Iesniedz Pilsonības likuma

Iesniedz Pilsonības likuma Likumprojekts 2.lasījumam

izpildes komisija steidzams

 

Par Troja Ostlera atzīšanu par Latvijas pilsoni

(reģ.nr.229)

 

Pirmajā lasījumā pieņemtā likumprojekta redakcija

Nr.p.k.

Priekšlikumi

Atbildīgās komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija 2.lasījumam

1.

2.

3.

4.

5.

Atzīt Troju Ostleru par Latvijas pilsoni.

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

 

Priekšlikumu nav.

 

Atzīt Troju Ostleru par Latvijas pilsoni.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.