Likumprojekts

 

Likumprojekts

 

 

Grozījumi Ieroču aprites likumā

Izdarīt Ieroču aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 14.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 3. pantu ar 8. punktu šādā redakcijā:

“8) šaujamos lokus un bultas.”

2. Izslēgt 40. panta 1. punktā vārdu “lokus”.

 

 

 

 

 

Likumprojekta " Grozījumi Ieroču aprites likumā” anotācija 

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Saskaņā ar spēkā esošo Ieroču aprites likumu loks un bultas ir aukstie ieroči. Tādējādi loka šaušanai tiek noteikti ierobežojumi (piemēram, ka līdz 18 gadiem loka šaušanas inventāru nedrīkst pārvadāt, remontēt, pirkt utt., vai arī visas šīs darbības drīkst veikt tikai pieaugušo klātbūtnē; kā arī, ka ar loka šaušanu var nodarboties tikai speciāli iekārtotās vietās, kuras ir reģistrētas kā pirmās pakāpes šautuves), kas var novest pie loka šaušanas kā sporta veida iznīkšanas.

Loka šaušana ir olimpiskais sporta veids, kurā sacensības notiek gan brīvā dabā, gan telpās. Latvijas sportisti ieņem stabilas vietas Baltijas valstu spēcīgāko loka šāvēju trijniekā un ar panākumiem startē starptautiska mēroga sacensībās. 2000. gadā Slovākijas Grand Prix izcīņā septiņu valstu konkurencē izcīnītas trīs otrās vietas, 2002. gadā Pasaules čempionātā junioriem, kurās piedalās 40 valstis un vairāk nekā 300 sportistu – ceturtā vieta komandu cīņā, no 12. līdz 28. vietai individuāli. Kopš 2001. gada Latvijas Loka šaušanas federācija rīko Baltijas jūras valstu čempionātu, kas ir starptautiskas sacensības loka šaušanā. Loka šaušanu kā sporta veidu Latvijā organizē un attīsta, kā arī pārstāv Latviju ārvalstīs sporta sabiedriskā organizācija Latvijas Loka šaušanas federācija. LLŠF ir dibināta 1963. gada 20. novembrī un atkārtoti reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā 1994. gada 26. janvārī. LLŠF nav neviena algota darbinieka, visa darbība notiek sabiedriskā kārtā.

Likumprojektu atbalsta arī Saeimas Sporta apakškomisija, kura ir šī likumprojekta sagatavošanas iniciatore.

Likumprojekts paredz, ka Ieroču aprites likuma normas neattiecas uz šaujamiem lokiem un bultām.

2. Kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem?

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

Likumprojekts spēkā esošo tiesību normu sistēmu neietekmē.

5. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts?

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu?

Ir notikušas konsultācijas ar sporta sabiedrisko organizāciju Latvijas Loka šaušanas federāciju.

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Likuma īstenošanai nav nepieciešams jaunu valsts institūciju radīšana vai esošo institūciju funkciju paplašināšana.

 

 

  J.Strazdiņš

Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs