Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

8. Saeimas Prezidijam

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79. pantu likumdošanas iniciatīvas kārtībā iesniedzam likumprojektu "Grozījumi Darba likumā”.

 

Pielikumā:

  1. Likumprojekts uz vienas lapas.
  2. Anotācija uz vienas lapas.

 

 

 

PROJEKTS

 

Grozījumi Darba likumā

 

 

Izdarīt Darba likumā šādus grozījumus:

1. Izteikt 144. panta nosaukumu šādā redakcijā:

“144. pants. Darbs svētku un atzīmējamās dienās.”

 

2. Papildināt 144. pantu ar trešo daļu

šādā redakcijā:

“(3) Darbiniekam pēc viņa izvēles ir tiesības uz trim brīvdienām gada laikā reģistrēto reliģisko konfesiju svētku, kā arī valsts atceres vai atzīmējamās dienās. Šajās dienās darbiniekam tiek saglabāta darba samaksa.”

 

 

 

 

 

ANOTĀCIJA

likumprojektam

“Grozījums Darba likumā”

 

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Likums ir vajadzīgs, lai nodrošinātu personu vienlīdzību, atzīmējot reliģiskos svētkus.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

Likums tautsaimniecības attīstību negatīvi neietekmēs.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

Ietekmes uz valsts budžetu likumam nebūs.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu, un vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Grozījumi citos normatīvajos aktos nav vajadzīgi.

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

Likumprojekts neskar Latvijas starptautiskās saistības.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Likums neprasīs speciālu izpildes mehānismu un tas neierobežo indivīda tiesības atzīmēt vai neatzīmēt jebkuru kalendāra dienu, kuru viņš uzskata par nepieciešamu.