Aizsardzības un iekšlietu komisija

Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekts 3.lasījumam

 

Grozījums Robežsardzes likumā

(reģ.nr.209)

Spēkā esošā redakcija

2.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 3.lasījumam

Atbildīgās komisijas atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 3.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Grozījums Robežsardzes likumā

1.

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

izteikt likumprojekta nosaukumu šādā redakcijā:

“Grozījumi Robežsardzes likumā”

Atbalstīt

“Grozījumi Robežsardzes likumā”

 

Izdarīt Robežsardzes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 1.nr.; 1999, 20.nr.; 2001, 1., 21.nr.; 2002, 2., 16., 22.nr.; 2003, 2.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2002, 189.nr.) šādu grozījumu:

2.

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

izteikt likumprojekta ievaddaļu šādā redakcijā:

Izdarīt Robežsardzes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 1.nr.; 1999, 20.nr.; 2001, 1., 21.nr.; 2002, 2., 16., 22.nr.; 2003, 2.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2002, 189.nr.) šādus grozījumus:

Atbalstīt

Izdarīt Robežsardzes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 1.nr.; 1999, 20.nr.; 2001, 1., 21.nr.; 2002, 2., 16., 22.nr.; 2003, 2.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2002, 189.nr.) šādus grozījumus:

15.pants. Robežsargu tiesības

(1) Robežsargiem visā pierobežā, kā arī robežkontroles punktos un robežpārejas punktos ir tiesības:

1)...

8) veikt operatīvās darbības pasākumus (izņemot pasākumus, kas veicami sevišķajā veidā), lai novērstu un atklātu noziedzīgus nodarījumus un citus likumpārkāpumus;

9)...

 

1. Izslēgt 15.panta pirmās daļas 8.punktā vārdus “(izņemot pasākumus, kas veicami sevišķajā veidā)”.

 

 

 

 

 

 

1. Izslēgt 15.panta pirmās daļas 8.punktā vārdus “(izņemot pasākumus, kas veicami sevišķajā veidā)”.

 

16.pants. Robežsardze kā izziņas iestāde

(1) Robežsardze ir izziņas iestāde lietās par:

1) valsts robežas nelikumīgu šķērsošanu;

2) valsts robežas režīma pārkāpšanu;

3) personas nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai;

4) personas identitātes slēpšanu.

(2) Robežsardze izziņu veic saskaņā ar Latvijas Kriminālprocesa kodeksu.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Izteikt 16.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Robežsardze ir izziņas iestāde lietās par:

1) valsts robežas nelikumīgu šķērsošanu;

2) personas nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai;

3) personas identitātes slēpšanu, ja tā izdarīta, šķērsojot valsts robežu vai pēc tam, kad personai zudis pamats uzturēties Latvijas Republikā;

4) personas nodarbināšanas noteikumu pārkāpšanu, ja tā izdarīta, nodarbinot

ārzemniekus, kuri nav saņēmuši darba atļauju normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā;

5) personas nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijas Republikā;

6) viltota vai nolaupīta dokumenta, zīmoga vai spiedoga izmantošanu, ja tā izdarīta, šķērsojot valsts robežu.”

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre L.Mūrniece:

Izteikt likumprojekta 2. pantu šādā redakcijā:

“2. Izteikt 16.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

,,(1) Robežsardze ir izziņas iestāde lietās par:

  1. valsts robežas nelikumīgu šķērsošanu;
  2. personas nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai;
  3. personas identitātes slēpšanu, ja tā izdarīta, šķērsojot valsts robežu, vai
    pēc tam, kad personai zudis pamats uzturēties Latvijas Republikā;
  4. personas nodarbināšanu bez darba atļaujas, kuras nepieciešamību nosaka
    normatīvie akti;

5) personas nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijas Republikā;

6) viltota vai nolaupīta dokumenta, zīmoga vai spiedoga izmantošanu, ja tā
izdarīta, šķērsojot valsts robežu, vai pēc tam, kad personai zudis pamats
uzturēties Latvijas Republikā"".

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Izteikt likumprojekta 2. pantu šādā redakcijā:

“2. Izteikt 16.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

,,(1) Robežsardze ir izziņas iestāde lietās par:

1) valsts robežas nelikumīgu šķērsošanu;

2) personas nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai;

3) personas identitātes slēpšanu, ja tā izdarīta, šķērsojot valsts robežu, vai
pēc tam, kad personai zudis pamats uzturēties Latvijas Republikā;

4) personas nodarbināšanu bez darba atļaujas, kuras nepieciešamību nosaka
normatīvie akti;

5) personas nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijas Republikā;

6) viltota vai nolaupīta dokumenta, zīmoga vai spiedoga izmantošanu, ja tā
izdarīta, šķērsojot valsts robežu, vai pēc tam, kad personai zudis pamats
uzturēties Latvijas Republikā; 7) robežsarga kā valsts amatpersonas izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem.””

 

Atbalstīt

4. priekšlikuma

redakcijā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Izteikt 16.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Robežsardze ir izziņas iestāde lietās par:

1) valsts robežas nelikumīgu šķērsošanu;

2) personas nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai;

3) personas identitātes slēpšanu, ja tā izdarīta, šķērsojot valsts robežu vai pēc tam, kad personai zudis pamats uzturēties Latvijas Republikā;

4) personas nodarbināšanu bez darba atļaujas, kuras nepieciešamību nosaka normatīvie akti;

5) personas nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijas Republikā;

6) viltota vai nolaupīta dokumenta, zīmoga vai spiedoga izmantošanu, ja tā izdarīta, šķērsojot valsts robežu vai pēc tam, kad personai zudis pamats uzturēties Latvijas Republikā;

7) robežsarga kā valsts amatpersonas izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem.”