Iesniedz Ārlietu komisija

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

2006. gada 7. jūnijā

Nr. 9/1- 4 – 117

 

 

Ārlietu komisija iesniedz izskatīšanai Saeimas sēdē otrajā lasījumā likumprojektu „Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par privātās izglītības iestādes „Latvijas Starptautiskā skola” darbības nodrošināšanu”( reģ.nr. 234; dok.nr. 661).

 

Pielikumā:

1)            Minētais likumprojekts uz 1.lp.;

2)            Premjerministra Aigara Kalvīša vēstule ASV vēstniecei Latvijā;

3)         ASV vēstnieces Ketrīnas Todas Beilijas atbildes vēstule A.Kalvītim.

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

Vaira Paegle,

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja

 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija                                                                                                                                         Likumprojekts otrajam lasījumam 

„Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par privātās izglītības iestādes “Latvijas Starptautiskā skola ”darbības nodrošināšanu” (reģ.nr. 234 )

 

 

Pirmajā lasījumā pieņemtā

likumprojekta redakcija

 

Pr.

nr.

             

Priekšlikums

Atbildīgās

komisijas

atzinums

Likumprojekta redakcija, kādā to otrajā lasījumā ierosina pieņemt Ārlietu komisija

                            1.

 2.

3.

4.

                                  5.

 

1.pants. 2002. gada 12. martā Rīgā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgums par privātās izglītības iestādes “Latvijas Starptautiskā skola” darbības nodrošināšanu ( turpmāk – līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

 

 

1.

 

/ Izglītības un zinātnes ministra K.Šadurska priekšlikums /

 

Likumprojekta 1. pantā vārdus un ciparus “2002. gada 12. martā” aizstāt ar vārdiem un cipariem “2003. gada 12. martā”.

 

Atbalstīt.

 

1.pants. 2003. gada 12. martā Rīgā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgums par privātās izglītības iestādes “Latvijas Starptautiskā skola” darbības nodrošināšanu ( turpmāk – līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.  pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar   likumu izsludināms līgums latviešu valodā un angļu valodā.

 

 

 

 

2.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar   likumu izsludināms līgums latviešu valodā un angļu valodā.

3.pants. Līgums stājas spēkā tā 7. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis ” .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.pants. Līgums stājas spēkā tā 7. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis ” .

Likums Saeimā pieņemts 2006. gada _________________.