SAEIMAS PREZIDIJAM

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija savā š.g. 9.aprīļa sēdē izskatīja likumprojektu “Grozījumi Krimināllikumā” (Reģ.nr.213, dok.nr.538) pirmajam lasījumam.

Komisija konceptuāli atbalstīja augstākminēto likumprojektu un lūdz to iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā.

Pielikumā: Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas atzinums uz 1 lapas.

 

 

komisijas priekšsēdētājs A.Laksa

 

 

 

 

 

Likumprojekts

Grozījumi Krimināllikumā

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 12., 13.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 11., 16., 22., 23.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

2. Papildināt likumu ar 285.1 pantu šādā redakcijā:

"285.1 pants. Iespējas nodrošināšana nelikumīgi uzturēties Latvijas
Republikā

(1) Par apzinātu iespējas nodrošināšanu personai nelikumīgi uzturēties Latvijas Republikā, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar piespiedu
darbu, vai ar naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par apzinātu iespējas nodrošināšanu personai nelikumīgi uzturēties Latvijas Republikā, ja tas izdarīts mantkārīgā nolūkā, vai par šādas iespējas nodrošināšanu divām vai vairāk personām –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām."