LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

Jēkaba iela 10/12 LV 1811 tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2003. gada ____. maijā

Nr.9/2-

Saeimas Prezidijam

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz iekļaut Saeimas

kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojekta ”Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”” (Reģ. nr. 242, dok. nr. 688;A) izskatīšanu

1. lasījumā.

Komisija izskatīja minēto likumprojektu šā gada 20. maija sēdē, atbalstīja to un lūdz izskatīt kā steidzamu.

 

 

 

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētāja B. Brigmane

 

 

 

 

 

 

Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 11.nr.; 2001, 3., 8., 12.nr.; 2002, 2.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2002, 154., 187.nr.) šādu grozījumu:

Izteikt 11.panta otrās daļas 51.punktu šādā redakcijā:

"51) par mednieka apliecības, mednieka sezonas kartes un medību atļaujas izsniegšanu, atļaujas izsniegšanu ārvalstu medniekam medīt Latvijas Republikā un atļaujas izsniegšanu izvest medību trofejas no Latvijas Republikas;".

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.jūnijā.