Saeimas Prezidijam

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” (reģ.nr.152) izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā.

 

 

Komisijas priekšsēdētāja S. Mellupe

 

 

 

Likumprojekts

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. Papildināt 166.2 pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Par stratēģiskas nozīmes preču, izņemot jonizējošā starojuma avotus, ražošanas, glabāšanas un lietošanas noteikumu pārkāpšanu uzņēmējdarbībā –

juridiskajām personām uzliek naudas sodu no divsimt latiem līdz pieciem tūkstošiem latu, konfiscējot ar administratīvā pārkāpuma izdarīšanu saistītās preces vai bez konfiskācijas."

2. Papildināt 201.10 pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Par stratēģiskas nozīmes preču importa, eksporta un tranzīta noteikumu pārkāpšanu –

juridiskajām personām uzliek naudas sodu no pieciem tūkstošiem līdz desmit tūkstošiem latu, konfiscējot ar administratīvā pārkāpuma izdarīšanu saistītās preces."

3. Aizstāt 213.pantā skaitļus "166.2–166.4" ar skaitļiem un vārdiem "166.2 panta pirmajā daļā, 166.3, 166.4".

4. Papildināt 214.panta pirmo daļu pēc skaitļa un vārda "159.6 pantā" ar skaitli un vārdiem "166.2 panta otrajā daļā".

5. Aizstāt 215.1 panta pirmajā daļā skaitli "166.2" ar skaitli un vārdiem "166.2 panta pirmajā daļā".

6. Aizstāt 276.panta piektajā daļā skaitli un vārdu "166.2 pantā" ar skaitli un vārdiem "166.2 panta pirmajā daļā".

7. Aizstāt 287.panta pirmajā daļā skaitļus "166.2–166.5" ar skaitļiem un vārdiem "166.2 panta pirmajā daļā, 166.3–166.5".

8. Papildināt 304.panta 2.punktu pēc skaitļa un vārdiem "163.1 panta trešajā daļā" ar skaitli un vārdiem "166.2 panta otrajā daļā".