2003

2003.gada 3.februārī

Latvijas Republikas Saeimas Prezidijam

 

Par “Grozījumiem Krimināllikumā”

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79.pantu likumdošanas iniciatīvas kārtībā iesniedzam likumprojektu “Grozījumi Krimināllikumā”.

Pielikumā: 1.Likumprojekts, 1 lp.

2.Anotācija, lp.

 

 

 

Likumprojekts

Grozījumi Krimināllikumā

 

  1. Izteikt 251.panta trešo daļu šādā redakcijā:
  2. “(3) Par pamudināšanu lietot narkotiskās vai psihotropās vielas, ja šo vielu lietošana izraisījusi smagas sekas, -

    soda ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no astoņiem līdz divdesmit gadiem un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.”

  3. Izteikt 252.panta trešo daļu šādā redakcijā:
  4. “(3) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas pret nepilngadīgo vai lietojot vardarbību, vai draudot lietot vardarbību vai ja tās izraisījušas smagas sekas, -

    soda ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no astoņiem līdz divdesmit gadiem un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.”

  5. Izteikt 253¹.panta trešo daļu šādā redakcijā:

(3) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi organizēta grupa vai ja tās izdarītas ar narkotiskajām vai psihotropajām vielām lielā apmērā, kā arī par narkotisko vai psihotropo vielu realizāciju nepilngadīgai personai, izglītības iestādēs vai to teritorijā, restorānos, kafejnīcās, bāros, publiskās izklaides vai svētku pasākumu norises vietās —

soda ar mūža ieslodzījumu vai brīvības atņemšanu uz laiku no astoņiem līdz divdesmit gadiem, konfiscējot mantu, un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.

 

 

 

Likumprojekta “Grozījumi Krimināllikumā”

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Šobrīd Latvijā esošā situācija parāda, ka ar katru gadu pieaug no narkotikām atkarīgo personu skaits un palielinās arī mirušo skaits, kuru nāves cēlonis ir narkotiku lietošana. Narkotiku izplatība palielinās arī nepilngadīgo personu vidū. Patreiz spēkā esošās KL normas neparedz tik bargas sankcijas, lai narkotiku izplatītājus atturētu veikt šīs noziedzīgās darbības, līdz ar to ir nepieciešams veikt grozījumus KL, kas paredzētu bargāku sodu (mūža ieslodzījumu) narkotiku izplatītājiem, lai tādā veidā mazinātu izplatību un veicinātu indivīdu aizsardzību pret šiem noziegumiem.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Grozījumi paredz stingrākus sodus – līdz pat mūža ieslodzījumam par 251.panta 3.daļā, 252.panta.3.daļā un 253. panta 4. daļā minētajiem noziedzīgiem nodarījumiem

( - par pamudināšanu lietot narkotiskās vai psihotropās vielas, ja šo vielu lietošna izraisījusi smagas sekas;

- par 252.panta 1. vai 2. daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas pret nepilngadīgo vai lietojot vardarbību, vai draudot lietot vardarbību vai ja tās izraisījušas smagas sekas

- par 253.1 pantā paredzētajām darbībām, ja tās izdarījusi organizēta grupa vai ja tās izdarītas ar narkotiskajām vai psihotropajām vielām lielā apmērā, kā arī par narkotisko vai psihotropo vielu realizāciju nepilngadīgai personai, izglītības iestādēs vai to teritorijā, restorānos, kafejnīcās, bāros, publiskās izklaides vai svētku pasākumu norises vietās  )

3. Cita informācija

-

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

Likumprojekts tieši šo jomu neskar

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Likumprojekts būtiski neietekmēs valsts budžetu un pašvaldību budžetus

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod

-

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

Likumprojekts šo jomu neskar

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Pirmsvēlēšanu laikā un tiekoties ar vēlētājiem tika pacelts jautājums par nepieciešamību noteikt bargākus soda mērus narkotisko vielu izplatītājiem, šī nostāja sabiedrības lielākajā daļā ir guvusi atbalstu.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas netiks radītas

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Saskaņā ar likumu “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” normatīvais akts tiks publicēts oficiālajā preses izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājā”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts neierobežo indivīda tiesības.