Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

2003. gada 4. jūnijā

Nr.9/1- 157

 

 

Ārlietu komisija iesniedz izskatīšanai Saeimas sēdē 2. lasījumā likumprojektu “Par Starptautisko augu aizsardzības konvenciju ” (reģ.nr. 232; dok.nr. 659; 659B).

 

Pielikumā: Minētais Likumprojekts uz 2.lpp.

Ar cieņu,

 

 

Inese Vaidere

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

Par Starptautisko augu aizsardzības konvenciju

(reģ.nr. 232 )

 

Pirmajā lasījumā pieņemtā

likumprojekta redakcija

Pr.

nr.

Priekšlikums

Atbildīgās

komisijas

atzinums

Likumprojekta redakcija, kādā to otrajā lasījumā ierosina pieņemt Ārlietu komisija

1.

2.

3.

4.

5.

1.pants. 1951. gada Starptautiskā augu aizsardzības konvencija 1979. gada redakcijā (turpmāk – Konvencija ) un Konvencija ar 1997. gada grozījumiem ( turpmāk – Grozītā konvencija) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

   

 

 

 

1.pants. 1951. gada Starptautiskā augu aizsardzības konvencija 1979. gada redakcijā (turpmāk – Konvencija ) un Konvencija ar 1997. gada grozījumiem

( turpmāk – Grozītā konvencija) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināma Konvencija un Grozītā konvencija angļu valodā un to tulkojums latviešu valodā.

   

 

 

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināma Konvencija un Grozītā konvencija angļu valodā un to tulkojums latviešu valodā.

3.pants. Konvencija stājas spēkā tās 14. pantā un Grozītā konvencija – 13. pantā noteiktajā laikā un kārtībā. Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.pants. Konvencija stājas spēkā tās 14. pantā un Grozītā konvencija – 13. pantā noteiktajā laikā un kārtībā. Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis ” .

1.

2.

3.

4.

5.

4.pants. Zemkopības ministrija koordinē Konvencijā paredzēto saistību izpildi.

     

4.pants. Zemkopības ministrija koordinē Konvencijā paredzēto saistību izpildi .

 

1.

/ Zemkopības ministrijas Parlamentārās sekretāres D.Lucauas priekšlikums /

Papildināt likumprojektu ar 5. pantu šādā redakcijā:

“5. pants. Saskaņā ar Konvencijas 4. panta

1. punktu un Grozītās konvencijas 4. panta

1.punktu pildīt administratīvās funkcijas atbilstoši Konvencijas un Grozītās konvencijas prasībām ir pilnvarots Valsts augu aizsardzības dienests.”

 

Atbalstīt

redakcionāli precizējot.

5.pants. Saskaņā ar Konvencijas 4. panta pirmo daļu un Grozītās konvencijas 4. panta pirmo daļu administratīvās funkcijas pilda Valsts augu aizsardzības dienests.

 

Likums Saeimā pieņemts 2003. gada _________________.