Saeimas Prezidijam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija šā gada 14. maija sēdē izskatīja likumprojektu "Likums par Latvijas investīciju un attīstības aģentūru" (Reģ. nr.246)      (Dok. nr.706, 706A)

un pieņēma lēmumu neatbalstīt minēto likumprojektu izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

Indulis Emsis

 

 

 

Likumprojekts

Likums par Latvijas investīciju un attīstības aģentūru

1.pants.

Bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Latvijas investīciju un attīstības aģentūra" (turpmāk - Aģentūra) darbības mērķis ir sekmēt Latvijas tautsaimniecības attīstību, piesaistot ārvalstu ieguldījumus, veicinot eksportu, ierosinot priekšlikumus ieguldījumu piesaistīšanas un eksporta veicināšanas projektiem, kā arī pārstāvot valsti starptautiskajos projektos, kas saistīti ar ieguldījumu piesaistīšanu un eksporta veicināšanu.

2.pants.

Aģentūra darbojas saskaņā ar aģentūras statūtiem, kurus apstiprina Ministru kabinets.

3.pants.

Aģentūras padomes sastāvā ir Ministru prezidenta biedrs, kurš ir padomes priekšsēdētājs, ekonomikas ministrs, kurš ir padomes priekšsēdētāja vietnieks, ārlietu ministrs, finanšu ministrs, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs un satiksmes ministrs.

Pārejas noteikumi

1. Ar šo likumu nosaukums - bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Latvijas Attīstības aģentūra" - tiek aizstāts ar nosaukumu - bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Latvijas investīciju un attīstības aģentūra".

2. Līdz bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Latvijas investīciju un attīstības aģentūra" statūtu apstiprināšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2003.gada 1.novembrim, ir spēkā Ministru kabineta 1995.gada 21.novembra noteikumi Nr.360 "Bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Latvijas Attīstības aģentūra" statūti".

3. Atzīt par spēku zaudējušiem Latvijas Republikas Satversmes 81.panta kārtībā izdotos Ministru kabineta 1995.gada 18.jūlija noteikumus Nr.203 "Latvijas Attīstības aģentūras darbības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 109.nr.).

 

 

Ekonomikas ministra vietā –

finanšu ministrs

V.Dombrovskis