Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

2003. gada 15. maijā

Nr. 9/1- 136

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai 1. lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

1) Likumprojekts “Grozījums likumā “Par Eiropas pamatkonvenciju par teritoriālo kopienu vai pārvaldes institūciju pārrobežu sadarbību un tās papildprotokolu “ “

/ reģ.nr. 248; dok.nr. 708/;

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 92. panta pirmo daļu , Ārlietu komisija ierosina atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

 

2) Likumprojekts “ Grozījumi likumā “Par Eiropas Padomes Konvenciju par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi “” /reģ.nr. 238; dok.nr. 679 /;

3) Likumprojekts “Par Eiropas konvenciju arheoloģiskā mantojuma aizsardzībai ”

/ reģ.nr. 245; dok.nr. 705 / .

 

 

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 3.lp.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

Inese Vaidere

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

 

 

Par Eiropas konvenciju arheoloģiskā mantojuma aizsardzībai

 

 

 

 

  1. pants. 1992. gada 16. janvāra Eiropas konvencija arheoloģiskā mantojuma aizsardzībai ( turpmāk - Konvencija ) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.
  2.  

  3. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu ir izsludināma Konvencija angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.
  4.  

  5. pants. Kultūras ministrija koordinē Konvencijā paredzēto saistību izpildi.
  6.  

  7. pants. Konvencija stājas spēkā tās 14. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2003. gada ________________.