Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"” (2002

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"” (2002.gada 27.decembra noteikumi Nr.571, izdoti Latvijas Republikas Satversmes 81.panta kārtībā) izskatīšanai 2.lasījumā

Redakcija pirms grozījumu izdarīšanas

Grozījumi

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

1. Izdarīt likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 34.nr.; 1995, 23., 24.nr.; 1997, 4.nr.; 1998, 2., 15.nr.; 1999, 22.nr.; 2001, 15., 23.nr.; 2002, 16.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 34.nr.; 1995, 23., 24.nr.; 1997, 4.nr.; 1998, 2., 15.nr.; 1999, 22.nr.; 2001, 15., 23.nr.; 2002, 16.nr.) šādus grozījumus:

 

1.1. aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu";

     

1. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu";

27.pants. Pārcelšana citā amatā

1. Ierēdni ar Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora vai teritoriālās iestādes direktora rīkojumu var pārcelt uz citu Valsts ieņēmumu dienesta struktūrvienību vai teritoriālo iestādi citā atbilstošas kvalifikācijas kategorijas amatā uz noteiktu vai nenoteiktu laiku, nosakot atalgojumu atbilstoši amata kvalifikācijas kategorijai un pakāpei.

2. Pārceļot ierēdni uz noteiktu laiku, viņam tiek saglabātas tiesības atgriezties attiecīgajā Valsts ieņēmumu dienesta struktūrvienībā vai teritoriālajā iestādē iepriekšējā vai līdzvērtīgā amatā.

3. Pārceļot ierēdni uz citu apdzīvotu vietu, viņam atlīdzina pārcelšanās izdevumus atbilstoši Valsts civildienesta likumam.

4. Ierēdņus, kuriem ir bērni līdz triju gadu vecumam, un grūtnieces nav atļauts pārcelt uz citu apdzīvotu vietu bez viņu piekrišanas.

1.2. izteikt 27.pantu šādā redakcijā:

"27.pants. Pārcelšana citā amatā

Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu pārcelšanas kārtību nosaka Valsts civildienesta likums."

     

2. Izteikt 27.pantu šādā redakcijā:

"27.pants. Pārcelšana citā amatā

Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu pārcelšanas kārtību nosaka Valsts civildienesta likums."

 

2. Noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 1.janvāri.

1

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt likumprojekta 2.pantu.

Atbalstīt

 
   

2

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kartībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr. 571 “Grozījumi likumā “Par Valsts ieņēmumu dienestu”” (Latvijas Vēstnesis, 2002, 189. nr.)”.

Atbalstīt

“Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kartībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr. 571 “Grozījumi likumā “Par Valsts ieņēmumu dienestu”” (Latvijas Vēstnesis, 2002, 189. nr.)”.