Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 2

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 2. lasījumam

Grozījumi Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā

 

Pirmajā lasījumā pieņemtā

likumprojekta redakcija

pr.

nr.

Priekšlikums

Atbildīgās komisijas atzinums

Likumprojekta redakcija, kādā to otrajā lasījumā ierosina pieņemt Ārlietu komisija

1.

2.

3.

4.

5.

1. Izdarīt Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā ( Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 22.nr.;1998, 14.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 21.nr. ) šādus grozījumus:

    1. aizstāt visā likumā vārdu “finansu ”ar vārdu “finanšu”;

 

 

 

 

1.2. svītrot 14. panta otrās daļas pirmo

teikumu ;

1.3. svītrot 14. panta trešo daļu.

 

 

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

/ Juridiskā biroja priekšlikums /

Izslēgt likumprojekta ievaddaļā skaitli “1.”.

 

/ Juridiskā biroja priekšlikums /

Izteikt 1.1. pantu šādā redakcijā:

“1. Aizstāt visā likumā vārdu “Finansu” ar vārdu “Finanšu”.

 

/ Juridiskā biroja priekšlikums /

Izteikt 1.2. un 1.3. pantus šādā redakcijā:

“2. 14. pantā:

izslēgt otrās daļas pirmo teikumu;

izslēgt trešo daļu.”

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

Izdarīt Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā ( Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 22.nr.;1998, 14.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 21.nr. ) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdu “Finansu” ar vārdu “Finanšu”.

 

 

 

 

2. 14. pantā:

izslēgt otrās daļas pirmo teikumu;

izslēgt trešo daļu.

1.

2.

3.

4.

5.

2.Noteikumi stājas spēkā ar 2003. gada 1.janvāri.

4.

/ Juridiskā biroja priekšlikums /

Izslēgt likumprojekta 2. pantu un papildināt likumprojektu ar šādu

Pārejas noteikumu:

“Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81. panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi

nr. 570 “Grozījumi Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā ” ( “Latvijas Vēstnesis ”, 2002., 189.nr. ).’’

Atbalstīt.

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81. panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr. 570 “Grozījumi Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā ”

( “Latvijas Vēstnesis ”, 2002., 189.nr. ).

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2003. gada _________________________.