11

11.12.2002

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un kārtību" (reģ.nr.79) 2.lasījumam

Spēkā esošā reakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un kārtību"

1

Saeimas Juridiskais birojs

Precizēt likumprojekta nosaukumu, jo Saeima 2002.gada 24.oktobrī ir grozījusi minētā likumprojekta nosaukumu, nosakot, ka tas ir “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību”.

Atbalstīt

Grozījumi likumā

"Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"

 

Izdarīt likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un kārtību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 1999, 7., 23.nr.; 2000, 14.nr.; 2002, 12.nr.) šādus grozījumus:

2

Saeimas Juridiskais birojs

Precizēt likumprojekta ievaddaļu, jo Saeima 2002.gada 24.oktobrī ir grozījusi minētā likumprojekta nosaukumu, nosakot, ka tas ir “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību”.

Atbalstīt

Izdarīt likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 1999, 7., 23.nr.; 2000, 14.nr.; 2002, 12.nr.) šādus grozījumus:

1. Līdz 2003.gada 31.martam nepiemērot Krimināllikumā paredzēto soda veidu — arestu. Šis nosacījums nav attiecināms uz gadījumiem, kad tiesa Krimināllikuma XXV nodaļas pantos paredzēto sodu piemēro militārpersonām. Personas, kurām tiesa aizstāj vai ir aizstājusi līdz šā nosacījuma spēkā stāšanās dienai neizciesto sodu — piespiedu darbu vai naudas sodu ar arestu, izcieš to daļēji slēgtā cietumā soda izciešanas režīma zemākajā pakāpē.

1. Aizstāt pārejas noteikumu 1.punktā skaitļus un vārdus "2003.gada 31.martam" ar skaitļiem un vārdiem "2007.gada 1.martam".

3

 

 

 

 

 

 

4

Deputāts M.Pietkevičs

Izteikt Pārejas noteikumos grozījumu tekstu šādā redakcijā:

“aizstāt 1.punktā skaitļus un vārdus "2003.gada 31.martam" ar skaitļiem un vārdiem "2004.gada 1.martam";

Deputāti V.Orlovs, D.Turlais

Aizstāt Pārejas noteikumu 1.punktā skaitļus un vārdus “2003.gada 31.martam” ar skaitļiem un vārdiem “2004.gada 1.janvārim”.

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

1. Aizstāt pārejas noteikumu 1.punktā skaitļus un vārdus "2003.gada 31.martam" ar skaitļiem un vārdiem "2007.gada 1.martam".

 

 

 

2. Ministru kabinets valsts budžeta projektā 2003.gadam iestrādā aresta izpildei nepieciešamo finansējumu.

2. Aizstāt pārejas noteikumu 2.punktā skaitli un vārdu "2003.gadam" ar skaitli un vārdu "2004.gadam".

5

 

 

 

 

 

6

Deputāti V.Orlovs, D.Turlais

Izslēgt grozījumus Pārejas noteikumu 2.punktā (Atstāt negrozītu spēkā esošo Pārejas noteikumu 2.punkta redakciju).

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Izslēgt Pārejas noteikumu 2.punktu”.

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

2. Izslēgt Pārejas noteikumu 2.punktu.