Saeimas Prezidijam

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija savā š.g.21.maija sēdē izskatīja likumprojektus:

  1. "Grozījums Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā" (Reģ. nr.104; Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi nr.569);
  2. "Grozījums likumā "Par policiju"" (Reģ. nr.107; Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi nr.572);
  3. "Grozījums Robežsardzes likumā" (Reģ. nr.108; Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi nr.573);
  4. "Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā"" (Reģ. nr.109; Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi nr.574) un to 3.lasījumam iesniegtos priekšlikumus.

Komisija lūdz iekļaut iepriekšminētos likumprojektus Saeimas plenārsēdes darba kārtībā izskatīšanai 3.lasījumā.

Pielikumā:

  1. likumprojekta "Grozījums Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā" (Reģ. nr.104; Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi nr.569) salīdzinošā tabula 3.lasījumam uz ___ lapām;
  2. likumprojekta "Grozījums likumā "Par policiju"" (Reģ. nr.107; Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi nr.572) salīdzinošā tabula 3.lasījumam uz ___ lapām;
  3. likumprojekta "Grozījums Robežsardzes likumā" (Reģ. nr.108; Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi nr.573) salīdzinošā tabula 3.lasījumam uz ___ lapām;
  4. likumprojekta "Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā"" (Reģ. nr.109; Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi nr.574) salīdzinošā tabula 3.lasījumam uz ___ lapām.

 

 

 

 

 

A.Laksa

komisijas priekšsēdētājs

 

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekts 3.lasījumam

Grozījumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā

(reģ.nr. 104)

Spēkā esošā redakcija

2.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 3.lasījumam

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 3.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.) šādu grozījumu:

     

Izdarīt Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.) šādus grozījumus:

10.pants. Vispārīgās prasības ierēdņa amata pretendentam

(1) Dienestā pieņem Latvijas pilsoņus, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu, kuriem ir vismaz vidējā izglītība, kuri prot latviešu valodu un vismaz vienu svešvalodu un kuri, ņemot vērā viņu personiskās īpašības, fizisko sagatavotību un veselības stāvokli, ir spējīgi un vēlas pildīt dienestu Pārvaldē.

(2) Dienestā nepieņem personas, kuras agrāk sodītas par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas.

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

8.Saeimas deputāts J.Urbanovičs:

Izteikt likuma 10.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Dienestā pieņem Latvijas pilsoņus un nepilsoņus, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu, kuriem ir vismaz vidējā izglītība, kuri prot latviešu valodu un vismaz vienu svešvalodu un kuri, ņemot vērā viņu personiskās īpašības, fizisko sagatavotību un veselības stāvokli, ir spējīgi un vēlas pildīt dienestu Pārvaldē.”

8.Saeimas deputāti S.Fjodorovs, M.Bekasovs:

Papildināt 10.panta pirmo daļu pēc vārda “pilsoņus” ar vārdiem “un nepilsoņus”.

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

3

Tieslietu ministrs:

papildināt likumu ar 12.1. pantu šādā redakcijā:

“12.1. pants. Ierēdņu amatu kvalifikācijas kategorijas

Ierēdņu amatus iedala kvalifikācijas kategorijās. Amata novērtēšanas kārtību, kā arī amatu kvalifikācijas kategorijas un to noteikšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

Pieņemt

1. Papildināt likumu ar 12.1 pantu šādā redakcijā:

“12.1 pants. Ierēdņu amatu kvalifikācijas kategorijas

Ierēdņu amatus iedala kvalifikācijas kategorijās. Amatu novērtēšanas kārtību, kā arī amatu kvalifikācijas kategorijas un to noteikšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

16.pants. Ierēdņa pārcelšana

Ierēdni var pārcelt ierēdņa amatā vai darbā citā iestādē vai ierēdņa, vispārējā valsts civildienesta ierēdņa amatā vai darbā citā valsts vai pašvaldības iestādē uz noteiktu vai nenoteiktu laiku, saglabājot speciālo dienesta pakāpi un sociālās garantijas.

Izteikt 16.pantu šādā redakcijā:

“16.pants. Ierēdņa pārcelšana

Ierēdni var pārcelt citā ierēdņa amatā vai darbā Pārvaldes ietvaros vai ierēdņa, vispārējā valsts civildienesta ierēdņa amatā vai darbā citā valsts vai pašvaldības iestādē uz noteiktu vai nenoteiktu laiku, saglabājot speciālo dienesta pakāpi un sociālās garantijas.”

     

2. Izteikt 16.pantu šādā redakcijā:

“16.pants. Ierēdņa pārcelšana

Ierēdni var pārcelt citā ierēdņa amatā vai darbā Pārvaldes ietvaros vai ierēdņa, vispārējā valsts civildienesta ierēdņa amatā vai darbā citā valsts vai pašvaldības iestādē uz noteiktu vai nenoteiktu laiku, saglabājot speciālo dienesta pakāpi un sociālās garantijas.”

 

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.569 “Grozījums Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā” (Latvijas Vēstnesis, 2002, 189.nr.)”

     

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.569 “Grozījums Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 6.nr.).