Iesniedz Juridiskā komisija

Iesniedz Juridiskā komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

Saskaņā ar Kartības ruļļa 95.pantu priekšlikumi likumprojektam netika iesniegti

Likumprojekts “Grozījums likumā

“Par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā”

(reģ.nr. 112)

1.

Attiecīgā panta spēkā esošā redakcija

2.

Otrajā lasījumā pieņemtā likumprojekta redakcija

(LR Satversmes 81.panta kārtībā izdotie MK noteikumi nr. 577)

7.pants. Ārvalstnieki un bezvalstnieki Latvijas Republikas teritorijā drīkst ieceļot, uzrādot Latvijas Republikas atzītu ceļošanas dokumentu ar derīgu vīzu vai uzturēšanās atļauju.

Šis noteikums neattiecas uz:

1) to valstu pilsoņiem (pavalstniekiem), attiecībā uz kuru ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikas teritorijā Latvijas Republikai saistošajos starptautiskajos līgumos ir noteikta citāda kārtība;

2) personām, kuras kā ceļošanas dokumentu izmanto Apvienoto Nāciju Organizācijas pasi;

3) personām, kuras kā ceļošanas dokumentu izmanto Vatikāna pasi;

4) personām, kuras kā ceļošanas dokumentu izmanto Eiropas Komisijas pasi;

5) Austrālijas Savienības, Jaunzēlandes un Kanādas pilsoņiem, kuri izmanto savas pilsonības valsts ceļošanas dokumentu;

6) personām, kurām saskaņā ar Patvēruma likumu piešķirta pagaidu aizsardzība.

Kārtību, kādā ārvalstu jūrnieki šķērso Latvijas Republikas robežu un uzturas Latvijas Republikas teritorijā, nosaka Ministru kabinets.

1. Izdarīt likumā "Par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 27./28.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 3.nr.; 1998, 2., 12., 23.nr.; 1999, 11.nr.; 2000, 23.nr.; 2002, 3., 10.nr.) grozījumu un izteikt 7.panta otrās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

 

 

 

 

 

"5) Austrālijas Savienības, Jaunzēlandes un Kanādas pilsoņiem, kuri izmanto savas pilsonības valsts ceļošanas dokumentu;".

 

2. Noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 1.janvāri.