11

11.12.2002

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" (reģ.nr.75) 2.lasījumam.

Spēkā esošā reakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Latvijas Sodu izpildes kodeksā šādus grozījumus:

     

Izdarīt Latvijas Sodu izpildes kodeksā šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

     

1. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

Pārejas noteikums

Ministru kabinets nodrošina, lai:

1) līdz 2002.gada 1.aprīlim tiek izveidots un darbu uzsāk probācijas dienests Tieslietu ministrijas pārraudzībā, kas nodrošina palīdzības sniegšanu personām, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm;

2) līdz 2003.gada 31.martam tiek izveidoti un darbu uzsāk attiecīgi dienesti Valsts policijas iestādēs, kas nodrošina soda veida - aresta - izpildi.

2. Aizstāt pārejas noteikuma 2.apakšpunktā vārdus un skaitļus "līdz 2003.gada 31.martam" ar vārdiem un skaitļiem "līdz 2007.gada 1.martam".

1

 

 

 

 

 

2

Deputāts M.Pietkevičs

Aizstāt Pārejas noteikumu 2.punktā vārdus un skaitļus “2003.gada 31.martam” ar skaitļiem un vārdiem “2004.gada 1.martam”

Deputāti V.Orlovs, D.Turlais

Izteikt likumprojekta 2.pantu šādā redakcijā:

“2. Aizstāt pārejas noteikuma 2.apakšpunktā vārdus un skaitļus "līdz 2003.gada 31.martam" ar vārdiem un skaitļiem "līdz 2004.gada 1.janvārim".”

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

2. Aizstāt pārejas noteikuma 2.apakšpunktā vārdus un skaitļus "līdz 2003.gada 31.martam" ar vārdiem un skaitļiem "līdz 2007.gada 1.martam".