Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

Par Eiropas Konvenciju par ārlaulībā dzimušo bērnu tiesisko statusu

Pirmajā lasījumā pieņemtā

likumprojekta redakcija

Pr.

nr.

Priekšlikums

Atbildīgās

komisijas

atzinums

Likumprojekta redakcija, kādā to otrajā lasījumā ierosina pieņemt Ārlietu komisija

1.

2.

3.

4.

5.

Par Eiropas Konvenciju par ārlaulībā dzimušo bērnu tiesisko statusu

1.

/ Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums /

Izteikt likumprojekta nosaukumu šādā redakcijā:

“Par Eiropas Konvenciju par to bērnu tiesisko statusu, kuri nav dzimuši laulībā”.

Atbalstīt.

 

Par Eiropas Konvenciju par to bērnu tiesisko statusu, kuri nav dzimuši laulībā

1.pants. 1975. gada 15.oktobra Eiropas Konvencija par ārlaulībā dzimušo bērnu tiesisko statusu ( turpmāk - Konvencija ) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

2.

/ Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums /

Aizstāt likumprojekta 1. pantā vārdus “ Eiropas Konvencija par ārlaulībā dzimušo bērnu tiesisko statusu ” ar vārdiem “Eiropas Konvencija par to bērnu tiesisko statusu, kuri nav dzimuši laulībā ”.

Atbalstīt.

1.pants. 1975. gada 15.oktobra Eiropas Konvencija par to bērnu tiesisko statusu, kuri nav dzimuši laulībā ( turpmāk - Konvencija ) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

 

2. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināma Konvencija angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Līdz ar likumu izsludināma Konvencija angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

3. pants. Konvencija stājas spēkā tās 11. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

     

3. pants. Konvencija stājas spēkā tās 11. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

Likums Saeimā pieņemts 2003. gada _________________.