Saeimas Prezidijam

Saeimas Prezidijam

 

Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojektu “Par Rīgas Tehniskās universitātes satversmi”(reģ.nr.218; dok.nr.558).

Komisija likumprojektu “Par Rīgas Tehniskās universitātes satversmi” izskatīja šā gada 28. maija sēdē un atbalstīja to.

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 92. panta pirmo daļu, Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

 

 

 

Ar cieņu

 

J.Strazdiņš

Izglītības, kultūras un zinātnes

komisijas priekšsēdētājs

 

Likumprojekts

Par Rīgas Tehniskās universitātes satversmi

1.pants. 2001.gada 24.maijā Rīgas Tehniskās universitātes Akadēmiskās sapulces sēdē pieņemtā Rīgas Tehniskās universitātes satversme ar šo likumu tiek apstiprināta.

2.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināma Rīgas Tehniskās universitātes satversme.

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos zaudē spēku likums "Par Rīgas Tehniskās universitātes Satversmi" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 6.nr.).