Iesniedz Juridiskā komisija trešajam lasījumam

Iesniedz Juridiskā komisija trešajam lasījumam

 

 

Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā

(reģ. nr. 115)

1.

Attiecīgā panta redakcija pirms LR Satversmes 81. panta kārtībā izdoto MK noteikumu nr. 2 pieņemšanas

2.

Otrajā lasījumā pieņemtā likumprojekta

redakcija

(LR Satversmes 81. panta kārtībā izdotie MK noteikumi nr.2)

3.

Pr.

nr.

4.

Priekšlikumi

5.

Atbildīgās komisijas

atzinums

6.

Ieteiktā likumprojekta redakcija trešajam lasījumam.

 

Izdarīt Ministru kabineta iekārtas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 28.nr.; 1994, 13.nr.; 1995, 14.nr.; 1996, 13.nr.; 1998, 15.nr.; 2000, 6.nr.; 2002, 10.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Ministru kabineta iekārtas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 28.nr.; 1994, 13.nr.; 1995, 14.nr.; 1996, 13.nr.; 1998, 15.nr.; 2000, 6.nr.; 2002, 10.nr.) šādus grozījumus:

I nodaļa
Ministru kabineta sastāvs

1. Ministru kabinets sastāv no Ministru prezidenta un šādiem viņa aicinātiem ministriem:

 

1) aizsardzības ministra,

2) ārlietu ministra,

3) ekonomikas ministra,

4) finansu ministra,

5) iekšlietu ministra,

6) izglītības un zinātnes ministra,

7) zemkopības ministra,

8) satiksmes ministra,

9) labklājības ministra,

10) tieslietu ministra,

11) valsts reformu ministra,

12) vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra,

13) kultūras ministra.

1. Izteikt 1.panta 4.punktu šādā redakcijā:

"4) finanšu ministra,";

 

2. Izteikt 1.panta 12.punktu šādā redakcijā:

"12) vides ministra,";

 

3. Papildināt 1.pantu ar 14. un 15.punktu šādā redakcijā:

"14) veselības ministra,

15) reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra.".

 

 

 

 

 

 

     

1. Izteikt 1.panta 4.punktu šādā redakcijā:

"4) finanšu ministra".

 

2. Izteikt 1.panta 12.punktu šādā redakcijā:

"12) vides ministra".

 

3. Papildināt 1.pantu ar 14. un 15.punktu šādā redakcijā:

"14) veselības ministra,

15) reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra."

 

4. Noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 16.janvāri.

1.

Juridiskā komisija

Izslēgt likumprojekta 4. pantu.

atb.

 
   

2.

Juridiskā komisija

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

‘’Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81. panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr. 2 ‘’Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā’’ (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs 2003, 9.nr.).

atb.

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81. panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr. 2 ‘’Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā’’ (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs 2003, 9.nr.).