Likumprojekts

Likumprojekts

 

 

Grozījums likumā “Grozījumi likumā “Par Latvijas valsts ģērboni””

 

Izdarīt likumā “Grozījumi likumā “Par Latvijas valsts ģērboni”” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”, nr.23, 2002.) šādu grozījumu:

 

 

Izteikt noteikumu par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā:

 

 

“Likums stājas spēkā 2004.gada 1.martā.”