Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

2003. gada 15. maijā

Nr. 9/1- 136

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai 1. lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

1) Likumprojekts “Grozījums likumā “Par Eiropas pamatkonvenciju par teritoriālo kopienu vai pārvaldes institūciju pārrobežu sadarbību un tās papildprotokolu “ “

/ reģ.nr. 248; dok.nr. 708/;

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 92. panta pirmo daļu , Ārlietu komisija ierosina atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

 

2) Likumprojekts “ Grozījumi likumā “Par Eiropas Padomes Konvenciju par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi “” /reģ.nr. 238; dok.nr. 679 /;

3) Likumprojekts “Par Eiropas konvenciju arheoloģiskā mantojuma aizsardzībai ”

/ reģ.nr. 245; dok.nr. 705 / .

 

 

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 3.lp.

 

Ar cieņu,

 

 

Inese Vaidere

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

 

 

Grozījums likumā “Par Eiropas pamatkonvenciju par teritoriālo kopienu vai pārvaldes institūciju pārrobežu sadarbību un tās papildprotokolu ”

 

 

 

 

 

Izdarīt likumā “Par Eiropas pamatkonvenciju par teritoriālo kopienu vai pārvaldes institūciju pārrobežu sadarbību un tās papildprotokolu “ ( Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs,1998, 23.nr.) grozījumu un aizstāt 3. pantā vārdus “Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Pašvaldību lietu pārvalde ” ar vārdiem “ Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2003. gada ________________.