Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

2003. gada 22. maijā

Nr. 9/1- 140

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

1) Likumprojekts “ Par Starptautisko augu aizsardzības konvenciju ”

/ reģ.nr. 232; dok.nr. 659/;

 

2) Likumprojekts “Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par privātās izglītības iestādes “Latvijas Starptautiskā skola” darbības nodrošināšanu ” / reģ,nr. 234; dok.nr. 661/;

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 92. panta pirmo daļu, Ārlietu komisija ierosina atzīt minētos likumprojektus par steidzamiem.

 

 

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 2. lp.

 

 

Ar cieņu,

 

 

Inese Vaidere

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja

 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

 

Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par privātās izglītības iestādes “Latvijas Starptautiskā skola ”

darbības nodrošināšanu

 

 

 

 

  1. pants. 2002. gada 12. martā Rīgā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgums par privātās izglītības iestādes “Latvijas Starptautiskā skola” darbības nodrošināšanu ( turpmāk – līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar

likumu izsludināms līgums latviešu valodā un angļu valodā.

 

  1. pants. Līgums stājas spēkā tā 7. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis ” .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2003. gada _________________.