Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

2003. gada 4. aprīlī

Nr. 9/1- 123

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

1.Likumprojekts “Grozījums likumā “Par Hāgas konvenciju par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos “” /reģ.nr. 194; dok.nr. 478 /;

2. Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par Hāgas konvenciju par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem”” /reģ. nr. 195; dok.nr. 479 /;

3.Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par Hāgas konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem”” / reģ.nr. 196; dok.nr. 480 /;

4.Likumprojekts “Grozījums likumā “Par Eiropas Konvenciju ar bērnu adopciju””

/ reģ. nr. 197; dok.nr. 481/

5. Likumprojekts “Grozījums likumā “Par Hāgas 1961. gada 5. oktobra konvenciju par iestāžu pilnvarām un tiesību aktiem, kas piemērojami attiecībā uz bērnu aizsardzību”” /reģ. .nr. 198; dok.nr. 482 /;

6. Likumprojekts “ Grozījumi likumā “Par Eiropas Padomes Konvenciju par bērnu tiesību piemērošanu”” /reģ.nr. 199; dok.nr. 483 /.

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 92. panta pirmo daļu, Ārlietu komisija ierosina

minētos likumprojektus atzīt par steidzamiem.

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 6.lp.

 

Ar cieņu,

 

Inese Vaidere

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja

 

 

 

Likumprojekts

Grozījums likumā
"Par Hāgas konvenciju par bērnu aizsardzību un
sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos"

Izdarīt likumā "Par Hāgas konvenciju par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 23.nr.) šādu grozījumu:

Aizstāt 2.pantā vārdus "Tieslietu ministrija" ar vārdiem "Īpašu uzdevumu ministra bērnu un ģimenes lietās sekretariāts".