0

----filejas gabali un to izcirtņi, ar kauliem

0203 29 15 0

----krūtiņas un to izcirtņi

0203 29 55 0

-----bez kauliem

0203 29 59 0

-----pārējie

 

 

 

 

 

 

Ekonomikas ministra vietā –

īpašu uzdevumu ministrs bērnu un ģimenes lietās

A.Baštiks

3.pielikums

likumam "Par aizsardzības pasākumiem

pret cūku un cūkgaļas importu"

Cūku subproduktu importam noteiktās muitas tarifu kvotas

Preces, kurām piemērojama muitas tarifu kvota

Valstis

Pirmajos 12 mēnešos pēc piemērošanas sākuma

No 13. līdz 24.mēnesim pēc piemērošanas sākuma

No 25. līdz 36.mēnesim pēc piemērošanas sākuma

No 37. līdz 48.mēnesim pēc piemērošanas sākuma

Latvijas kombinētās nomenklatūras kods

preces apraksts

muitas tarifu kvotas apjoms (kg)

papildu muitas nodoklis importam (Ls/kg)

muitas tarifu kvotas apjoms (kg)

papildu muitas nodoklis (Ls/kg)

muitas tarifu kvotas apjoms

(kg)

papildu muitas nodoklis importam (Ls/kg)

muitas tarifu kvotas apjoms

(kg)

papildu muitas nodoklis importam (Ls/kg)

                     

0206 30 20 0

---aknas  

 

Igaunija

Lietuva

Polija

ES dalībvalstis

Pārējās valstis

 

 

 

35174

8618

21711

389080

 

0

 

0,257

 

 

 

 

38691

9479

23882

427988

 

0

 

0,2313

49243

12065

30395

544712

 

0

 

0,1542

59795

14650

36909

661437

 

0

 

0,0771

0206 30 30 0

---pārējie

0206 41 20 0

---mājas šķirņu cūku

0206 49 20 0

---mājas šķirņu cūku

 

 

Ekonomikas ministra vietā –

īpašu uzdevumu ministrs bērnu un ģimenes lietās

A.Baštiks

4.pielikums

likumam "Par aizsardzības pasākumiem

pret cūku un cūkgaļas importu"

Pasaules tirdzniecības organizācijas jaunattīstības valstis,

pret kurām tirgus aizsardzības pasākumi netiek piemēroti

saskaņā ar likuma "Par iekšējā tirgus aizsardzību" 23.pantu

  1. Angola
  2. Antigva un Barbuda
  3. Apvienotie Arābu Emirāti
  4. Argentīna
  5. Bahreina
  6. Bangladeša
  7. Barbadosa
  8. Beliza
  9. Benina
  10. Bolīvija
  11. Botsvāna
  12. Brazīlija
  13. Bruneja
  14. Burkinafaso
  15. Burundi
  16. Centrālāfrikas Republika
  17. Čada
  18. Čīle
  19. Dominika
  20. Dominikānas Republika
  21. D?ibutija
  22. Ēģipte
  23. Ekvadora
  24. Salvadora
  25. Fid?i
  26. Filipīnas
  27. Gabona
  28. Gajāna
  29. Gambija
  30. Gana
  31. Grenāda
  32. Gvatemala
  33. Gvineja-Bisava
  34. Gvineja
  35. Haiti
  36. Hondurasa
  37. Indija
  38. Indonēzija
  39. Jamaika
  40. Jordānija
  41. Kamerūna
  42. Kenija
  43. Kolumbija
  44. Kongo
  45. Kostarika
  46. Kotdivuāra
  47. Kuveita
  48. Katara
  49. Lesoto
  50. Madagaskara
  51. Makao
  52. Malaizija
  53. Malāvija
  54. Maldīvija
  55. Mali
  56. Maroka
  57. Maurīcija
  58. Mauritānija
  59. Meksika
  60. Mjanma
  61. Mozambika
  62. Namībija
  63. Nigēra
  64. Nigērija
  65. Nikaragva
  66. Omāna
  67. Pakistāna
  68. Panama
  69. Pap ua-Jaungvineja
  70. Paragvaja
  71. Peru
  72. Ruanda
  73. Senegāla
  74. Sjerraleone
  75. Surinama
  76. Sentkitsa un Nevisa
  77. Sentlūsija
  78. Sentvinsenta un Grenadīnas
  79. Svazilenda
  80. Šrilanka
  81. Taizeme
  82. Tanzānija
  83. Togo
  84. Trinidāda un Tobāgo
  85. Tunisija
  86. Uganda
  87. Urugvaja
  88. Venecuēla
  89. Zālamana salas
  90. Zambija
  91. Zimbabve

 

 

 

 

Ekonomikas ministra vietā –

īpašu uzdevumu ministrs bērnu un ģimenes lietās

A.Baštiks

 

 

 

Normatīvā akta projekta

“Par aizsardzības pasākumiem attiecībā pret cūku un cūkgaļas importu”

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts iekšējā tirgus aizsardzības birojs (turpmāk – VITAB), pamatojoties uz likuma “Par iekšējā tirgus aizsardzību” vietējo ražotāju iesniegumu un papildus iegūtajiem sākotnējiem pierādījumiem, 2002.gada 1.jūlijā uzsāka iekšējā tirgus aizsardzības pārbaudi attiecībā uz cūku un atsevišķu cūkgaļas produktu importu pieaugošos apjomos.

Pārbaudē VITAB konstatēja, ka pārbaudāmās preces imports Latvijas ter torijā ir palielinājies no 4410,445 tonnām 1999. gadā līdz 13246,694 tonnām 2001. gadā jeb pieaudzis par 200,35%. 2002. gadā no janvāra līdz oktobrim pārbaudāmās preces imports no 2001. gada kopējā importa apjoma sastāda 144,79%, t.i., ir par 44,79% lielāks nekā 2001. gadā kopā.

VITAB arī konstatēja, pārbaudes periodā importa pieauguma dēļ vietējie ražotāji cieta zaudējumus, straujā cūkgaļas iepirkuma cenu pazeminājuma dēļ. Importēto dzīvo cūku cenas ir būtiski zemākas par vietējo cūkgaļas ražotāju nosaukto vēlamo cūkgaļas realizācijas cenu, līdz ar to vietējiem cūkgaļas ražotājiem nav iespējas paaugstināt savas produkcijas cenas, lai spētu konkurēt ar lēto importa produkciju.

Vietējās cūkgaļas iepirkuma cenas ir noslīdējušas zemāk par ražošanas pašizmaksu, tā rezultātā vietējie cūkgaļas ražotāji cieš zaudējumus un nav spējīgi noturēties cūkgaļas tirgū. Šādā situācijā nav iespējams samazināt cūkgaļas ražošanas pašizmaksu, jo nav līdzekļu ieguldījumu veikšanai fermu rekonstrukcijai un modernizācijai.

Lai novērstu vietējiem cūkgaļas ražotājiem nodarītos zaudējumus, VITAB konstatēja, ka ir nepieciešams ieviest iekšējā tirgus aizsardzības pasākumus.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 

 

 

   

Likumprojekta “Par aizsardzības pasākumiem attiecībā pret cūku un cūkgaļas importu” mērķis ir aizsargāt cūkgaļas iekšējo tirgu pret pieaugošā importa negatīvo ietekmi uz vietējo cūkgaļas ražošanu.

Likumprojektā tiek noteiktas papildus muitas nodevas dzīvu cūku importam un muitas tarifu kvotas cūkgaļas un cūku subproduktu importam Latvijas Republikā un šo muitas tarifu kvotu administrēšanas kārtība. Tāpat tiek noteikts iekšējā tirgus aizsardzības pasākumu piemērošanas periods un to liberalizēšanas grafiks.

3. Cita informācija   Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

  

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 

 

 

 

 

 

Ieviešot iekšējā tirgus aizsardzības pasākumus, tiks novērsta importētās produkcijas negatīvā ietekme uz vietējo cūkgaļas ražošanu.

Situācijas uzlabošana vietējā cūkgaļas nozarē tiks panākta, palielinot Latvijā importētas cūkgaļas cenu un ierobežojot cūku subproduktu daudzumu, līdz ar to palielināsies vietējās cūkgaļas cena un pieprasījums pēc Latvijā saražotajām dzīvajām cūkām.

Cūkgaļas realizācijas cenu palielināšanās rezultātā vietējie cūkgaļas ražotāji gūs pietiekami lielu peļņu, lai varētu veikt ieguldījumus cūkkopības nozares attīstībā, palielinot nobarojamo cūku skaitu un izkopjot ciltsdarbu, tādējādi apmierinot augošo pieprasījumu pēc kvalitatīvas cūkgaļas Latvijā.

Tiks saglabātas līdzšinējās un radītas jaunas darbavietas cūkkopības nozarē, kā arī ar cūkkopības nozari saistītajos uzņēmumos, samazināsies jau tā lielais bezdarbs lauku reģionos.

Cūkgaļas iepirkuma cenas tiks palielinātas līdz vēlamās cenas līmenim, kas ļaus segt ražošanas izmaksas un nodrošināt līdzekļus cūkkopības nozares attīstībai. Cūkgaļas realizācijas cenu kāpuma rezultātā palielināsies arī no cūkgaļas saražoto gatavo produktu cenas, taču tās nevarētu būt augstākas par 2001.gada līmeni.

Iekšējā tirgus aizsardzības pasākumu ieviešanas rezultātā paredzams, ka paaugstināsies Latvijas Republikā importētās cūkgaļas cenas. Cenu kāpums varētu izraisīt importa apjomu samazināšanos.

Novēršot vietējiem cūkgaļas ražotājiem radītos zaudējumus, tiks radīta iespēja ražot augstākas kvalitātes cūkgaļu ar zemāku ražošanas pašizmaksu. Līdz ar to uzlabosies vietējo ražotāju konkurētspēja ar importēto cūkgaļu.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 

 

 

Likumprojekts ietekmēs Latvijas cūku audzētājus un gatavo gaļas produktu ražotājus, kuri ražošanā izmanto cūkgaļu un cūku subproduktus, un cūkgaļas importētājus.

Likumprojekta ietekmētā nozare ir Gaļas izstrādājumu un konservu ražošana.

3. Sociālo seku izvērtējums

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta ietekme uz iedzīvotāju dzīves līmeni būs netieša. Aizsardzības pasākumu ieviešanas rezultātā varētu paaugstināties no cūkgaļas un cūku subproduktiem ražoto galaproduktu cenas.

Cūkkopības nozarē, galvenokārt lauku reģionos, un ar to saistītajās nozarēs saglabāsies līdzšinējās darbavietas un, uzlabojoties situācijai nozarē un palielinoties ražošanas apjomiem, tiktu nodrošinātas jaunas darbavietas. Palielinoties ienākumiem, darba devējiem būs iespējas palielināt darba algas strādājošajiem. Fermu modernizācijas rezultātā uzlabosies darba apstākļi līdzšinējiem darbiniekiem.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

  

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2

 3

 4

 5

 6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

  

 

Budžeta ieņēmumi palielināsies atbilstoši noteiktajai muitas nodevai. Precīzi budžeta ieņēmumus noteikt nav iespējams, jo nav zināms cūkgaļas un cūku subproduktu importa apjomu lielums.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos Budžeta izdevumi nav paredzēti.
3. Finansiālā ietekme

 

 

 Paredzams, ka finansiālā ietekme būs pozitīva, taču tās lielums nav konkrēti prognozējams.

   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.
5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.
6. Cita informācija  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Tiks izstrādāti MK noteikumi, ar mērķi noteikt muitas tarifu kvotu administrēšanas sistēmu, atrunājot kvotu sadales, importa licences izsniegšanas un izmantošanas kārtību.

MK noteikumus izstrādās Zemkopības ministrija 1 mēneša laikā.

2. Cita informācija  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām

atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Latvijas saistības ar Eiropas Savienību regulē Eiropas līgums par asociācijas izveidošanu starp Eiropas Kopienām un to Dalībvalstīm, no vienas puses, un Latvijas Republiku, no otras puses. Saistošās procedūras ir noteiktas 30. un 33. pantā, kas ir arī ievērotas. Pēc VITAB lēmuma pieņemšanas Eiropas Savienība iesniedza Latvijai notu, kurā lūdza saglabāt saskaņā ar Eiropas līgumu Eiropas Savienībai paredzēto cūkgaļas un cūku subproduktu importa preferenciālo kvotu. Izstrādājot likumprojektu ir ņemtas vērā šīs ES prasības un VITAB sākotnējais priekšlikums ir attiecīgi pārstrādāts, ievērojot iekšējā tirgus aizsardzības likumdošanā paredzēto nediskriminācijas principu, nosakot visām eksportētājvalstīm proporcionālas tarifu kvotas.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 

 

 

 

 

  Latvijai ir saistības pret Pasaules tirdzniecības organizāciju. Normatīvā akta jomu regulē 1994. gada Līguma par vispārējo vienošanos par tarifiem un tirdzniecību 19. pants, kā arī Pasaules tirdzniecības organizācijas Vienošanās par iekšējā tirgus aizsardzības pasākumiem. Procedūras, kuras ir ietvertas minētajos tiesību aktos, Latvija ir pilnībā ievērojusi un notificējusi PTO.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 

 

Latvijas noslēgtie tirdzniecības līgumi ar citām valstīm paredz iekšējā tirgus aizsardzību pret importu pieaugošos apjomos. Normatīvā akta projekts nav pretrunā ar šiem līgumiem.

Pirms normatīvā akta pieņemšanas ir noturētas konsultācijas ar Igauniju, Lietuvu un Poliju. Citi tirdzniecības partneri konsultācijas nav pieprasījuši.

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.
 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.
5. Cita informācija  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,

sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas Konsultācijas ir notikušas pēc pieprasījuma ar Latvijas Cūku audzētāju asociāciju un lielāko gaļas pārstrādātāju uzņēmumu grupu (A/S “Rīgas Miesnieks”, SIA “Trials”, SIA “Lido”, z/s “Lankalni”, SIA “Ardeks”, SIA “Saldus GK”, SIA “Forevers”, SIA “BLC”, SIA “Grāvendāle”).
2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Likumprojektā pēc gaļas pārstrādes uzņēmumu priekšlikuma tiek noteiktas tarifu kvotas cūkgaļas importam, kvotās atsevišķi izdalot atdzesēto un saldēto cūkgaļu.

Latvijas Cūku audzētāju asociācija atbalsta likumprojekta pieņemšanu.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis  Sabiedrības informēšanas pasākumi notikuši caur informācijas sniegšanu ziņu aģentūrās, presē u.c. masu medijos.
4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem 

 Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav paredzētas.

5. Cita informācija Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas 

 Normatīvā akta izpildi veiks Zemkopības ministrija esošo funkciju ietvaros.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sabiedrība par VITAB lēmuma nr. 03/2003 Lēmums par pārskata par iekšējā tirgus aizsardzības pārbaudes lietas pret cūku un atsevišķu cūkgaļas produktu importu pieaugošos apjomos rezultātiem apstiprināšanu pieņemšanu tika informēta ar publikāciju Latvijas Republikas oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” 2003.gada 21.februārī, nr. 29(2794).

Par likuma “Par aizsardzības pasākumiem attiecībā pret cūku un cūkgaļas importu” pieņemšanu sabiedrība tiks informēta ar publikāciju laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 Likumdošana neparedz tiesību aizsardzību tiesas ceļā.

4. Cita informācija  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

Ekonomikas ministra vietā-

finansu ministrs V.Dombrovskis