Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

 

 

Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts 2.lasījumam

 

 

Grozījums likumā "Par pašvaldībām"

Izdarīt likumā "Par pašvaldībām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 11.nr.; 1995, 14.nr.; 1996, 13.nr.; 1997, 5., 23., 24.nr.; 1998, 6., 15., 22.nr.; 2000, 2., 14.nr.; 2001, 3.nr.; 2002, 14.nr.) šādu grozījumu:

Aizstāt 56.panta pirmajā daļā vārdu "slēgtās" ar vārdu "atklātās".