Saeimas Prezidijam

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija savā š.g.28.maija sēdē izskatīja likumprojektu “Grozījumi Apsardzes darbības likumā” (reģ.nr.211); un tā 3.lasījumam iesniegtos priekšlikumus.

Komisija lūdz iekļaut iepriekšminētos likumprojektus Saeimas plenārsēdes darba kārtībā izskatīšanai 3.lasījumā.

 

Pielikumā:

augstākminētā likumprojekta salīdzinošā tabula 3.lasījumam uz 3 lapām.

 

 

 

 

 

 

 

A.Laksa

komisijas priekšsēdētājs

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

Grozījums Apsardzes darbības likumā

(reģ.nr.211)

Spēkā esošā redakcija

2.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 3.lasījumam

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 3.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Apsardzes darbības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.; 2001, 3.nr.; 2002, 13.nr.) šādu grozījumu:

     

Izdarīt Apsardzes darbības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.; 2001, 3.nr.; 2002, 13.nr.) šādu grozījumu:

6.pants. Speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas ierobežojumi

(1) Speciālo atļauju (licenci) apsardzes darbības veikšanai ir tiesīgi saņemt uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kuros ārvalstu ieguldītāji, izņemot Eiropas Savienības dalībvalstu ieguldītājus, nav ieguvuši (tiešā vai netiešā veidā) kontrolpaketi. Apsardzes uzņēmumu vadītājiem ir jābūt Latvijas pilsoņiem, kuru valsts valodas prasme atbilst Valsts valodas likumā noteiktajām prasībām, kuri nav sodīti par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu un kuriem nav konstatētas psihiskās slimības, narkomānija, toksikomānija vai alkoholisms.

(2) Speciālo atļauju (licenci) apsardzes darbības veikšanai aizliegts izsniegt uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuros vadošos amatos (prezidents, viceprezidents, ģenerāldirektors, direktors, komercdirektors u.c.) strādā personas, par kurām valsts policijas vai valsts drošības iestāžu rīcībā ir ziņas, kas liecina par šo personu piederību pie aizliegtiem militarizētiem vai bruņotiem formējumiem, likumā noteiktajā kārtībā nereģistrētām politiskajām partijām vai sabiedriski politiskajām organizācijām, apvienībām vai kustībām, kā arī organizētās noziedzības grupām.

(3) Atkārtoti izsniegt speciālo atļauju (licenci) apsardzes darbības veikšanai aizliegts, ja apsardzes uzņēmumam tā anulēta par pārkāpumiem, kas norādīti šā likuma 7.panta pirmās daļas 1.punktā.

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

8.Saeimas deputāts P.Maksimovs:

Izteikt 6.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Speciālo atļauju (licenci) apsardzes darbības veikšanai ir tiesīgas saņemt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta statūtsabiedrība, kuras pamatkapitālā vairāk kā puse pieder Latvijas Republikas pilsoņiem vai nepilsoņiem, valstij vai pašvaldībai katram atsevišķi vai vairākiem šiem subjektiem kopā, kā arī Eiropas Savienības pilsoņi un Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēta juridiskā persona.”

8.Saeimas deputāts A.Tolmačovs:

Papildināt 6.panta pirmo daļu pēc vārda “pilsoņiem” ar vārdiem “vai nepilsoņiem”.

8.Saeimas deputāts P.Maksimovs:

Izteikt 6.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Apsardzes uzņēmumu vadītājiem jāatbilst šādām prasībām:

1) jābūt Latvijas Republikas pilsoņiem vai nepilsoņiem, vai Eiropas Savienības dalībvalsts pilsoņiem;

2) jāprot valsts valoda;

3) jābūt nesodītiem par tīšu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu;

4) nedrīkst slimot ar psihisku slimību, narkomāniju, toksikomāniju vai alkoholismu.”

8.Saeimas deputāts P.Maksimovs:

Izteikt 6.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Speciālo atļauju (licenci) apsardzības darbības veikšanai var atteikt tām statūtsabiedrībām vai citām juridiskajām personām, kurās vadošos amatos pēc valsts policijas sniegta atzinuma strādā personas, kuras ir aizliegtu vai nereģistrētu organizāciju biedri vai darbojas noziedzīgās grupās.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

7.pants. Speciālās atļaujas (licences) anulēšana

(1) . . .

(2) Lēmumu par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu var pārsūdzēt tiesā.

Izteikt 7.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Lēmumu par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu var apstrīdēt un pārsūdzēt kārtībā, kāda noteikta normatīvajos aktos, kuri regulē administratīvo aktu apstrīdēšanu un pārsūdzēšanu."

     

Izteikt 7.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Lēmumu par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu var apstrīdēt un pārsūdzēt kārtībā, kāda noteikta normatīvajos aktos, kuri regulē administratīvo aktu apstrīdēšanu un pārsūdzēšanu."