Saeimas Prezidijam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija šā gada 4. februāra sēdē izskatīja likumprojektu "Grozījumi likumā “Par cukuru” "  (Reģ. nr. 143) (Dok. nr.292;292 A) un pieņēma lēmumu atbalstīt minēto likumprojektu izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.

Ar cieņu,

Indulis Emsis

komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par cukuru"

Izdarīt likumā "Par cukuru" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 20./21.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 22.nr.; 1995, 20.nr.; 1996, 24.nr.; 1999, 19.nr.; 2000, 4.nr.; 2002, 7.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 13.1 panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Tirgus intervences pasākumus cukura ražošanas nozarē veic Zemkopības ministrijas pārraudzībā esošais Lauku atbalsta dienests."

2. Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

"14.pants

Par šā likuma izpildi ir atbildīgs Ministru kabinets un tam padotās iestādes."

Pārejas noteikums

Likuma 1.pants stājas spēkā 2003.gada 1.maijā