26

26.05.2003

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

"Preču un pakalpojumu loteriju likums“" (reģ.nr.256) 2.lasījumam.

1.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

1. pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1) preču loterija – izloze, kurā dalībnieki piedalās veicot preču pirkumu un loterijas organizētājam uzrādot dokumentālu pirkuma apliecinājumu. Laimestam ir gadījuma raksturs un tas nevar būt nauda vai bezķermeniska lieta;

2) pakalpojumu loterija - izloze, kurā dalībnieki piedalās veicot pakalpojumu pirkumu, loterijas organizētājam uzrādot dokumentālu pirkuma apliecinājumu. Laimestam ir gadījuma raksturs un tas ir lieta;

3) loterijas atļaujas saņēmējs – preču ražotājs, izplatītājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs, kas organizē preču vai pakalpojumu loteriju vai persona, kurai preču ražotājs, izplatītājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs ir deleģējis tiesības organizēt preču vai pakalpojumu loteriju;

4) loterijas organizētājs – persona, kurai preču ražotājs, izplatītājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs ir deleģējis tiesības organizēt preču vai pakalpojumu loteriju

5) loterijas norises sākums – atļaujā norādītais datums, sākot no kura personas var iegādāties preces vai saņemt pakalpojumus un uzrādot dokumentālu pirkuma apliecinājumu, piedalās loterijā;

6) loterijas norises beigas – atļaujā norādītais datums, līdz kuram licences saņēmējam ir jānosaka un jāpaziņo laimējušās personas;

7) laimestu fonds – lietas, kuras kā laimestus vienas preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanai piedāvā loterijas atļaujas saņēmējs un kuru vērtību latos apstiprina grāmatvedības dokumenti.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

Izteikt likuma 1. pantu šādā redakcijā:

“1. pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1) preču loterija – spēle, kurā dalībnieki piedalās veicot preču pirkumu, bet nemaksājot papildu dalības maksu, un tās laimestam ir gadījuma raksturs;

2) pakalpojumu loterija - spēle, kurā dalībnieki piedalās, noslēdzot pakalpojuma līgumu, bet nemaksājot papildu dalības maksu, un tās laimestam ir gadījuma raksturs;

3) loterijas dalībnieks – persona, kas pērk preci vai noslēdz pakalpojuma līgumu un veic loterijas noteikumos paredzētās darbības, lai pretendētu uz laimesta iegūšanu;

4) loterijas atļaujas saņēmējs – preču ražotājs, izplatītājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs, kas organizē preču vai pakalpojumu loteriju, vai loterijas organizētājs;

5) loterijas organizētājs – persona, kurai preču ražotājs, izplatītājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs ir deleģējis tiesības organizēt preču vai pakalpojumu loteriju

6) loterijas norises sākums – atļaujā norādītais datums, sākot no kura personas iegādājas preces vai saņem pakalpojumus un uzrādot dokumentālu pirkuma apliecinājumu, piedalās loterijā;

7) loterijas norises beigas – atļaujā norādītais datums, līdz kuram loterijas atļaujas saņēmējam ir jānosaka un jāpaziņo laimējušās personas;

8) laimestu fonds – lietas, kuras kā laimestus vienas preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanai piedāvā loterijas atļaujas saņēmējs un kuru vērtību latos apstiprina grāmatvedības dokumenti.”

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 1. panta 6. punktā vārdu ‘’licences’’ ar vārdu ‘’atļaujas’’.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

1.priekš-likumā

1. pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1) preču loterija – spēle, kurā dalībnieki piedalās veicot preču pirkumu, bet nemaksājot papildu dalības maksu, un tās laimestam ir gadījuma raksturs;

2) pakalpojumu loterija - spēle, kurā dalībnieki piedalās, noslēdzot pakalpojuma līgumu, bet nemaksājot papildu dalības maksu, un tās laimestam ir gadījuma raksturs;

3) loterijas dalībnieks – persona, kas pērk preci vai noslēdz pakalpojuma līgumu un veic loterijas noteikumos paredzētās darbības, lai pretendētu uz laimesta iegūšanu;

4) loterijas atļaujas saņēmējs – preču ražotājs, izplatītājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs, kas organizē preču vai pakalpojumu loteriju, vai loterijas organizētājs;

5) loterijas organizētājs – persona, kurai preču ražotājs, izplatītājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs ir deleģējis tiesības organizēt preču vai pakalpojumu loteriju

6) loterijas norises sākums – atļaujā norādītais datums, sākot no kura personas iegādājas preces vai saņem pakalpojumus un uzrādot dokumentālu pirkuma apliecinājumu, piedalās loterijā;

7) loterijas norises beigas – atļaujā norādītais datums, līdz kuram loterijas atļaujas saņēmējam ir jānosaka un jāpaziņo laimējušās personas;

8) laimestu fonds – lietas, kuras kā laimestus vienas preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanai piedāvā loterijas atļaujas saņēmējs un kuru vērtību latos apstiprina grāmatvedības dokumenti.

2. pants Šā likuma mērķis ir:

1) reglamentēt preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas, atļaujas saņemšanas un kontroles kārtību;

2) aizsargāt personu, kā arī kopumā visas sabiedrības intereses preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas jomā;

3) veicināt godīgu konkurenci.

     

2. pants Šā likuma mērķis ir:

1) reglamentēt preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas, atļaujas saņemšanas un kontroles kārtību;

2) aizsargāt personu, kā arī kopumā visas sabiedrības intereses preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas jomā;

3) veicināt godīgu konkurenci.

3. pants. Lai varētu organizēt preču vai pakalpojumu loteriju, komercsabiedrībai, kas ražo, izplata, pārdod preces vai sniedz pakalpojumus Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā ir jāsaņem atļauja. Ja preču ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs ir deleģējis preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanas tiesības citai personai, tad atļauja ir jāsaņem šai personai. Bez atļaujas saņemšanas un valsts nodevas samaksas var organizēt preču vai pakalpojumu loterijas, kuru laimests fonds nav lielāks par 500 latiem.

3

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 3. pantā un turpmāk visā likumprojekta tekstā vārdu ‘’komercsabiedrība’’ ar vārdu ‘’komersants’’ (attiecīgā locījumā).

Atbalstīt

3. pants. Lai varētu organizēt preču vai pakalpojumu loteriju, komersantam, kas ražo, izplata, pārdod preces vai sniedz pakalpojumus Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā ir jāsaņem atļauja. Ja preču ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs ir deleģējis preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanas tiesības citai personai, tad atļauja ir jāsaņem šai personai. Bez atļaujas saņemšanas un valsts nodevas samaksas var organizēt preču vai pakalpojumu loterijas, kuru laimests fonds nav lielāks par 500 latiem.

4. pants. (1) Ja preču vai pakalpojumu loterijas laimestu fonds nav lielāks par 500 latiem, tad to var organizēt pēc tam, kad par loterijas organizēšanu Ministru kabineta noteiktā kārtībā ir paziņots Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai un saņemts tās apstiprinājums.

(2) Komercsabiedrība, kas vēlas organizēt preču vai pakalpojumu loteriju, kuras laimestu fonds nav lielāks par 500 latiem, paziņo Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai par tās organizēšanu ne vēlāk kā 15 dienas pirms paredzētās loterijas norises sākuma.

4

Juridiskais birojs

Ierosinām apspriest iespēju izslēgt 4. panta pirmajā daļā vārdus ‘’un ir saņemts tās apstiprinājums’’.

Atbalstīt

4. pants. (1) Ja preču vai pakalpojumu loterijas laimestu fonds nav lielāks par 500 latiem, tad to var organizēt pēc tam, kad par loterijas organizēšanu Ministru kabineta noteiktā kārtībā ir paziņots Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai.

(2) Komersants, kas vēlas organizēt preču vai pakalpojumu loteriju, kuras laimestu fonds nav lielāks par 500 latiem, paziņo Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai par tās organizēšanu ne vēlāk kā 15 dienas pirms paredzētās loterijas norises sākuma.

5. pants. Preču ražotājs, izplatītājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs viena kalendārā gada laikā vienai precei vai pakalpojuma veidam var organizēt ne vairāk kā trīs preču vai pakalpojumu loterijas. Šis ierobežojums attiecas arī uz gadījumiem, kad preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanas tiesības ir nodotas trešajai personai vai tās laimestu fonds nav lielāks par 500 latiem.

     

5. pants. Preču ražotājs, izplatītājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs viena kalendārā gada laikā vienai precei vai pakalpojuma veidam var organizēt ne vairāk kā trīs preču vai pakalpojumu loterijas. Šis ierobežojums attiecas arī uz gadījumiem, kad preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanas tiesības ir nodotas trešajai personai vai tās laimestu fonds nav lielāks par 500 latiem.

 

5

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

Papildināt likumu ar 6. pantu šādā redakcijā:

6. pants. Preču loterijas laimests nevar būt nauda vai bezķermeniska lieta.

Attiecīgi mainīt tam sekojošo pantu numerāciju.

Atbalstīt

6. pants. Preču loterijas laimests nevar būt nauda vai bezķermeniska lieta.

6. pants. Preču vai pakalpojumu loterijas atļauju izsniedz uz šīs loterijas norises laiku, kas nevar būt ilgāks par 6 mēnešiem.

     

7. pants. Preču vai pakalpojumu loterijas atļauju izsniedz uz šīs loterijas norises laiku, kas nevar būt ilgāks par 6 mēnešiem.

7. pants. Preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanas atļaujas saņemšanai komercsabiedrība iesniedz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā iesniegumu, kuram pievienota:

1) informācija par komercsabiedrības apstiprinātu preču vai pakalpojumu loterijas atbildīgo personu, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu (personām, kurām personas kods netiek piešķirts, — personu apliecinoša dokumenta izdošanas datums, numurs un izdevējiestādes nosaukums), kura ir tieši atbildīga par loterijas likumīgu norisi;

2) loterijas noteikumi;

3) ar grāmatvedības dokumentiem apstiprināts laimestos piedāvātas mantas vai nemantisko vērtību novērtējums latos;

4) preču ražotāja, izplatītāja vai pakalpojumu sniedzēja apliecinājums par laimestu izmaksas garantijām.

     

8. pants. Preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanas atļaujas saņemšanai komersants iesniedz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā iesniegumu, kuram pievienota:

1) informācija par komersanta apstiprinātu preču vai pakalpojumu loterijas atbildīgo personu, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu (personām, kurām personas kods netiek piešķirts, — personu apliecinoša dokumenta izdošanas datums, numurs un izdevējiestādes nosaukums), kura ir tieši atbildīga par loterijas likumīgu norisi;

2) loterijas noteikumi;

3) ar grāmatvedības dokumentiem apstiprināts laimestos piedāvātas mantas vai nemantisko vērtību novērtējums latos;

4) preču ražotāja, izplatītāja vai pakalpojumu sniedzēja apliecinājums par laimestu izmaksas garantijām.

8. pants. (1) Komercsabiedrība, kas vēlas organizēt preču vai pakalpojumu loteriju, iesniedz Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā dokumentus atļaujas saņemšanai ne vēlāk kā divus mēnešus pirms paredzētās loterijas norises sākuma.

(2) Ja iesniegtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu jautājuma izlemšanai, Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija desmit dienu laikā pieprasa vajadzīgās ziņas vai dokumentus.

(3) Lēmumu par preču vai pakalpojumu loterijas atļaujas piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atļauju Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija pieņem 30 dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu un informācijas saņemšanas.

6

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt 8. panta otro daļu pēc vārdiem ‘’desmit dienu laikā’’ ar vārdiem ‘’skaitot no iesnieguma saņemšanas dienas’’.

Atbalstīt

9. pants. (1) Komersantam, kas vēlas organizēt preču vai pakalpojumu loteriju, iesniedz Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā dokumentus atļaujas saņemšanai ne vēlāk kā divus mēnešus pirms paredzētās loterijas norises sākuma.

(2) Ja iesniegtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu jautājuma izlemšanai, Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija desmit dienu laikā skaitot no iesnieguma saņemšanas dienas pieprasa vajadzīgās ziņas vai dokumentus.

(3) Lēmumu par preču vai pakalpojumu loterijas atļaujas piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atļauju Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija pieņem 30 dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu un informācijas saņemšanas.

9. pants. (1) Preču vai pakalpojumu loterijas atļaujā norāda:

1) atļaujas numuru, izsniegšanas vietu un datumu;

2) preču ražotāja, izplatītāja, pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

3) loterijas organizētāja – ja tāds ir, nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

4) preces vai pakalpojuma nosaukumu, kura realizācijas veicināšanai organizē preču vai pakalpojumu loteriju;

5) loterijas nosaukumu;

6) loterijas norises laika periodu.

(2) Atļauju paraksta Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas priekšnieks, apstiprinot parakstu ar Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas zīmogu.

     

10. pants. (1) Preču vai pakalpojumu loterijas atļaujā norāda:

1) atļaujas numuru, izsniegšanas vietu un datumu;

2) preču ražotāja, izplatītāja, pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

3) loterijas organizētāja – ja tāds ir, nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

4) preces vai pakalpojuma nosaukumu, kura realizācijas veicināšanai organizē preču vai pakalpojumu loteriju;

5) loterijas nosaukumu;

6) loterijas norises laika periodu.

(2) Atļauju paraksta Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas priekšnieks, apstiprinot parakstu ar Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas zīmogu.

10. pants. (1) 10 dienu laikā pēc lēmuma par preču vai pakalpojumu loterijas atļaujas piešķiršanu saņemšanas, tās saņēmējs samaksā valsts noteikto nodevu par izložu vai azartspēļu organizēšanas atļaujas piešķiršanu.

(2) Preču vai pakalpojumu loterijas atļauju izsniedz pēc valsts noteiktās nodevas samaksas.

     

11. pants. (1) 10 dienu laikā pēc lēmuma par preču vai pakalpojumu loterijas atļaujas piešķiršanu saņemšanas, tās saņēmējs samaksā valsts noteikto nodevu par izložu vai azartspēļu organizēšanas atļaujas piešķiršanu.

(2) Preču vai pakalpojumu loterijas atļauju izsniedz pēc valsts noteiktās nodevas samaksas.

11. pants. Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai ir tiesības atteikt preču vai pakalpojumu atļaujas piešķiršanu, ja:

1) komercsabiedrība ir organizējusi preču vai pakalpojumu loterijas bez atļaujas un uz to neattiecas šī likuma 3. pantā minētais izņēmums;

2) komercsabiedrība ir pārkāpusi šī likuma un saskaņā ar to izdoto Ministru kabineta noteikumu prasības;

3) komercsabiedrības iesniegtie preču vai pakalpojumu loterijas noteikumi neatbilst šī likuma prasībām.

7

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt 11. panta ievaddaļu pēc vārda ‘’pakalpojumu’’ ar vārdu ‘’loterijas’’.

Atbalstīt

12. pants. Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai ir tiesības atteikt preču vai pakalpojumu loterijas atļaujas piešķiršanu, ja:

1) komersants ir organizējis preču vai pakalpojumu loterijas bez atļaujas un uz to neattiecas šī likuma 3. pantā minētais izņēmums;

2) komersants ir pārkāpis šī likuma un saskaņā ar to izdoto Ministru kabineta noteikumu prasības;

3) komersanta iesniegtie preču vai pakalpojumu loterijas noteikumi neatbilst šī likuma prasībām.

12. pants. (1) Vienlaicīgi ar atļaujas piešķiršanu Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija apstiprina preču vai pakalpojumu loterijas noteikumus.

(2) Loterijas noteikumiem jābūt skaidriem un nepārprotamiem, izklāstītiem loģiskā secībā un tajos iekļauj šādu informāciju:

1) preču ražotāja, izplatītāja vai pakalpojumu sniedzēja nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

2) ja loteriju organizē cita persona – preču vai pakalpojumu loterijas organizētāja nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

3) loterijas norises teritorija;

4) loterijas norises laika periods;

5) loterijas laimestu fonds - laimestu nosaukums, to sadalījums pa laimestu grupām (ja tādas ir), skaits un laimestu vērtība;

6) loterijas organizēšanas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi;

7) loterijā laimējušo personu noteikšanas norises kārtība, vieta un laiks;

8) loterijā laimējušo personu izsludināšanas kārtība, vieta un datums;

9) kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz;

10) termiņš, līdz kuram loterijas dalībniekiem iespējams pieteikties uz laimestu;

11) informācija par to, kur dalībniekam griezties pretenziju gadījumā un kārtība, kādā pretenzijas tiek izskatītas;

12) personas, kuras nedrīkst piedalīties loterijā;

13) cita informācija, ko loterijas organizētājs uzskata par nepieciešamu.

(3) Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija neapstiprina loterijas noteikumus, ja:

1) tajos nav iekļauta šajā likumā prasītā informācija;

2) tie paredz preču vai pakalpojuma loteriju organizēšanu, kas neatbilst šī likuma prasībām.

8

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

Izteikt likuma 12. pantu šādā redakcijā:

“12. pants. (1) Vienlaicīgi ar atļaujas piešķiršanu Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija apstiprina preču vai pakalpojumu loterijas noteikumus.

(2) Loterijas noteikumiem jābūt skaidriem un nepārprotamiem, izklāstītiem loģiskā secībā un tajos iekļauj šādu informāciju:

1) preču ražotāja, izplatītāja vai pakalpojumu sniedzēja nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

2) ja loteriju organizē cita persona – preču vai pakalpojumu loterijas organizētāja nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

3) loterijas norises teritorija;

4) loterijas norises laika periods;

5) loterijas laimestu fonds - laimestu nosaukums, to sadalījums pa laimestu grupām (ja tādas ir), skaits un laimestu vērtība;

6) loterijas organizēšanas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi;

7) dalībnieka izdevumus, kas ir saistīti ar piedalīšanos loterijā;

8) datums, līdz kuram iesniedz dokumentus, kas apliecina dalību preču vai pakalpojumu loterijā;

9) loterijā laimējušo personu noteikšanas norises kārtība, vieta un datums;

10) loterijā laimējušo personu izsludināšanas kārtība, vieta un datums;

11) kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz, kā arī tā saņemšanas papildu izmaksas;

12) termiņš, līdz kuram loterijas dalībniekiem iespējams pieteikties uz laimestu un to saņemt;

13) informācija par to, kur dalībniekam griezties pretenziju gadījumā, kārtība un termiņš, kādā pretenzijas tiek izskatītas;

14) personas, kuras nedrīkst piedalīties loterijā;

15) cita informācija, ko loterijas organizētājs uzskata par nepieciešamu.

(3) Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija neapstiprina loterijas noteikumus, ja:

1) tajos nav iekļauta šajā likumā prasītā informācija;

2) tajos nav pietiekoši skaidras informācijas par katra dalībnieka aptuvenajām izredzēm laimēt preču vai pakalpojumu loterijā;

3) tie paredz preču vai pakalpojuma loteriju organizēšanu, kas neatbilst šī likuma prasībām.”

Atbalstīt

13. pants. (1) Vienlaicīgi ar atļaujas piešķiršanu Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija apstiprina preču vai pakalpojumu loterijas noteikumus.

(2) Loterijas noteikumiem jābūt skaidriem un nepārprotamiem, izklāstītiem loģiskā secībā un tajos iekļauj šādu informāciju:

1) preču ražotāja, izplatītāja vai pakalpojumu sniedzēja nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

2) ja loteriju organizē cita persona – preču vai pakalpojumu loterijas organizētāja nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

3) loterijas norises teritorija;

4) loterijas norises laika periods;

5) loterijas laimestu fonds - laimestu nosaukums, to sadalījums pa laimestu grupām (ja tādas ir), skaits un laimestu vērtība;

6) loterijas organizēšanas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi;

7) dalībnieka izdevumus, kas ir saistīti ar piedalīšanos loterijā;

8) datums, līdz kuram iesniedz dokumentus, kas apliecina dalību preču vai pakalpojumu loterijā;

9) loterijā laimējušo personu noteikšanas norises kārtība, vieta un datums;

10) loterijā laimējušo personu izsludināšanas kārtība, vieta un datums;

11) kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz, kā arī tā saņemšanas papildu izmaksas;

12) termiņš, līdz kuram loterijas dalībniekiem iespējams pieteikties uz laimestu un to saņemt;

13) informācija par to, kur dalībniekam griezties pretenziju gadījumā, kārtība un termiņš, kādā pretenzijas tiek izskatītas;

14) personas, kuras nedrīkst piedalīties loterijā;

15) cita informācija, ko loterijas organizētājs uzskata par nepieciešamu.

(3) Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija neapstiprina loterijas noteikumus, ja:

1) tajos nav iekļauta šajā likumā prasītā informācija;

2) tajos nav pietiekoši skaidras informācijas par katra dalībnieka aptuvenajām izredzēm laimēt preču vai pakalpojumu loterijā;

3) tie paredz preču vai pakalpojuma loteriju organizēšanu, kas neatbilst šī likuma prasībām.

13. pants. (1) Preču tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietās jābūt pieejamiem attiecīgās preču vai pakalpojumu loterijas noteikumiem, un preču vai pakalpojumu loterijas atļaujas saņēmējs, preču pārdevējs un pakalpojumu sniedzējs ir atbildīgs par to, lai pēc loterijas dalībnieka pieprasījuma viņu ar šiem noteikumiem iepazīstinātu.

(2) Preču vai pakalpojumu loterijas noteikumos norāda loterijas atļaujas numuru.

     

14. pants. (1) Preču tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietās jābūt pieejamiem attiecīgās preču vai pakalpojumu loterijas noteikumiem, un preču vai pakalpojumu loterijas atļaujas saņēmējs, preču pārdevējs un pakalpojumu sniedzējs ir atbildīgs par to, lai pēc loterijas dalībnieka pieprasījuma viņu ar šiem noteikumiem iepazīstinātu.

(2) Preču vai pakalpojumu loterijas noteikumos norāda lot erijas atļaujas numuru.

14. pants. Preču un pakalpojumu loterijas organizēšanas un norises kārtība ir caurskatāma, bez krāpniecisku darbību pazīmēm.

     

15. pants. Preču un pakalpojumu loterijas organizēšanas un norises kārtība ir caurskatāma, bez krāpniecisku darbību pazīmēm.

15. pants. Preču vai pakalpojumu loterijā laimējušās personas nosaka publiski. Loterijā laimējušo dalībnieku noteikšanā piedalās loterijas atļaujas saņēmēja, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pārstāvis vai Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes, kurā loterijas atļaujas saņēmējs ir uzskaitē kā nodokļu maksātājs, pārstāvis.

9

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

Papildināt likuma 15. pantu aiz vārdiem “atļaujas saņēmēja” ar vārdiem “attiecīgās profesionālās asociācijas pārstāvis”.

Atbalstīt

16. pants. Preču vai pakalpojumu loterijā laimējušās personas nosaka publiski. Loterijā laimējušo dalībnieku noteikšanā piedalās loterijas atļaujas saņēmēja pārstāvis, attiecīgās profesionālās asociācijas pārstāvis, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pārstāvis vai Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes, kurā loterijas atļaujas saņēmējs ir uzskaitē kā nodokļu maksātājs, pārstāvis.

16. pants. Ja preču vai pakalpojumu loteriju organizē visā Latvijas Republikas teritorijā, tad par loterijas rezultātiem (laimējušās personas un laimesti) atļaujas saņēmējs paziņo masu informāciju līdzekļos, kas tiek izplatīti visā Latvijas Republikas teritorijā, ne vēlāk kā 5 dienas pēc laimējušo personu noteikšanas.

10

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt 16. pantu pēc vārda ‘’paziņo’’ ar vārdiem ‘’vismaz vienā’’, izdarot šādam papildinājumam atbilstošus redakcionālus precizējumus.

Atbalstīt

17. pants. Ja preču vai pakalpojumu loteriju organizē visā Latvijas Republikas teritorijā, tad par loterijas rezultātiem (laimējušās personas un laimesti) atļaujas saņēmējs paziņo vismaz vienā masu informācijas līdzeklī, kas tiek izplatīti visā Latvijas Republikas teritorijā, ne vēlāk kā 5 dienas pēc laimējušo personu noteikšanas.

 

17. pants. Aizliegts organizēt preču vai pakalpojumu loterijas, kurās dalībnieki var piedalīties nopērkot alkoholiskos dzērienus un tabaku.

11

 

 

 

12

Juridiskais birojs

Ierosinām apspriest iespēju papildināt 17. pantu ar aizliegumu organizēt loterijas, kurās dalībnieki piedalās nopērkot zāles.

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

Papildināt likuma 18. pantu aiz vārda “tabaku” ar vārdiem “un zāles”.

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

18. pants. Aizliegts organizēt preču vai pakalpojumu loterijas, kurās dalībnieki var piedalīties nopērkot alkoholiskos dzērienus, tabaku un zāles.

18. pants. Uzraudzību un kontroli pār to, kā atļaujas saņēmējs ievēro šo likumu, citus normatīvos aktus un loterijas noteikumus, veic Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija Ministru kabineta noteiktajā kārtībā., Valsts ieņēmumu dienesta iestādes likumā “Par Valsts ieņēmumu dienestu” noteiktajā kārtībā un Valsts policija likumā “Par policiju” noteiktajā kārtībā.

     

19. pants. Uzraudzību un kontroli pār to, kā atļaujas saņēmējs ievēro šo likumu, citus normatīvos aktus un loterijas noteikumus, veic Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija Ministru kabineta noteiktajā kārtībā., Valsts ieņēmumu dienesta iestādes likumā “Par Valsts ieņēmumu dienestu” noteiktajā kārtībā un Valsts policija likumā “Par policiju” noteiktajā kārtībā.

19. pants. Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas lēmumu personas, kuru intereses tas aizskar vai ierobežo, var pārsūdzēt tiesā.

     

20. pants. Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas lēmumu personas, kuru intereses tas aizskar vai ierobežo, var pārsūdzēt tiesā.

20. pants. 15 dienu laikā pēc loterijas norises beigām loteriju organizējusī persona Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā iesniedz Ministru kabineta noteiktā kārtībā aizpildītu ziņojumu par preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanu, kurā norādīts:

1) komercsabiedrības nosaukums un piešķirtās atļaujas numurs;

2) loterijā piedalījušos dalībnieku skaits;

3) izsniegto laimestu skaits;

4) izsniegto laimestu vērtība latos;

5) atlikušo laimestu skaits;

6) atlikušo laimestu vērtība latos.

     

21. pants. 15 dienu laikā pēc loterijas norises beigām loteriju organizējusī persona Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā iesniedz Ministru kabineta noteiktā kārtībā aizpildītu ziņojumu par preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanu, kurā norādīts:

1) komersanta nosaukums un piešķirtās atļaujas numurs;

2) loterijā piedalījušos dalībnieku skaits;

3) izsniegto laimestu skaits;

4) izsniegto laimestu vērtība latos;

5) atlikušo laimestu skaits;

6) atlikušo laimestu vērtība latos.

21. pants. Loterijas atļaujas saņēmējs maksā valsts nodevu 25% apmērā no preču vai pakalpojumu loterijas laimestu fonda.

     

22. pants. Loterijas atļaujas saņēmējs maksā valsts nodevu 25% apmērā no preču vai pakalpojumu loterijas laimestu fonda.

22. pants. Ienākumus no preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanas valsts nodevas izmanto Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanai.

     

23. pants. Ienākumus no preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanas valsts nodevas izmanto Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanai.

 

Pārejas noteikumi

1. Likuma 11. panta pirmais punkts attiecas uz tām preču un pakalpojumu loterijām, kuras komercsabiedrība bez atļaujas ir organizējusi pēc šī likuma spēkā stāšanās.

     

Pārejas noteikumi

1. Likuma 12. panta pirmais punkts attiecas uz tām preču un pakalpojumu loterijām, kuras komersants bez atļaujas ir organizējis pēc šī likuma spēkā stāšanās.

2. Ministru kabinets līdz 2003.gada 1.oktobrim izdod noteikumus:

a) par kārtību, kādā komercsabiedrības paziņo par preču vai pakalpojumu loterijām, kuru laimestu fonds ir mazāks par 500 latiem;

b) par preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtību;

c) par kārtību, kādā loterijas atļaujas saņēmējs ziņo par preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanu.

13

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Aizstāt pārejas noteikumu 2.punktā vārdus “2003.gada 1.oktobrim” ar vārdiem “2004.gada 1.janvārim”.

Atbalstīt

2. Ministru kabinets līdz 2004.gada 1.janvārim izdod noteikumus:

a) par kārtību, kādā komersants paziņo par preču vai pakalpojumu loterijām, kuru laimestu fonds ir mazāks par 500 latiem;

b) par preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtību;

c) par kārtību, kādā loterijas atļaujas saņēmējs ziņo par preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanu.

 

14

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt likumprojekta pārejas noteikumus ar normu šādā redakcijā:

‘’Ar terminu ‘’komersants’’ šai likumā saprot arī terminu ‘’uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)’’.

Atbalstīt

3. Ar terminu ‘’komersants’’ šai likumā saprot arī terminu ‘’uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)’’.

 

15

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

Papildināt Pārejas noteikumus ar jaunu punktu šādā redakcijā:

2. Likuma noteikumi netiek attiecināti uz tām reklāmas akcijām, kuras atbilst preču vai pakalpojumu loterijas definīcijai, taču ir sāktas pirms šī likuma pieņemšanas.

Atbalstīt

4. Likuma noteikumi netiek attiecināti uz tām reklāmas akcijām, kuras atbilst preču vai pakalpojumu loterijas definīcijai, taču ir sāktas pirms šī likuma pieņemšanas.

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.oktobrī.

16

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

Ierosinām kā likuma spēkā stāšanās termiņu noteikt 2004. gada 1. janvāri.

Atbalstīt

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.