Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

8. Saeimas Prezidijam

 

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 79. pantu likumdošanas iniciatīvas kārtībā iesniedzam likumprojektu "Grozījumi likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām””.

Pielikumā:

  1. Likumprojekts uz vienas lapas.
  2. Anotācija uz vienas lapas.

 

 

 

 

PROJEKTS

 

Grozījumi likumā

“Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”

 

 

Izdarīt likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” šādus grozījumus:

1. Papildināt 1. panta 1. daļu pēc vārdiem “1. janvāri – Jaungada dienu;” ar vārdiem “7. janvāri – Pareizticīgo un vecticībnieku Ziemassvētkus;”.

2. Papildināt 1. pantu 1. daļu pēc vārdiem “Lielo piektdienu un pirmās Lieldienas, un otro Lieldienu dienu;” ar vārdiem “Lielo piektdienu un pirmās Lieldienas, un otro Lieldienu dienu pēc pareizticīgo kalendāra;”.

3. Izslēgt 1. panta 2. daļā vārdus: “Pareizticīgie, vecticībnieki un”.

 

 

 

 

ANOTĀCIJA

likumprojektam

“Grozījums likumā “Par svētku un atceres dienām”” 

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

1. Kā liecina iedzīvotāju aptaujas, vairums Latvijas iedzīvotāju vēlas atjaunot tradīciju atzīmēt gan Starptautisko sieviešu dienu, ko svin visā pasaulē, gan brīvi svinēt Pareizticīgo Ziemassvētkus. Ka zināms no statistikas, kopējais pareizticīgo un vecticībnieku skaits Latvijā ir aptuveni 368 000.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

Pareizticīgo Ziemassvētku un Starptautiskās sieviešu dienas atzīmēšana tautsaimniecības attīstību negatīvi neietekmēs.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

Ietekmes uz valsts budžetu likumam nebūs.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu, un vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Grozījumi citos normatīvajos aktos nav vajadzīgi.

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

Likumprojekts neskar Latvijas starptautiskās saistības.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Likums neprasīs speciālu izpildes mehānismu un tas neierobežo indivīda tiesības atzīmēt vai neatzīmēt jebkuru kalendāra dienu, kuru viņš uzskata par nepieciešamu.