Saeimas Prezidijam

Saeimas Prezidijam

Augsti godājamie Saeimas Prezidija locekļi!

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija š.g. 05. marta sēdē izskatīja Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi likumā “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām““ (reģ. nr. 138, dok. nr. 287). Komisija pieņēma lēmumu atbalstīt minēto likumprojektu un virzīt izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā.

 

 

Cieņā

Valsts pārvaldes un pašvaldības

komisijas priekšsēdētājs Staņislavs Šķesters

 

 

 

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām"

Izdarīt likumā "Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1./2., 16./17., 20./21.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 34.nr.; 1995, 10.nr.; 1997, 23.nr.; 1998, 2.nr.; 1999, 24.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

2. Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

"14.pants. Lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana

Iesniegumu par šā likuma 12. un 13.pantā minēto lēmumu apstrīdēšanu var iesniegt Uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram. Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

Iesniegumu vai pieteikumu paraksta sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības pilnvarota persona."

3. Izteikt 16.panta sestās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) izskatīt fizisko vai juridisko personu iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus likumā noteiktajā kārtībā."

4. Aizstāt 27.pantā vārdu "iesnieguma" ar vārdu "pieteikuma".

Pārejas noteikums

Likuma 2., 3. un 4.pants stājas spēkā 2003.gada 1.jūlijā.