Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija Likumprojekts trešajam lasījumam

Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija Likumprojekts trešajam lasījumam

Grozījumi Izglītības inovācijas fonda likumā

(reģ.nr.95; Ministru kabineta noteikumi Nr. 560, izdoti Latvijas Republikas Satversmes 81.panta kārtībā)

Likuma redakcija līdz Satversmes 81.panta kārtībā izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr. 560

Otrā lasījuma redakcija

Pr.

nr.

Priekšlikumi trešajam lasījumam

Atbildīgās komisijas atzinums

Atbildīgās komisijas sagatavotā trešā lasījuma redakcija

           
 

Grozījumi Izglītības inovācijas fonda likumā

 

Priekšlikumu nav.

 

Grozījumi Izglītības inovācijas fonda likumā

 

Izdarīt Izglītības inovācijas fonda likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Izglītības inovācijas fonda likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

     

1. Aizstāt visā likumā vārdu “finansu” ar vārdu “finanšu”.

Pārejas noteikums

         

Ministru kabinets līdz 2002.gada 1.decembrim apstiprina Izglītības inovācijas fonda nolikumu.

2. Aizstāt pārejas noteikumā vārdus un skaitļus "līdz 2002.gada 1.decembrim" ar vārdiem un skaitļiem "līdz 2003.gada 1.decembrim".

     

2. Aizstāt pārejas noteikumā vārdus un skaitļus “līdz 2002.gada 1.decembrim” ar vārdiem un skaitļiem “līdz 2003.gada 1.decembrim”.

 

           

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.

3. Izteikt norādi par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā:

"Likums stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī."

     

3. Izteikt norādi par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.”