Saeimas Prezidijam

Saeimas Prezidijam

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija savā š.g. 24. septembra sēdē izskatīja likumprojektus “Grozījumi Obligātā militārā dienesta likumā” (reģ. nr. 168) (Iekļauts likumprojekts “Grozījumi Obligātā militārā dienesta likumā” (reģ. nr.351)), Grozījums likumā “Par izņēmuma stāvokli” (reģ. nr. 169) un Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Zemessardzi” (Reģ. nr. 220) trešajam lasījumam.

Komisija lūdz augstākminētos likumprojektus iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai trešajā lasījumā.

Pielikumā: minēto likumprojektu salīdzinošās tabulas trešajam lasījumam uz ___ lpp.

 

 

Ar cieņu,

 

komisijas priekšsēdētājs A.Laksa

 

 

 

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekts 3.lasījumam

 

Grozījums likumā “Par izņēmuma stāvokli”

(reģ. nr. 169)

Spēkā esošā redakcija

2.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 3.lasījumam

Atbildīgās komisijas atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 3.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt likumā “Par izņēmuma stāvokli” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 51./52.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 5.nr.) šādu grozījumu:

 

Priekšlikumu nav

 

Izdarīt likumā “Par izņēmuma stāvokli” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 51./52.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 5.nr.) šādu grozījumu:

11.pants

Apvidū, rajonā vai pilsētā, kur izsludināts izņēmuma stāvoklis, visām fiziskajām un juridiskajām personām jāpakļaujas šā likuma 10.pantā minēto institūciju un to iecelto valsts pilnvaroto lēmumiem un rīkojumiem.

Sūdzības par šo institūciju un valsts pilnvaroto lēmumiem un rīkojumiem izskata augstāka institūcija vai amatpersona, kuras lēmums ir galīgs.

Sūdzības iesniegšana neaptur attiecīgo lēmumu un rīkojumu izpildi.

 

1. Izteikt 11.panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"Iesniegumus par šo institūciju un valsts pilnvaroto lēmumiem un rīkojumiem izskata augstāka institūcija vai amatpersona. Augstākas institūcijas vai amatpersonas lēmumu likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt tiesā.

Šā panta otrajā daļā minēto institūciju un valsts pilnvaroto lēmumu apstrīdēšana vai pieteikuma iesniegšana tiesā par augstākas institūcijas vai amatpersonas lēmumu neaptur attiecīgo lēmumu un rīkojumu izpildi."

 

 

     

Izteikt 11.panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"Iesniegumus par šo institūciju un valsts pilnvaroto lēmumiem un rīkojumiem izskata augstāka institūcija vai amatpersona. Augstākas institūcijas vai amatpersonas lēmumu likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt tiesā.

Šā panta otrajā daļā minēto institūciju un valsts pilnvaroto lēmumu apstrīdēšana vai pieteikuma iesniegšana tiesā par augstākas institūcijas vai amatpersonas lēmumu neaptur attiecīgo lēmumu un rīkojumu izpildi."