Saeimas Prezidijam

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” (reģ.nr. 244) izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētāja S. Āboltiņa

 

Likumprojekts

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. Aizstāt 23.panta pirmās daļas 5.punktā vārdus "medību tiesību" ar vārdiem "tiesību medīt".

2.  29.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "medību tiesību" ar vārdiem "tiesību medīt";

izslēgt ceturto daļu.

3. 80.pantā:

aizstāt nosaukumā un pirmajā daļā vārdu "medību" ar vārdiem "medības reglamentējošo normatīvo aktu";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"Par medīšanu tādā termiņā, kas neatbilst medības reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajam, par medīšanu bez mednieka apliecības, mednieka sezonas kartes (neattiecas uz dzinējiem), medību atļaujas vai medību šaujamieroča glabāšanas atļaujas, par medīšanu, ja medību atļauja nav aizpildīta vietā, kur limitētais medījamais dzīvnieks nomedīts vai ievainots, par medīšanu aizliegtās vietās, par nelimitēto medījamo dzīvnieku medīšanu bez medību tiesību īpašnieka vai lietotāja rakstiskas piekrišanas, par medīšanu apstākļos, kad dzīvnieki glābjas no dabas katastrofām, par medības reglamentējošajos normatīvajos aktos aizliegtu līdzekļu, medību metožu, rīku vai paņēmienu izmantošanu medībās, par medījamo dzīvnieku turēšanu nebrīvē bez Valsts meža dienesta atļaujas, par zveju aizliegtās vietās saudzēšanas laikā, ar aizliegtiem rīkiem vai paņēmieniem, kā arī par medības reglamentējošo normatīvo aktu un zvejas vai makšķerēšanas noteikumu atkārtotu pārkāpšanu gada laikā (no dienas, kad uzlikts iepriekšējais administratīvais sods par šādu pārkāpumu) –

uzliek naudas sodu līdz piecsimt latiem, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus un izdarīšanas rīkus, vai atņem tiesības medīt uz laiku līdz trim gadiem, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus un izdarīšanas rīkus."

 

4. Izteikt 80.1 pantu šādā redakcijā:

"80.1 pants. Medību produkcijas pirkšana, pārdošana, pārstrāde, pārvadāšana vai glabāšana bez medību produkcijai atbilstošas medību atļaujas (kopijas)

Par medību produkcijas pirkšanu, pārdošanu, pārstrādi, pārvadāšanu vai glabāšanu bez medību produkcijai atbilstošas medību atļaujas (kopijas) –

uzliek naudas sodu līdz divsimt latiem, konfiscējot pie pārkāpēja atrasto nelikumīgi iegūto medību produkciju."

5. Papildināt 233.panta otrās daļas 1.punktu aiz vārda "latiem" ar vārdiem "un atņemt tiesības medīt".

6.  308.panta otrajā daļā:

aizstāt vārdus "medību tiesību" ar vārdiem "tiesību medīt";

aizstāt vārdus "vides aizsardzības valsts inspekciju amatpersonas, kas seko vides aizsardzības prasību ievērošanai un ir norādītas 231.panta otrajā daļā" ar vārdiem "Valsts meža dienesta amatpersonas, kas norādītas 233.panta otrās daļas 1.punktā".

7. Izteikt 310.pantu šādā redakcijā:

"310.pants. Kārtība, kādā izpildāms lēmums par tiesību medīt atņemšanu

Lēmumu par tiesību medīt atņemšanu izpilda, izņemot mednieka apliecību.

Ja persona, kurai atņemtas tiesības medīt, izvairās nodot mednieka apliecību, medību noteikumu ievērošanas valsts uzraudzības iestādes to izņem noteiktā kārtībā."

8. Aizstāt 311.panta pirmajā daļā vārdus "medību tiesības" ar vārdiem "tiesības medīt".

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.jūnijā.

 

 

 

Zemkopības ministrs

M.Roze