Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

2003. gada 29. maijā

Nr.9/1- 150

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā likumprojektu “Par Eiropas konvenciju arheoloģiskā mantojuma aizsardzībai ”

/ reģ.nr. 245; dok.nr. 705 / ;

 

 

 

 

 

Pielikumā: Minētais likumprojekts uz1.lp.

 

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

Inese Vaidere

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja

 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 2. lasījumam

 

 

 

Par Eiropas konvenciju arheoloģiskā mantojuma aizsardzībai

 

 

 

 

  1. pants. 1992. gada 16. janvāra Eiropas konvencija arheoloģiskā mantojuma aizsardzībai ( turpmāk - Konvencija ) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.
  2.  

  3. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu ir izsludināma Konvencija angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.
  4.  

  5. pants. Kultūras ministrija koordinē Konvencijā paredzēto saistību izpildi.
  6.  

  7. pants. Konvencija stājas spēkā tās 14. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2003. gada ________________.