Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 2

 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 2. lasījumam

 

 

 

 

Par Latvijas Republikas un Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas valstu līguma Apvienotās komitejas lēmumu nr. 3/2001 “Grozījumi 17. un 24.pantā un II pielikumā, un VI un VII pielikuma par valsts atbalstu izslēgšana”

 

 

 

 

1.pants. Latvijas Republikas un Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas valstu līguma Apvienotās komitejas lēmums nr. 3/2001 “Grozījumi 17. un 24.pantā un II pielikumā, un VI un VII pielikuma par valsts atbalstu izslēgšana” ( turpmāk - Lēmums ) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

 

2.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Lēmums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

 

3. pants. Lēmums stājas spēkā tā 6. un 7. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2003. gada ______________________.