Likumprojekts trešajam lasījumam

Likumprojekts trešajam lasījumam

Iesniedz Juridiskā komisija

 

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

(reģ.nr.129)

 

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

Otrajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

Pr.

nr.

Priekšlikums

Atbildīgās komisijas atzinums

Ieteiktā likumprojekta redakcija pieņemšanai trešajā lasījumā

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

     

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

90.pants. Bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību regulējošo normatīvo aktu un elektroiekārtu ekspluatācijas drošības noteikumu pārkāpšana

Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpšanu -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu bīstamo iekārtu valdītājiem vai amatpersonām līdz simt piecdesmit latiem.

Par elektroiekārtu ekspluatācijas drošības noteikumu pārkāpšanu objektos, kuri pakļauti valsts energokontroles iestāžu

kontrolei, -

uzliek naudas sodu amatpersonām līdz simt divdesmit pieciem latiem.

1. Izteikt 90.panta otro daļu šādā redakcijā:

"Par elektroiekārtu, siltumapgādes iekārtu un gāzes apgādes iekārtu ekspluatācijas un drošības noteikumu pārkāpšanu objektos, kuri pakļauti Valsts energoinspekcijas kontrolei, –

uzliek naudas sodu amatpersonām līdz simt divdesmit pieciem latiem."

     

1. Izteikt 90.panta otro daļu šādā redakcijā:

"Par elektroiekārtu, siltumapgādes iekārtu un gāzes apgādes iekārtu ekspluatācijas un drošības noteikumu pārkāpšanu objektos, kuri pakļauti Valsts energoinspekcijas kontrolei, –

uzliek naudas sodu amatpersonām līdz simt divdesmit pieciem latiem."

95.pants. Gāzes un elektroenerģijas izmantošanas noteikumu un normu pārkāpumi

Par gāzes pievadīšanu gāzes izmantošanas iekārtām bez valsts gāzes uzraudzības iestāžu atļaujas, piešķirto gāzes fondu pārsniegšanu vai noteiktā gāzes patērēšanas režīma neievērošanu, tās patērēšanu gāzes izmantošanas iekārtās bez apstiprinātām gāzes patēriņa īpatnējām normām vai šo īpatnējo normu pārsniegšanu -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu uzņēmumu, apvienību, iestāžu un organizāciju vadītājiem, vadītāju vietniekiem, galvenajiem enerģētiķiem (galvenajiem mehāniķiem), cehu un dienestu priekšniekiem līdz pieciem latiem.

Par patērētāju patvaļīgu pieslēgšanu pie elektriskā tīkla bez valsts energokontroles iestāžu atļaujas vai pievienotās jaudas palielināšanu virs līgumā uzrādītā lieluma, par noteiktā elektropatēriņa režīma neievērošanu, patērētāju pieslēgšanu bez uzskaites aparātiem vai patvaļīgu elektroenerģijas uzskaites aparātu shēmas grozīšanu -

uzliek naudas sodu amatpersonām līdz pieciem latiem.

2. Izteikt 95.panta otro daļu šādā redakcijā:

"Par noteiktā energopatēriņa režīma neievērošanu, patērētāju pieslēgšanu pie elektriskā tīkla bez enerģijas uzskaites aparātiem, neverificētu, bojātu vai pārveidotu enerģijas uzskaites aparātu uzstādīšanu vai patvaļīgu enerģijas uzskaites aparātu shēmas sagrozīšanu –

uzliek naudas sodu amatpersonām līdz simt divdesmit pieciem latiem."

1.

/Juridiskā komisija/

Aizstāt 95. panta pirmās daļas sankcijā vārdus “līdz pieciem latiem” ar vārdiem “līdz simt divdesmit pieciem latiem”.

Atbalstīt.

2. 95. pantā:

aizstāt pirmās daļas sankcijā vārdus “līdz pieciem latiem” ar vārdiem “līdz simt divdesmit pieciem latiem”;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"Par noteiktā energopatēriņa režīma neievērošanu, patērētāju pieslēgšanu pie elektriskā tīkla bez enerģijas uzskaites aparātiem, neverificētu, bojātu vai pārveidotu enerģijas uzskaites aparātu uzstādīšanu vai patvaļīgu enerģijas uzskaites aparātu shēmas sagrozīšanu –

uzliek naudas sodu amatpersonām līdz simt divdesmit pieciem latiem."

 

223.2 pants. Valsts energokontroles iestādes

Valsts energokontroles iestādes izskata šā kodeksa 90.panta otrajā daļā, 92.pantā, 95.panta otrajā daļā un 197.pantā (lietās par gadījumiem, kad zīmogu vai plombu uzlikusi valsts energokontroles iestādes amatpersona) paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus valsts energokontroles iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts energokontroles direktors un viņa vietnieki, Valsts energoinspekcijas priekšnieks un viņa vietnieki - naudas sodu līdz simt divdesmit pieciem latiem;

2) Valsts energoinspekcijas nodaļu priekšnieki un vecākie inspektori - naudas sodu līdz septiņdesmit pieciem latiem;

3) Valsts energoinspekcijas inspektori - naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

3. Izteikt 223.2 pantu šādā redakcijā:

"223.2 pants. Valsts energoinspekcija

Valsts energoinspekcija izskata šā kodeksa 90.panta otrajā daļā, 92.pantā, 95.panta otrajā daļā un 197.pantā (lietās par gadījumiem, kad zīmogu vai plombu uzlikusi Valsts energoinspekcijas amatpersona) paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts energoinspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts energoinspekcijas direktors un viņa vietnieki – naudas sodu līdz simt divdesmit pieciem latiem;

2) Valsts energoinspekcijas nodaļu priekšnieki un vecākie inspektori – naudas sodu līdz septiņdesmit pieciem latiem;

3) Valsts energoinspekcijas inspektori – naudas sodu līdz piecdesmit latiem."

     

3. Izteikt 223.2 pantu šādā redakcijā:

"223.2 pants. Valsts energoinspekcija

Valsts energoinspekcija izskata šā kodeksa 90.panta otrajā daļā, 92.pantā, 95.panta otrajā daļā un 197.pantā (lietās par gadījumiem, kad zīmogu vai plombu uzlikusi Valsts energoinspekcijas amatpersona) paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts energoinspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts energoinspekcijas direktors un viņa vietnieki – naudas sodu līdz simt divdesmit pieciem latiem;

2) Valsts energoinspekcijas nodaļu priekšnieki un vecākie inspektori – naudas sodu līdz septiņdesmit pieciem latiem;

3) Valsts energoinspekcijas inspektori – naudas sodu līdz piecdesmit latiem."