26

26.05.2003

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

"Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”" (reģ.nr.254) 2.lasījumam.

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

Izdarīt likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 2., 23.nr.; 1995, 8., 14.nr.; 1996, 9.nr.; 1997, 3., 21.nr.; 1998, 1.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 5.nr.; 2001, 1., 24.nr.: 2002, 6.nr.) šādus grozījumus:

Izdarīt likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 2., 23.nr.; 1995, 8., 14.nr.; 1996, 9.nr.; 1997, 3., 21.nr.; 1998, 1.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 5.nr.; 2001, 1., 24.nr.: 2002, 6.nr.) šādus grozījumus:

8.pants. Gada apliekamā ienākuma avoti

3. Pie pārējiem fiziskās personas ienākumiem, par kuriem ir jāmaksā nodoklis, tiek pieskaitīti:

10) pensijas neatkarīgi no to izmaksas avota;

 

1

Deputāts A.Klementjevs

Izslēgt 8. panta 3. daļas 10. apakšpunktu.

Neatbalstīt

 

 

9.pants. Ar nodokli neapliekamo ienākumu veidi

1. Gada apliekamajā ienākumā netiek ietverti un ar nodokli netiek aplikti šādi ienākumu veidi:

25) palīdzība, kas, pamatojoties uz reliģiskās organizācijas vai tās iestādes institūcijas (amatpersonas) lēmumu, sniegta no reliģiskās organizācijas vai tās iestādes naudas līdzekļiem, — gada neapliekamā minimuma apmērā.

1. Papildināt 9. panta pirmo daļu ar 26. punktu šādā redakcijā:

“26) preču un pakalpojumu loteriju laimesti.”.

     

1. Papildināt 9. panta pirmo daļu ar 26. punktu šādā redakcijā:

“26) preču un pakalpojumu loteriju laimesti.”.

13.pants. Atvieglojumi maksātājam

1. Maksātājam paredzēti šādi atvieglojumi:

2) personām, kurām pensija piešķirta līdz 1996.gada 1.janvārim atbilstoši likumam "Par valsts pensijām", neapliekamais minimums ir šīs pensijas apmērā;

3) personām, kurām piešķirta vai pārrēķināta pensija pēc 1996.gada 1.janvāra atbilstoši likumam "Par valsts pensijām" vai izdienas pensija, vai speciālā valsts pensija atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, neapliekamais minimums šīm pensijām ir 1200 latu gadā;

 

2

Deputāts A.Klementjevs

Izslēgt 13. panta 1. daļas 2. un 3. apakšpunktus.

Neatbalstīt

 

4) personām, kuras saskaņā ar likumiem ir atzītas par invalīdiem vai politiski represētām personām, nodokļu papildu atvieglojumu apmēru un to piemērošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

3

Deputāts A.Klementjevs

Izdarīt izmaiņas 13. panta 1. daļas 4. apakšpunktā un izteikt to šādā redakcijā:

"personām, kuras saskaņā ar likumiem ir atzītas par politiski represētām personām, nodokļu papildus atvieglojumu apmēru un to piemērošanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

Neatbalstīt

 
   

4

Deputāts A.Klementjevs

Izveidot 13 pantā 1. daļā jaunu 5. apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā:

"personas, kurām piešķirta vai pārrēķināta valsts vecuma pensija, izdienas pensija, invaliditātes pensija atbilstoši likumam "Par valsts pensijām" vai speciālā valsts pensija atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, neapliekamais minimums ir šīs pensijas apmērs."

Neatbalstīt

 

17.pants. Algas nodokļa ieturēšana un maksāšana un nodokļa ieturēšana no ienākumiem, kuri nav saistīti ar darba attiecībām

10. No fiziskās personas ienākumiem, kurus izmaksā uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), ārvalstu uzņēmumu (nerezidentu) pastāvīgās pārstāvniecības, iestādes un organizācijas, ja tie nav saistīti ar darba attiecībām un nav atbrīvoti no aplikšanas ar nodokli, ienākuma izmaksātājs ietur nodokli ienākuma izmaksas vietā un iemaksā to budžetā ne vēlāk kā ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša piektajā datumā. Pie šādiem ienākumiem pieder:

5) pensijas;

 

5

Deputāts A.Klementjevs

Izslēgt 17. panta 10. daļas 5. apakšpunktu.

Neatbalstīt

 

10) izložu un azartspēļu laimesti, kuri pārsniedz 500 latu;

2. Papildināt 17. panta desmitās daļas 10. punktu aiz vārda “latu” ar vārdiem “izņemot preču un pakalpojumu loteriju laimestus”.

     

2. Papildināt 17. panta desmitās daļas 10. punktu aiz vārda “latu” ar vārdiem “izņemot preču un pakalpojumu loteriju laimestus”.

 

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.oktobrī.

6

Deputāts A.Klementjevs

Likums stājās spēkā 2004. gada 1. janvārī.

Atbalstīt

Likums stājās spēkā 2004. gada 1. janvārī.