SAEIMAS PREZIDIJAM

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija savā šā gada 9.aprīļa sēdē apsprieda likumprojektu “Grozījums Apsardzes darbības likumā” (reģ.nr.211) pirmajam lasījumam.

Komisija nolēma konceptuāli atbalstīt augstākminēto likumprojektu un lūgt to iekļaut Saeimas plenārsēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā.

 

 

Komisijas priekšsēdētājs

Arnolds Laksa

 

 

 

Likumprojekts

Grozījums Apsardzes darbības likumā

Izdarīt Apsardzes darbības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.; 2001, 3.nr.; 2002, 13.nr.) šādu grozījumu:

Izteikt 7.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Lēmumu par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu var apstrīdēt un pārsūdzēt kārtībā, kāda noteikta normatīvajos aktos, kuri regulē administratīvo aktu apstrīdēšanu un pārsūdzēšanu."