SAEIMAS PREZIDIJAM

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija savā š.g. 9.aprīļa sēdē izskatīja likumprojektu “Grozījumi Robežsardzes likumā” (Reģ. nr. 209, dok.nr.534) pirmajam lasījumam.

Komisija konceptuāli atbalstīja augstākminēto likumprojektu un lūdz to iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā.

 

 

 

komisijas priekšsēdētājs A.Laksa

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

Grozījums Robežsardzes likumā

Izdarīt Robežsardzes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 1.nr.; 1999, 20.nr.; 2001, 1., 21.nr.; 2002, 2., 16., 22.nr.; 2003, 2.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2002, 189.nr.) šādu grozījumu:

Papildināt 16.panta pirmo daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) iespējas nodrošināšanu personai nelikumīgi uzturēties Latvijas Republikā."