Saeimas Prezidijam

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” (reģ.nr.255) izskatīšanai pirmajā lasījumā.

 

 

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētāja S. Āboltiņa

 

 

Likumprojekts

 

Grozījumi Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. Papildināt ar 204.12 pantu šādā redakcijā:

“204.12 pants. Preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas kārtības pārkāpšana

Par preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas kārtības pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt latiem, juridiskajām personām – līdz piecsimt latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

Uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, juridiskajām personām – līdz tūkstoš latiem.”.

2. Papildināt 213. pantu aiz vārda un skaitļa “204.6 pantā” ar vārdiem un skaitli “204.12 panta otrajā daļā”.

3. Papildināt 236.8 panta pirmo daļu aiz vārdiem un skaitļa “204.5 panta pirmajā daļā” ar vārdiem un skaitli “ un 204.12 panta pirmajā daļā”.

4. Papildināt 287. pantu aiz vārda un skaitļa “204.6 pantā” ar vārdiem un skaitli “204.12 panta otrajā daļā”.

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.oktobrī.