04

04.06.2003.

9/6-

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija lūdz Saeimas 5.jūnija plenārsēdē izskatāmo dokumentu Nr.884 “Grozījumi Sodu reģistra likumā” (reģ.nr. 212; 24.darba kārtības jautājums) aizstāt ar jaunu, uzskatot to par dokumentu Nr.884A.

 

Pielikumā:

augstākminētā likumprojekta salīdzinošā tabula 3.lasījumam uz ____ lapām.

 

 

 

 

 

 

 

A.Laksa

komisijas priekšsēdētājs

Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Grozījumi Sodu reģistra likumā

(reģ.nr.212)

Spēkā esošā redakcija

2.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 3.lasījumam

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 3.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Sodu reģistra likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 22.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Sodu reģistra likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 22.nr.) šādus grozījumus:

2.pants

Reģistrā tiek apkopota, apstrādāta un glabāta informācija par personām, kuras turētas aizdomās, apsūdzētas, ir tiesājamas, notiesātas, attaisnotas noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā, kurām piemēroti administratīvie sodi Latvijas Republikā, kā arī par Latvijā reģistrētajām juridiskajām personām, Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, Latvijā pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņēmušajiem ārvalstniekiem, bezvalstniekiem un bēgļiem, kuri ir izdarījuši noziedzīgus nodarījumus un administratīvos pārkāpumus citās valstīs.

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre L.Mūrniece:

Papildināt likuma 2.pantu pēc vārda “izdarīšanā” ar vārdiem “kuras izdarījušas noziedzīgus nodarījumus, bet krimināllietas pret kurām izbeigtas vai atteikts ierosināt krimināllietas”.

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Papildināt likuma 2.pantu pēc vārda “izdarīšanā” ar vārdiem “kuras izdarījušas noziedzīgus nodarījumus, bet krimināllietas izbeigtas vai atteikts ierosināt krimināllietas.

Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre L.Mūrniece:

Papildināt likuma 2.pantu pēc vārda “kurām” ar vārdiem “sastādīti administratīvie protokoli un”.

Pieņemt

AIeK redakcijā

(2.priekšl.)

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

1.Papildināt likuma 2.pantu pēc vārda “izdarīšanā” ar vārdiem “kuras izdarījušas noziedzīgus nodarījumus, bet krimināllietas izbeigtas vai atteikts ierosināt krimināllietas”.

3.pants

Ziņu iekļaušanu Reģistrā, to apstrādi, izmantošanu un Reģistra uzturēšanu nodrošina Iekšlietu ministrija.

 

4

Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre L.Mūrniece:

Aizstāt likuma 3.pantā vārdus “Iekšlietu ministrija” ar vārdiem “Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, kas ir Reģistra pārzinis un turētājs”.

Pieņemt

2. Aizstāt 3.pantā vārdus “Iekšlietu ministrija” ar vārdiem “Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, kas ir Reģistra pārzinis un turētājs”.

7.pants

Par noziedzīga nodarījuma izdarīšanā aizdomās turamo personu Reģistrā iekļaujamas šādas ziņas:

1) personas vārds (vārdi), uzvārds;

2) personas kods (ārvalstniekiem papildus norāda dzimšanas datumu);

3) valstiskā piederība un veids;

4) dzīvesvieta (adrese);

5) tās iestādes nosaukums, kuras lietvedībā atrodas krimināllieta;

6) krimināllietas numurs pirmstiesas izmeklēšanas stadijā;

7) datums, kad persona uz aizdomu pamata aizturēta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kā arī tās iestādes nosaukums, kura veikusi aizturēšanu;

8) drošības līdzekļa veids, tā piemērošanas, grozīšanas vai atcelšanas datums un tās iestādes nosaukums, kura attiecīgo lēmumu pieņēmusi;

9) Krimināllikuma pants, daļa, punkts, kurā noteikts noziedzīgais nodarījums, par kura izdarīšanu persona tiek turēta aizdomās;

10) krimināllietas pirmstiesas izmeklēšanas apturēšanas (atjaunošanas) datums un tās iestādes nosaukums, kura pieņēmusi lēmumu par krimināllietas pirmstiesas izmeklēšanas apturēšanu (atjaunošanu);

11) krimināllietu apvienošanas (sadalīšanas) datums, tās iestādes nosaukums, kura pieņēmusi lēmumu par krimināllietu apvienošanu (sadalīšanu), un pievienoto (sadalīto) krimināllietu numuri;

12) personas meklēšanas izsludināšanas (meklēšanas izbeigšanas) datums, tās iestādes nosaukums, kura izsludinājusi (izbeigusi) personas meklēšanu, un meklēšanas lietas numurs;

13) Latvijas Kriminālprocesa kodeksa pants, daļa, punkts, pēc kura krimināllieta izbeigta, un tās izbeigšanas datums;

14) ziņas par apcietinātās personas pārvietošanu ieslodzījuma vietās;

15) ziņas par personas datu maiņu (datums, vecie un jaunie dati).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre L.Mūrniece:

Papildināt likuma 7.panta 6.punktu pēc vārda “stadijā” ar vārdiem “un ierosināšanas datums”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre L.Mūrniece:

Svītrot likuma 7.panta 10. un 12.punktu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 7.pantā:

papildināt 6.punktu pēc vārda “stadijā” ar vārdiem “un ierosināšanas datums”;

izslēgt 10. un 12.punktu.

   

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre L.Mūrniece:

Papildināt likumu ar 7.1 pantu šādā redakcijā:

“7.1 pants

Par noziedzīgu nodarījumu izdarījušu personu, attiecībā pret kuru krimināllieta izbeigta vai atteikts ierosināt krimināllietu, Reģistrā iekļaujamas šādas ziņas:

1) personas vārds (vārdi), uzvārds;

2) personas kods (ārvalstniekiem papildus norāda dzimšanas datumu);

3) valstiskā piederība un veids;

4) dzīvesvieta (adrese);

5) tās iestādes nosaukums, kuras lietvedībā atrodas krimināllieta (materiāls);

6) krimināllietas (materiāla) numurs pirmstiesas izmeklēšanas stadijā;

7) krimināllietas (materiāla) ierosināšanas (reģistrācijas) datums;

8) Krimināllikuma pants, daļa, punkts, kurā noteikts noziedzīgais nodarījums, kuru izdarījusi persona;

9) krimināllietu (materiālu) apvienošanas (sadalīšanas) datums, tās iestādes nosaukums, kura pieņēmusi lēmumu par krimināllietu (materiālu) apvienošanu (sadalīšanu), un pievienoto (sadalīto) krimināllietu (materiālu) numuri;

10) Latvijas Kriminālprocesa kodeksa pants, daļa, punkts, pēc kura atteikts ierosināt krimināllietu vai tā izbeigta, tās iestādes nosaukums, kura atteikusi ierosināt krimināllietu vai to izbeigusi, un datums, kad atteikts ierosināt krimināllietu vai tā izbeigta;

11) ziņas par personas datu maiņu (datums, vecie un jaunie dati).”

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

"Papildināt likumu ar 7.1 pantu šādā redakcijā:

“7.1 pants

Par noziedzīgu nodarījumu izdarījušu personu, ja krimināllieta izbeigta vai atteikts ierosināt krimināllietu, Reģistrā iekļaujamas šādas ziņas:

1) personas vārds (vārdi), uzvārds;

2) personas kods (ārvalstniekiem papildus norāda dzimšanas datumu);

3) valstiskā piederība un veids;

4) dzīvesvieta (adrese);

5) tās iestādes nosaukums, kuras lietvedībā atrodas krimināllieta (materiāls);

6) krimināllietas (materiāla) numurs pirmstiesas izmeklēšanas stadijā;

7) krimināllietas (materiāla) ierosināšanas (reģistrācijas) datums;

8) Krimināllikuma pants, daļa, punkts, kurā noteikts noziedzīgais nodarījums, kuru izdarījusi persona;

9) krimināllietu apvienošanas (sadalīšanas) datums, tās iestādes nosaukums, kura pieņēmusi lēmumu par krimināllietu apvienošanu (sadalīšanu), un pievienoto (sadalīto) krimināllietu numuri;

10) Latvijas Kriminālprocesa kodeksa pants, daļa, punkts, pēc kura atteikts ierosināt krimināllietu vai tā izbeigta, tās iestādes nosaukums, kura atteikusi ierosināt krimināllietu vai to izbeigusi, un datums, kad atteikts ierosināt krimināllietu vai tā izbeigta;

11) ziņas par personas datu maiņu (datums, vecie un jaunie dati).”

Pieņemt

AIeK

redakcijā (sk.8.priekšl.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

4.Papildināt likumu ar 7.1 pantu šādā redakcijā:

“7.1 pants

Par noziedzīgu nodarījumu izdarījušu personu, ja krimināllieta izbeigta vai atteikts to ierosināt, Reģistrā iekļaujamas šādas ziņas:

1) personas vārds (vārdi), uzvārds;

2) personas kods (ārvalstniekiem papildus norāda dzimšanas datumu);

3) valstiskā piederība un veids;

4) dzīvesvieta (adrese);

5) tās iestādes nosaukums, kuras lietvedībā atrodas krimināllieta (materiāls);

6) krimināllietas (materiāla) numurs pirmstiesas izmeklēšanas stadijā;

7) krimināllietas (materiāla) ierosināšanas (reģistrācijas) datums;

8) Krimināllikuma pants, daļa, punkts, kurā noteikts noziedzīgais nodarījums, ko izdarījusi persona;

9) krimināllietu apvienošanas (sadalīšanas) datums, tās iestādes nosaukums, kura pieņēmusi lēmumu par krimināllietu apvienošanu (sadalīšanu), un pievienoto (sadalīto) krimināllietu numuri;

10) Latvijas Kriminālprocesa kodeksa pants, daļa, punkts, pēc kura atteikts ierosināt krimināllietu vai tā izbeigta, tās iestādes nosaukums, kura atteikusi ierosināt krimināllietu vai to izbeigusi, un datums, kad atteikts ierosināt krimināllietu vai tā izbeigta;

11) ziņas par personas datu maiņu (datums, vecie un jaunie dati).”

 

8.pants

Par noziedzīga nodarījuma izdarīšanā apsūdzēto personu Reģistrā iekļaujamas šādas ziņas:

1) personas vārds (vārdi), uzvārds;

2) personas kods (ārvalstniekiem papildus norāda dzimšanas datumu);

3) valstiskā piederība un veids;

4) dzīvesvieta (adrese);

5) tās prokuratūras iestādes nosaukums, kuras lietvedībā atrodas krimināllieta;

6) krimināllietas numurs pirmstiesas izmeklēšanas stadijā;

7) drošības līdzekļa veids, tā piemērošanas, grozīšanas vai atcelšanas datums un tās prokuratūras iestādes nosaukums, kura attiecīgo lēmumu pieņēmusi;

8) Krimināllikuma pants, daļa, punkts, kurā noteikts noziedzīgais nodarījums, par kura izdarīšanu persona tiek apsūdzēta;

9) krimināllietas pirmstiesas izmeklēšanas apturēšanas (atjaunošanas) datums un tās prokuratūras iestādes nosaukums, kura pieņēmusi lēmumu par krimināllietas pirmstiesas izmeklēšanas apturēšanu (atjaunošanu);

10) krimināllietu apvienošanas (sadalīšanas) datums, tās prokuratūras iestādes nosaukums, kura pieņēmusi lēmumu par krimināllietu apvienošanu (sadalīšanu), un pievienoto (sadalīto) krimināllietu numuri;

11) personas meklēšanas izsludināšanas (meklēšanas izbeigšanas) datums, tās prokuratūras iestādes nosaukums, kura izsludinājusi (izbeigusi) personas meklēšanu, un meklēšanas lietas numurs;

12) kriminālvajāšanas uzsākšanas datums un tās prokuratūras iestādes nosaukums, kura uzsākusi kriminālvajāšanu;

13) tās tiesas nosaukums, uz kuru krimināllieta nosūtīta, krimināllietas nosūtīšanas datums, tās prokuratūras iestādes nosaukums, kura nosūtījusi krimināllietu tiesai;

14) Latvijas Kriminālprocesa kodeksa pants, daļa, punkts, pēc kura krimināllieta izbeigta, un tās izbeigšanas datums;

15) ziņas par apcietinātās personas pārvietošanu ieslodzījuma vietās;

16) ziņas par personas datu maiņu (datums, vecie un jaunie dati).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre L.Mūrniece:

Papildināt likuma 8.panta 6.punktu pēc vārda “stadijā” ar vārdiem “un ierosināšanas datums”

 

 

Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre L.Mūrniece:

Papildināt likuma 8.pantu ar 17.punktu šādā redakcijā:

“17) pārbaudes laiks un pienākumi, izbeidzot krimināllietu, nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 8.pantā:

papildināt 6.punktu pēc vārda “stadijā” ar vārdiem “un ierosināšanas datums”;

papildināt pantu ar 17.punktu šādā redakcijā:

“17) pārbaudes laiks un pienākumi, kad izbeidz krimināllietu, nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības.”

10.pants

Par administratīvo pārkāpumu izdarījušo personu Reģistrā iekļaujamas šādas ziņas:

1) personas vārds (vārdi), uzvārds;

2) personas kods (ārvalstniekiem papildus norāda dzimšanas datumu);

3) valstiskā piederība un veids;

4) dzīvesvieta (adrese);

5) juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs;

6) Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa vai cita normatīvā akta pants, daļa, punkts, kurā ir noteikts pārkāpums, par kura izdarīšanu persona saukta pie administratīvās atbildības;

7) pārkāpuma izdarīšanas datums un vieta;

8) iestāde (amatpersona), kura sastādījusi administratīvo protokolu;

9) administratīvā pārkāpuma lietas numurs;

10) ziņas par administratīvā soda piemērošanu [iestāde (amatpersona), kura piemērojusi sodu, soda piemērošanas datums, soda veids un mērs];

11) atlīdzināmā mantiskā zaudējuma apmērs;

12) datums, kad sods tika izciests (izpildīts).

 

1. Papildināt 10.pantu ar 13.punktu šādā redakcijā:

"13) ziņas par personas datu maiņu (datums, vecie un jaunie dati)."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre L.Mūrniece:

Izteikt likuma 10.panta 7.punktu šādā redakcijā:

“7) administratīvā pārkāpuma izdarīšanas datums, vieta, laiks un administratīvā protokola sastādīšanas datums;”

Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre L.Mūrniece:

Papildināt 10.panta 8.punktu pēc vārda “administratīvo” ar vārdu “pārkāpuma” un pēc vārda “protokolu” ar vārdiem “un administratīvā protokola numurs”.

Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre L.Mūrniece:

Papildināt 10.panta 10.punktu pēc vārda “sodu” ar vārdiem “lēmuma numurs”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

6.10.pantā:

izteikt 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

“7) administratīvā pārkāpuma izdarīšanas datums, vieta, laiks un administratīvā protokola sastādīšanas datums;

8) iestāde (amatpersona), kura sastādījusi administratīvā pārkāpuma protokolu, un administratīvā protokola numurs;”;

papildināt 10.punktu pēc vārda “sodu” ar vārdiem “lēmuma numurs”;

papildināt pantu ar 13.punktu šādā redakcijā:

"13) ziņas par personas datu maiņu (datums, vecie un jaunie dati)."

   

14

Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre L.Mūrniece:

Papildināt likumu ar 10.1 pantu šādā redakcijā:

“10.1 pants

(1) reģistrā iekļaujamas ziņas par krimināllietas (materiāla), administratīvā pārkāpuma lietas (protokola) virzību.

(2) reģistram sniedz ziņas par krimināllietas (materiāla), administratīvā pārkāpuma lietas (protokola) izskatīšanas rezultātu.

(3) reģistram sniedz ziņas par gadījumiem, kad protokolu par administratīvo pārkāpumu nesastāda un naudas sodu uzliek un iekasē vai brīdinājumu noformē pārkāpuma izdarīšanas vietā.”

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.pants

(1) Ziņas Iekšlietu ministrijai iekļaušanai Reģistrā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apjomā sniedz šādas iestādes:

1) izziņas iestādes;

2) Ieslodzījuma vietu pārvalde;

3) prokuratūras iestādes;

4) tiesas;

5) iestādes, kuras ir tiesīgas izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas;

6) iekšlietu sistēmas iestādes;

7) Valsts prezidenta Kancelejas Apžēlošanas dienests;

8) valsts un pašvaldību iestādes;

9) Uzņēmumu reģistrs.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētās iestādes ir atbildīgas par ziņu savlaicīgu sniegšanu Reģistram un šo ziņu atbilstību tās apliecinošiem dokumentiem.

 

2. Papildināt 13.panta pirmo daļu ar 10.punktu šādā redakcijā:

"10) iestādes (amatpersonas), kuras sastāda protokolu par administratīvo pārkāpumu."

15

Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre L.Mūrniece:

Aizstāt likuma 13.panta pirmajā daļā vārdus “Iekšlietu ministrijai” ar vārdiem “Iekšlietu ministrijas Informācijas centram”.

Pieņemt

7.13.panta pirmajā daļā:

aizstāt ievaddaļā vārdus “Iekšlietu ministrijai” ar vārdiem “Iekšlietu ministrijas Informācijas centram”;

papildināt daļu ar 10.punktu šādā redakcijā:

“10) iestādes (amatpersonas), kuras sastāda protokolu par administratīvo pārkāpumu.”

 

14.pants

Lai nodrošinātu patiesas un aktuālas šā likuma 7.—10.pantā minētās informācijas uzkrāšanu un ziņu pilnīgumu, Iekšlietu ministrija ir tiesīga pieprasīt un bez maksas saņemt informāciju no valsts un pašvaldību iestādēm.

 

16

Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre L.Mūrniece:

Aizstāt likuma 14.pantā vārdus “Iekšlietu ministrija” ar vārdiem “Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs”.

Pieņemt

8. Aizstāt 14.pantā vārdus “Iekšlietu ministrija” ar vārdiem “Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs”.

16.pants

(1) . . .

(2) Reģistrā iekļautās ziņas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniedz Iekšlietu ministrija.

 

17

Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre L.Mūrniece:

Aizstāt likuma 16.panta otrajā daļā vārdus “Iekšlietu ministrija” ar vārdiem “Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs”.

Pieņemt

9. Aizstāt 16.panta otrajā daļā vārdus “Iekšlietu ministrija” ar vārdiem “Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs”.