Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi likumā “Par muitas nodokli (tarifiem)”” (reģ. nr. 178) otrajam lasījumam

1.lasījuma redakcija

(dok. nr. 389)

Nr. p. k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komis. slēdz.

“Grozījumi likumā “Par muitas nodokli (tarifiem)””

     

Izdarīt likumā “Par muitas nodokli (tarifiem)” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 21.nr.; 1995, 21., 23., 24.nr.; 1996, 16.nr.; 1997, 14.nr.; 1998, 3., 9.nr.; 1999, 4., 12.nr.; 2000, 2., 7., 13., 23.nr.; 2002, 1., 14., 21.nr.) šādus grozījumus:

     

Izteikt 1.pielikuma “Ievedmuitas tarifs” atsevišķas pozīcijas šādā redakcijā:

     

Kods

Apraksts

Papild-

mērvienība

Pamat-

likme %

MFN likme %

     

0102 90 05 0

---ar svaru ne vairāk kā 80 kg

gab.

Ls 185

30

     

0102 90 21 0

----kaušanai

gab.

Ls 185

30

     

0102 90 29 0

----pārējie

gab.

Ls 185

30

     

0102 90 41 0

----kaušanai

gab.

Ls 185

30

     

0102 90 49 0

----pārējie

gab.

Ls 185

30

     

0102 90 51 0

-----kaušanai

gab.

Ls 185

30

     

0102 90 59 0

-----pārējās

gab.

Ls 185

30

     

0102 90 61 0

-----kaušanai

gab.

Ls 185

30

     

0102 90 69 0

-----pārējās

gab.

Ls 185

30

     

0102 90 71 0

-----kaušanai

gab.

Ls 185

30

     

0102 90 79 0

-----pārējie

gab.

Ls 185

30

     

0102 90 90 0

--pārējie

gab.

Ls 185

30

     

0103 91 10 0

--- mājdzīvnieku sugas

gab.

Ls 70

45

     

0103 91 90 0

---pārējās

gab.

Ls 70

45

     

0103 92 11 0

----sivēnmātes, kurām ir ne mazāk par vienu atnešanos, ar svaru ne mazāk kā 160 kg

gab.

Ls 70

45

     

0103 92 19 0

----pārējās

gab.

Ls 70

45

     

0103 92 90 0

---pārējās

gab.

Ls 70

45

     

0201 10 00 0

-liemeņi un liemeņa puses

-

Ls 1,05

30

     

0201 20 20 0

--priekšējās un pakaļējās liemeņa ceturtdaļas

-

Ls 1,05

30

     

0201 20 30 0

--nesadalītas vai sadalītas priekšējās liemeņa ceturtdaļas

-

Ls 1,05

30

     

0201 20 50 0

--nesadalītas vai sadalītas pakaļējās liemeņa ceturtdaļas

-

Ls 1,05

30

     

0201 20 90 0

--pārējie

-

Ls 1,05

30

     

0201 30 00 0

-bez kauliem

-

Ls 1,05

30

     

0202 10 00 0

-liemeņi un liemeņa puses

-

Ls 1,05

30

     

0202 20 10 0

--priekšējās un pakaļējās liemeņa ceturtdaļas

-

Ls 1,05

30

     

0202 20 30 0

--nesadalītas vai sadalītas priekšējās liemeņa ceturtdaļas

-

Ls 1,05

30

     

0202 20 50 0

--nesadalītas vai sadalītas pakaļējās liemeņa ceturtdaļas

-

Ls 1,05

30

     

0202 20 90 0

--pārējie

-

Ls 1,05

30

     

0202 30 10 0

--veselas priekšējās liemeņa ceturtdaļas vai sacirstas, lielākais, 5 izcirtņos, turklāt katrai ceturtdaļai jāveido veselums; priekšējās un pakaļējās liemeņa ceturtdaļas veido 2 puses (veselums), viena no tām ir vesela priekšējā liemeņa ceturtdaļa

vai sacirsta, lielākais, 5 izcirtņos, bet otra pakaļējā liemeņa ceturtdaļa, izņemot fileju, vienā gabalā

-

 

Ls 1,05

30

 

     

0202 30 50 0

--pakrūts, lāpstiņas un kakla daļas un lāpstiņas daļas ar krūšdaļu izcirtni

-

Ls 1,05

30

     

0202 30 90 0

--pārējie

-

Ls 1,05

30

     

0203 11 10 0

---mājas šķirņu cūku

-

Ls 1,05

36

     

0203 11 90 0

---pārējie

-

Ls 1,05

36

     

0203 12 11 0

----šķiņķis un tā izcirtņi

-

Ls 1,05

36

     

0203 12 19 0

----lāpstiņas daļas (priekšējie šķiņķi) un to izcirtņi

-

Ls 1,05

36

     

0203 12 90 0

---pārējie

-

Ls 1,05

36

     

0203 19 11 0

----priekšējās daļas un to izcirtņi

-

Ls 1,05

36

     

0203 19 13 0

----filejas gabali un to izcirtņi, ar kauliem

-

Ls 1,05

36

     

0203 19 15 0

----krūtiņas un to izcirtņi

-

Ls 1,05

36

     

0203 19 55 0

-----bez kauliem

-

Ls 1,05

36

     

0203 19 59 0

-----pārējie

-

Ls 1,05

36

     

0203 19 90 0

---pārējie

-

Ls 1,05

36

     

0203 21 10 0

---mājas šķirņu cūku

-

Ls 1,05

36

     

0203 21 90 0

---pārējie

-

Ls 1,05

36

     

0203 22 11 0

----šķiņķis un to izcirtņi

-

Ls 1,05

36

     

0203 22 19 0

----lāpstiņas daļas (priekšējie šķiņķi) un to izcirtņi

-

Ls 1,05

36

     

0203 22 90 0

---pārējie

-

Ls 1,05

36

     

0203 29 11 0

----priekšējās daļas un to izcirtņi

-

Ls 1,05

36

     

0203 29 13 0

----filejas gabali un to izcirtņi, ar kauliem

-

Ls 1,05

36

     

0203 29 15 0

----krūtiņas un to izcirtņi

-

Ls 1,05

36

     

0203 29 55 0

-----bez kauliem

-

Ls 1,05

36

     

0203 29 59 0

-----pārējie

-

Ls 1,05

36

     

0203 29 90 0

---pārējie

-

Ls 1,05

36

     
         

1.

(Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua)

Papildināt likumprojektu ar šādām pozīcijām:

 

Kods

Apraksts

Papildmērvienība

Pamatlikme

%

 

0210 11 11 0

-----šķiņķi un to izcirtņi

-

Ls 1,05

 

0210 11 19 0

-----lāpstiņas daļas (priekšējie šķiņķi) un to izcirtņi

-

Ls 1,05

Atbal-stīt.

0210 11 31 0

-----šķiņķi un to izcirtņi

-

Ls 1,05

Izteikt

0210 11 39 0

-----lāpstiņas daļas (priekšējie šķiņķi) un to izcirtņi

-

Ls 1,05

preci-zētā

0210 11 90 0

---pārējie

-

Ls 1,05

redak-

0210 12 11 0

----sālītas vai sālījumā

-

Ls 1,05

cijā,

0210 12 19 0

----kaltētas vai žāvētas

-

Ls 1,05

pievie-

0210 12 90 0

---pārējās

-

Ls 1,05

nojot

0210 19 10 0

-----bekonu liemeņa puses vai bekonu puses

-

Ls 1,05

MFN likmes

0210 19 20 0

-----3/4 liemeņa puses vai liemeņa vidusdaļa

-

Ls 1,05

aili.

0210 19 30 0

-----priekšējās daļas un to izcirtņi

-

Ls 1,05

 

0210 19 40 0

-----ciskas un to izcirtņi

-

Ls 1,05

 

0210 19 51 0

------bez kauliem

-

Ls 1,05

 

0210 19 59 0

------pārējie

-

Ls 1,05

 

0210 19 60 0

-----priekšējās daļas un to izcirtņi

-

Ls 1,05

 

0210 19 70 0

-----ciskas un to izcirtņi

-

Ls 1,05

 

0210 19 81 0

------bez kauliem

-

Ls 1,05

 

0210 19 89 0

------pārējie

-

Ls 1,05

 

0210 19 90 0

---pārējie

-

Ls 1,05

 

0210 20 10 0

--ar kauliem

-

Ls 1,05

 

0210 20 90 0

--bez kauliem

-

Ls 1,05

 

0210 99 51 0

-----biezā diafragma un plānā diafragma

-

Ls 1,05

 

0210 99 59 0

-----pārējā

-

Ls 1,05

 

1601 00 10 0

-no aknām

-

Ls 2,05

 

1601 00 91 0

--desas, sausās vai uzziešanai, nevārītas

-

Ls 2,05

 

1601 00 99 0

--pārējie

-

Ls 2,05

 

1602 10 00 0

-homogenizēti produkti

-

Ls 3,50

 

1602 20 11 0

---kas satur 75% vai vairāk trekno aknu

-

Ls 3,50

 

1602 20 19 0

---pārējie

-

Ls 3,50

 

1602 20 90 0

--pārējie

-

Ls 3,50

 

1602 31 11 0

----kas satur tikai nevārītu tītara gaļu

-

Ls 3,50

 

1602 31 19 0

----pārējie

-

Ls 3,50

 

1602 31 30 0

---kas satur 25% vai vairāk, bet mazāk nekā 57% gaļas vai subproduktu

-

Ls 3,50

 

1602 31 90 0

---pārējie

-

Ls 3,50

 

1602 32 11 0

----nevārīti

-

Ls 3,50

 

1602 32 19 0

----pārējie

-

Ls 3,50

 

1602 32 30 0

---kas satur 25% vai vairāk, bet mazāk nekā 57% putnu gaļas vai subproduktu

-

Ls 3,50

 

1602 32 90 0

---pārējie

-

Ls 3,50

 

1602 39 21 0

----nevārīti

-

Ls 3,50

 

1602 39 29 0

----pārējie

-

Ls 3,50

 

1602 39 40 0

---kas satur 25% vai vairāk, bet mazāk nekā 57% mājputnu gaļas vai subproduktu

-

Ls 3,50

 

1602 39 80 0

---pārējie

-

Ls 3,50

 

1602 41 10 0

---no mājas šķirņu cūkas

-

Ls 3,50

 

1602 41 90 0

---pārējās

-

Ls 3,50

 

1602 42 10 0

---no mājas šķirņu cūkas

-

Ls 3,50

 

1602 42 90 0

---pārējās

-

Ls 3,50

 

1602 49 11 0

-----filejas gabali (izņemot kakla gabalus) un to daļas, ieskaitot filejas gabalu vai šķiņķa maisījumus

-

Ls 3,50

 

1602 49 13 0

-----kakla gabali un to daļas, ieskaitot kakla un lāpstiņu gabalu maisījumus

-

Ls 3,50

 

1602 49 15 0

-----pārējie maisījumi, kas satur šķiņķi (kājas), lāpstiņu, filejas gabalus vai kakla gabalus un to daļas

-

Ls 3,50

 

1602 49 19 0

-----pārējie

-

Ls 3,50

 

1602 49 30 0

----kas satur 40% vai vairāk, bet mazāk nekā 80% jebkura veida gaļas vai subproduktu, ieskaitot jebkura veida taukus

-

Ls 3,50

 

1602 49 50 0

----kas satur mazāk nekā 40% jebkura veida gaļas vai gaļas subproduktu, ieskaitot jebkura veida taukus

-

Ls 3,50

 

1602 49 90 0

---pārējie

-

Ls 3,50

 

1602 50 10 0

--nevārīti; sagatavotas gaļas vai subproduktu un nevārītas gaļas vai subproduktu maisījumi

-

Ls 3,50

 

1602 50 31 0

----sālīta liellopu gaļa

-

Ls 3,50

 

1602 50 39 0

----pārējie

-

Ls 3,50

 

1602 50 80 0

---pārējie

-

Ls 3,50

 

1602 90 10 0

--izstrādājumi no jebkuru dzīvnieku asinīm

-

Ls 3,50

 

1602 90 31 0

---no medījuma vai truša

-

Ls 3,50

 

1602 90 41 0

---ziemeļbriežu

-

Ls 3,50

 

1602 90 51 0

----kas satur mājas šķirņu cūku gaļu vai gaļas subproduktus

-

Ls 3,50

 

1602 90 61 0

------nevārīti; sagatavotas gaļas vai subproduktu un nevārītas gaļas vai subproduktu maisījumi

-

Ls 3,50

 

1602 90 69 0

------pārējie

-

Ls 3,50

 

1602 90 72 0

--------no aitu gaļas

-

Ls 3,50

 

1602 90 74 0

--------no kazu gaļas

-

Ls 3,50

 

1602 90 76 0

--------no aitu gaļas

-

Ls 3,50

 

1602 90 78 0

--------no kazu gaļas

-

Ls 3,50

 

1602 90 98 0

------pārējie

-

Ls 3,50

 

1702 11 00 0

--kas satur 99% vai vairāk laktozes, kura izteikta kā bezūdens laktoze, pārrēķinot sausnā

-

Ls 0,12

50

2.

(Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua)

Izslēgt no likumprojekta šādas pozīcijas:

sākot no koda 1702 11 00 0 līdz kodam 2106 90 59 0 ieskaitot.

Atbals-tīt.

1702 19 00 0

--pārējā

-

Ls 0,12

50

     

1702 20 10 0

--kļavu cukurs cietā stāvoklī, ar aromātiskām vai krāsojošām piedevām

-

Ls 0,12

10

     

1702 20 90 0

--pārējais

-

Ls 0,12

10

     

1702 30 10 0

--izoglikoze

-

Ls 0,12

50

     

1702 30 51 0

----aglomerēta vai neaglomerēta, balta kristāliska pulvera veidā

-

Ls 0,12

50

     

1702 30 59 0

----pārējā

-

Ls 0,12

50

     

1702 30 91 0

----aglomerēta vai neaglomerēta, balta kristāliska pulvera veidā

-

Ls 0,12

50

     

1702 30 99 0

----pārējā

-

Ls 0,12

50

     

1702 40 10 0

--izoglikoze

-

Ls 0,12

50

     

1702 40 90 0

--pārējā

-

Ls 0,12

50

     

1702 50 00 0

-ķīmiski tīra fruktoze

-

Ls 0,12

50

     

1702 60 10 0

--izoglikoze

-

Ls 0,12

50

     

1702 60 80 0

--inulīna sīrups

-

Ls 0,12

50

     

1702 60 95 0

--pārējā

-

Ls 0,12

50

     

1702 90 10 0

--ķīmiski tīra maltoze

-

Ls 0,12

10

     

1702 90 30 0

--izoglikoze

-

Ls 0,12

10

     

1702 90 50 0

--maltodekstrīns un maltodekstrīna sīrups

-

Ls 0,12

10

     

1702 90 60 0

--mākslīgais medus, sajaukts vai nesajaukts ar dabisko medu

-

Ls 0,12

10

     

1702 90 71 0

---kas sausā veidā satur 50% vai vairāk saharozes:

-

Ls 0,12

10

     

1702 90 75 0

----aglomerēta vai neaglomerēta pulvera veidā

-

Ls 0,12

10

     

1702 90 79 0

----pārējā

-

Ls 0,12

10

     

1702 90 80 0

--inulīna sīrups

-

Ls 0,12

10

     

1702 90 99 0

--pārējie

-

Ls 0,12

10

     

2106 90 51 0

----laktozes sīrups

 

Ls 0,12

10

     

2106 90 55 0

----glikozes sīrups un maltodekstrīna sīrups

 

Ls 0,12

10

     

2106 90 59 0

----pārējie

-

Ls 0,12

10

     

 

 

 

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina

pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā

Grozījumi likumā “Par muitas nodokli (tarifiem)”

 

Izdarīt likumā “Par muitas nodokli (tarifiem)” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 21.nr.; 1995, 21., 23., 24.nr.; 1996, 16.nr.; 1997, 14.nr.; 1998, 3., 9.nr.; 1999, 4., 12.nr.; 2000, 2., 7., 13., 23.nr.; 2002, 1., 14., 21.nr.) šādus grozījumus:

Izteikt 1.pielikuma “Ievedmuitas tarifs” atsevišķas pozīcijas šādā redakcijā:

Kods

Apraksts

Papild-

mērvienība

Pamat-

likme %

MFN likme %

0102 90 05 0

---ar svaru ne vairāk kā 80 kg

gab.

Ls 185

30

0102 90 21 0

----kaušanai

gab.

Ls 185

30

0102 90 29 0

----pārējie

gab.

Ls 185

30

0102 90 41 0

----kaušanai

gab.

Ls 185

30

0102 90 49 0

----pārējie

gab.

Ls 185

30

0102 90 51 0

-----kaušanai

gab.

Ls 185

30

0102 90 59 0

-----pārējās

gab.

Ls 185

30

0102 90 61 0

-----kaušanai

gab.

Ls 185

30

0102 90 69 0

-----pārējās

gab.

Ls 185

30

0102 90 71 0

-----kaušanai

gab.

Ls 185

30

0102 90 79 0

-----pārējie

gab.

Ls 185

30

0102 90 90 0

--pārējie

gab.

Ls 185

30

0103 91 10 0

--- mājdzīvnieku sugas

gab.

Ls 70

45

0103 91 90 0

---pārējās

gab.

Ls 70

45

0103 92 11 0

----sivēnmātes, kurām ir ne mazāk par vienu atnešanos, ar svaru ne mazāk kā 160 kg

gab.

Ls 70

45

0103 92 19 0

----pārējās

gab.

Ls 70

45

0103 92 90 0

---pārējās

gab.

Ls 70

45

0201 10 00 0

-liemeņi un liemeņa puses

-

Ls 1,05

30

0201 20 20 0

--priekšējās un pakaļējās liemeņa ceturtdaļas

-

Ls 1,05

30

0201 20 30 0

--nesadalītas vai sadalītas priekšējās liemeņa ceturtdaļas

-

Ls 1,05

30

0201 20 50 0

--nesadalītas vai sadalītas pakaļējās liemeņa ceturtdaļas

-

Ls 1,05

30

0201 20 90 0

--pārējie

-

Ls 1,05

30

0201 30 00 0

-bez kauliem

-

Ls 1,05

30

0202 10 00 0

-liemeņi un liemeņa puses

-

Ls 1,05

30

0202 20 10 0

--priekšējās un pakaļējās liemeņa ceturtdaļas

-

Ls 1,05

30

0202 20 30 0

--nesadalītas vai sadalītas priekšējās liemeņa ceturtdaļas

-

Ls 1,05

30

0202 20 50 0

--nesadalītas vai sadalītas pakaļējās liemeņa ceturtdaļas

-

Ls 1,05

30

0202 20 90 0

--pārējie

-

Ls 1,05

30

0202 30 10 0

--veselas priekšējās liemeņa ceturtdaļas vai sacirstas, lielākais, 5 izcirtņos, turklāt katrai ceturtdaļai jāveido veselums; priekšējās un pakaļējās liemeņa ceturtdaļas veido 2 puses (veselums), viena no tām ir vesela priekšējā liemeņa ceturtdaļa

vai sacirsta, lielākais, 5 izcirtņos, bet otra pakaļējā liemeņa ceturtdaļa, izņemot fileju, vienā gabalā

-

 

Ls 1,05

30

 

0202 30 50 0

--pakrūts, lāpstiņas un kakla daļas un lāpstiņas daļas ar krūšdaļu izcirtni

-

Ls 1,05

30

0202 30 90 0

--pārējie

-

Ls 1,05

30

0203 11 10 0

---mājas šķirņu cūku

-

Ls 1,05

36

0203 11 90 0

---pārējie

-

Ls 1,05

36

0203 12 11 0

----šķiņķis un tā izcirtņi

-

Ls 1,05

36

0203 12 19 0

----lāpstiņas daļas (priekšējie šķiņķi) un to izcirtņi

-

Ls 1,05

36

0203 12 90 0

---pārējie

-

Ls 1,05

36

0203 19 11 0

----priekšējās daļas un to izcirtņi

-

Ls 1,05

36

0203 19 13 0

----filejas gabali un to izcirtņi, ar kauliem

-

Ls 1,05

36

0203 19 15 0

----krūtiņas un to izcirtņi

-

Ls 1,05

36

0203 19 55 0

-----bez kauliem

-

Ls 1,05

36

0203 19 59 0

-----pārējie

-

Ls 1,05

36

0203 19 90 0

---pārējie

-

Ls 1,05

36

0203 21 10 0

---mājas šķirņu cūku

-

Ls 1,05

36

0203 21 90 0

---pārējie

-

Ls 1,05

36

0203 22 11 0

----šķiņķis un to izcirtņi

-

Ls 1,05

36

0203 22 19 0

----lāpstiņas daļas (priekšējie šķiņķi) un to izcirtņi

-

Ls 1,05

36

0203 22 90 0

---pārējie

-

Ls 1,05

36

0203 29 11 0

----priekšējās daļas un to izcirtņi

-

Ls 1,05

36

0203 29 13 0

----filejas gabali un to izcirtņi, ar kauliem

-

Ls 1,05

36

0203 29 15 0

----krūtiņas un to izcirtņi

-

Ls 1,05

36

0203 29 55 0

-----bez kauliem

-

Ls 1,05

36

0203 29 59 0

-----pārējie

-

Ls 1,05

36

0203 29 90 0

---pārējie

-

Ls 1,05

36

0210 11 11 0

-----šķiņķi un to izcirtņi

-

Ls 1,05

15

0210 11 19 0

-----lāpstiņas daļas (priekšējie šķiņķi) un to izcirtņi

-

Ls 1,05

15

0210 11 31 0

-----šķiņķi un to izcirtņi

-

Ls 1,05

15

0210 11 39 0

-----lāpstiņas daļas (priekšējie šķiņķi) un to izcirtņi

-

Ls 1,05

15

0210 11 90 0

---pārējie

-

Ls 1,05

15

0210 12 11 0

----sālītas vai sālījumā

-

Ls 1,05

15

0210 12 19 0

----kaltētas vai žāvētas

-

Ls 1,05

15

0210 12 90 0

---pārējās

-

Ls 1,05

15

0210 19 10 0

-----bekonu liemeņa puses vai bekonu puses

-

Ls 1,05

15

0210 19 20 0

-----3/4 liemeņa puses vai liemeņa vidusdaļa

-

Ls 1,05

15

0210 19 30 0

-----priekšējās daļas un to izcirtņi

-

Ls 1,05

15

0210 19 40 0

-----ciskas un to izcirtņi

-

Ls 1,05

15

0210 19 51 0

------bez kauliem

-

Ls 1,05

15

0210 19 59 0

------pārējie

-

Ls 1,05

15

0210 19 60 0

-----priekšējās daļas un to izcirtņi

-

Ls 1,05

15

0210 19 70 0

-----ciskas un to izcirtņi

-

Ls 1,05

15

0210 19 81 0

------bez kauliem

-

Ls 1,05

15

0210 19 89 0

------pārējie

-

Ls 1,05

15

0210 19 90 0

---pārējie

-

Ls 1,05

15

0210 20 10 0

--ar kauliem

-

Ls 1,05

15

0210 20 90 0

--bez kauliem

-

Ls 1,05

15

0210 99 51 0

-----biezā diafragma un plānā diafragma

-

Ls 1,05

15

0210 99 59 0

-----pārējā

-

Ls 1,05

15

1601 00 10 0

-no aknām

-

Ls 2,05

36,5

1601 00 91 0

--desas, sausās vai uzziešanai, nevārītas

-

Ls 2,05

36,5

1601 00 99 0

--pārējie

-

Ls 2,05

36,5

1602 10 00 0

-homogenizēti produkti

-

Ls 3,50

45

1602 20 11 0

---kas satur 75% vai vairāk trekno aknu

-

Ls 3,50

45

1602 20 19 0

---pārējie

-

Ls 3,50

45

1602 20 90 0

--pārējie

-

Ls 3,50

45

1602 31 11 0

----kas satur tikai nevārītu tītara gaļu

-

Ls 3,50

45

1602 31 19 0

----pārējie

-

Ls 3,50

45

1602 31 30 0

---kas satur 25% vai vairāk, bet mazāk nekā 57% gaļas vai subproduktu

-

Ls 3,50

45

1602 31 90 0

---pārējie

-

Ls 3,50

45

1602 32 11 0

----nevārīti

-

Ls 3,50

45

1602 32 19 0

----pārējie

-

Ls 3,50

45

1602 32 30 0

---kas satur 25% vai vairāk, bet mazāk nekā 57% putnu gaļas vai subproduktu

-

Ls 3,50

45

1602 32 90 0

---pārējie

-

Ls 3,50

45

1602 39 21 0

----nevārīti

-

Ls 3,50

45

1602 39 29 0

----pārējie

-

Ls 3,50

45

1602 39 40 0

---kas satur 25% vai vairāk, bet mazāk nekā 57% mājputnu gaļas vai subproduktu

-

Ls 3,50

45

1602 39 80 0

---pārējie

-

Ls 3,50

45

1602 41 10 0

---no mājas šķirņu cūkas

-

Ls 3,50

40

1602 41 90 0

---pārējās

-

Ls 3,50

40

1602 42 10 0

---no mājas šķirņu cūkas

-

Ls 3,50

40

1602 42 90 0

---pārējās

-

Ls 3,50

40

1602 49 11 0

-----filejas gabali (izņemot kakla gabalus) un to daļas, ieskaitot filejas gabalu vai šķiņķa maisījumus

-

Ls 3,50

40

1602 49 13 0

-----kakla gabali un to daļas, ieskaitot kakla un lāpstiņu gabalu maisījumus

-

Ls 3,50

40

1602 49 15 0

-----pārējie maisījumi, kas satur šķiņķi (kājas), lāpstiņu, filejas gabalus vai kakla gabalus un to daļas

-

Ls 3,50

40

1602 49 19 0

-----pārējie

-

Ls 3,50

40

1602 49 30 0

----kas satur 40% vai vairāk, bet mazāk nekā 80% jebkura veida gaļas vai subproduktu, ieskaitot jebkura veida taukus

-

Ls 3,50

40

1602 49 50 0

----kas satur mazāk nekā 40% jebkura veida gaļas vai gaļas subproduktu, ieskaitot jebkura veida taukus

-

Ls 3,50

40

1602 49 90 0

---pārējie

-

Ls 3,50

40

1602 50 10 0

--nevārīti; sagatavotas gaļas vai subproduktu un nevārītas gaļas vai subproduktu maisījumi

-

Ls 3,50

40

1602 50 31 0

----sālīta liellopu gaļa

-

Ls 3,50

30

1602 50 39 0

----pārējie

-

Ls 3,50

40

1602 50 80 0

---pārējie

-

Ls 3,50

30

1602 90 10 0

--izstrādājumi no jebkuru dzīvnieku asinīm

-

Ls 3,50

45

1602 90 31 0

---no medījuma vai truša

-

Ls 3,50

45

1602 90 41 0

---ziemeļbriežu

-

Ls 3,50

45

1602 90 51 0

----kas satur mājas šķirņu cūku gaļu vai gaļas subproduktus

-

Ls 3,50

45

1602 90 61 0

------nevārīti; sagatavotas gaļas vai subproduktu un nevārītas gaļas vai subproduktu maisījumi

-

Ls 3,50

45

1602 90 69 0

------pārējie

-

Ls 3,50

45

1602 90 72 0

--------no aitu gaļas

-

Ls 3,50

45

1602 90 74 0

--------no kazu gaļas

-

Ls 3,50

45

1602 90 76 0

--------no aitu gaļas

-

Ls 3,50

45

1602 90 78 0

--------no kazu gaļas

-

Ls 3,50

45

1602 90 98 0

------pārējie

-

Ls 3,50

45