Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījums Veterinārmedicīnas likumā” otrajam lasījumam (steidzams) ( reģ. nr 110)

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija (reģ. nr.110, dok. nr 224)

Pr. nr.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

Veterinārmedicīnas likums

Grozījums Veterinārmedicīnas likumā

1

Tautsaimniecības , agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izteikt likumprojekta virsrakstu šādā redakcijā:

“Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā”

Atbalstīt

Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā

 

Izdarīt Veterinārmedicīnas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 11.nr.; 20021, 2..nr.) šādu grozījumu:

     

Izdarīt Veterinārmedicīnas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 11.nr.; 2002, 2.nr.) šādus grozījumus:

59. pants. Dzīvnieku īpašniekiem ir pienākums:

 

2

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izteikt 59. panta 5. punktu šādā redakcijā:

Atbalstīt.

1. Izteikt 59. panta 5. punktu šādā redakcijā:

“5)nodrošināt dzīvnieku , ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;”

5)nodrošināt dzīvnieku reģistrēšanu un apzīmēšanu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

 

   

“5)nodrošināt dzīvnieku , ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;”

   

Pārejas noteikumi

         

4. Ministru kabinets līdz 2003. gada 1. janvārim izdod šajā likumā minētos noteikumus.

 1. Aizstāt pārejas noteikumu
 2. 4. punktā skaitli “2003”ar skaitli “2004”.

     
 • Aizstāt pārejas noteikumu
 • 4. punktā skaitli “2003”ar skaitli “2004”.

     

  3

  Juridiskais birojs

  Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

  “Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81. panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr. 575 “Grozījums Veterinārmedicīnas likumā “

  ( Latvijas Vēstnesis, 2002, 189. nr.).”

  Atbalstīt

  Pārejas noteikums

  Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81. panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr. 575 “Grozījums Veterinārmedicīnas likumā “

  ( Latvijas Vēstnesis, 2002, 189. nr.).