Saeimas Prezidijam

Saeimas Juridiskā komisija ir izskatījusi un atbalsta likumprojektu “Grozījumi likumā “Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu”” (reģ. nr.159), kā arī lūdz iekļaut šo likumprojektu nākamās kārtējās Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā.

Komisijas priekšsēdētāja S.Mellupe

 

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu"

Izdarīt likumā "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 9.nr.; 1995, 17.nr.; 1998, 19.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.pantu šādā redakcijā:

"1.pants. Tautas nobalsošanu rīko, ja:

1) Saeima ir grozījusi Satversmes 1., 2., 3., 4., 6. vai 77.pantu;

2) Valsts prezidents ir ierosinājis Saeimas atlaišanu;

3) Valsts prezidents ir apturējis likuma publicēšanu uz diviem mēnešiem un šo divu mēnešu laikā ir saņemts ne mazāk kā vienas desmitās daļas vēlētāju pieprasījums nodot apturēto likumu tautas nobalsošanai;

4) Saeima nav pieņēmusi bez satura grozījumiem ne mazāk kā vienas desmitās daļas vēlētāju iesniegtu likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu;

5) izlemjams jautājums par Latvijas dalību Eiropas Savienībā;

6) izlemjams jautājums par būtiskām izmaiņām Latvijas dalības nosacījumos Eiropas Savienībā, un to pieprasa vismaz puse Saeimas locekļu."

2. Izteikt 4.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Lai Saeimas pieņemtais likums par grozījumiem Satversmes 1., 2., 3., 4., 6. vai 77.pantā iegūtu likuma spēku, tas nododams tautas nobalsošanai."

3. Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:

"11.pants. (1) Ja Saeima nav pieņēmusi bez satura grozījumiem ne mazāk kā vienas desmitās daļas vēlētāju iesniegto likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu, šis vēlētāju iesniegtais likumprojekts vai Satversmes grozījumu projekts nododams tautas nobalsošanai.

(2) Tautas nobalsošana par vēlētāju iesniegto likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu sarīkojama ne agrāk kā vienu mēnesi un ne vēlāk kā divus mēnešus pēc vēlētāju iesniegtā likumprojekta vai Satversmes grozījumu projekta noraidīšanas vai tā pieņemšanas ar satura grozījumiem Saeimā.

(3) Jautājums par Latvijas dalību Eiropas Savienībā izlemjams tautas nobalsošanā.

(4) Tautas nobalsošanu par būtiskām izmaiņām Latvijas dalības nosacījumos Eiropas Savienībā Saeima ierosina, ja to pieprasa vismaz puse Saeimas locekļu."

4. Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

"12.pants. (1) Tautas nobalsošanas dienu nosaka un paziņo Centrālā vēlēšanu komisija, izņemot šā likuma 11.panta trešajā un ceturtajā daļā minētos gadījumus, kad to nosaka un paziņo Saeima.

(2) Tautas nobalsošana rīkojama sestdienā."

5. Izteikt 14.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Balsošanas zīmē ierakstāms tautas nobalsošanai nodotais priekšlikums (šā likuma 1.pants), kā arī vārdi "par" un "pret". Organizējot tautas nobalsošanu par šā likuma 1.panta piektajā un sestajā punktā minētajiem jautājumiem, attiecīgā jautājuma formulējumu izstrādā Saeima."