11

11.12.2002

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem”" (reģ.nr.65) 2.lasījumam.

Spēkā esošā reakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.; 1999, 17., 24.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.; 1999, 17., 24.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā lietotie termini

(2) Likumā ir lietoti arī šādi termini:

1) alkoholiskie dzērieni - visi no pārtikas izejvielām izgatavotie spirtu saturošie produkti ar absolūtā spirta daudzumu virs 1,2 tilpumprocentiem, izņemot alu;

1.  1.pantā:

izteikt otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

"1) alkoholiskie dzērieni – vīns, raudzētie dzērieni, starpprodukti un pārējie alkoholiskie dzērieni, kas minēti šīs daļas 5.punktā;

     

1.  1.pantā:

izteikt otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

"1) alkoholiskie dzērieni – vīns, raudzētie dzērieni, starpprodukti un pārējie alkoholiskie dzērieni, kas minēti šīs daļas 5.punktā;

2) spirts - etilspirts, kas iegūts, destilējot vai rektificējot raudzētas lauksaimnieciskas izcelsmes izejvielas vai no pārtikas izejvielām ražotu jēlspirtu, un atbilst valstī noteiktajām obligātajām normatīvtehnisko dokumentu (drošuma) prasībām;

         

3) vīns:

a) negāzēts vīns - alkoholisks dzēriens, kas iegūts, raudzējot dabīgos vīna materiālus ar faktisko spirta daudzumu virs 1,2 tilpumprocentiem, bet ne vairāk par 18 tilpumprocentiem, ja gatavā ražojuma sastāvā esošais spirts pilnībā radies vīna rūgšanas procesā un vīna garšas uzlabošanai vai atbilstoši receptūrai pievienoto piedevu daudzums nepārsniedz 0,3 procentus no vīna daudzuma,

b) dzirkstošais vīns (šampanietis) - alkoholisks dzēriens, kurš iegūts, raudzējot dabīgos vīna materiālus, un iepildīts pudelēs ar īpaši nostiprinātiem galviņkorķiem vai arī citos fasējumos, kuram ir palielināts spiediens (vismaz 3 bāri 20 grādos pēc Celsija) sakarā ar oglekļa dioksīda klātbūtni šķidrumā un kura faktiskais spirta daudzums pārsniedz 1,2 tilpumprocentus, bet nepārsniedz 15 tilpumprocentus, ja gatavā ražojuma sastāvā esošais spirts pilnībā radies vīna rūgšanas procesā un dzirkstošā vīna garšas uzlabošanai vai atbilstoši receptūrai pievienoto piedevu daudzums nepārsniedz 0,3 procentus no vīna daudzuma;

2) vīns:

a) negāzēts vīns — produkts, kurš atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodiem 2204 un 2205, ja vien tas iegūts, raudzējot dabīgos vīna materiālus, un faktiskais spirta daudzums tajā pārsniedz 1,2 tilpumprocentus, bet nepārsniedz 18 tilpumprocentus un ja galaproduktā esošais spirts radies vienīgi rūgšanas procesā,

b) dzirkstošais vīns — produkts, kurš atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodiem 2204 un 2205, ja vien tas iegūts, raudzējot dabīgos vīna materiālus, un faktiskais spirta daudzums tajā pārsniedz 1,2 tilpumprocentus, bet nepārsniedz 15 tilpumprocentus un ja galaproduktā esošais spirts radies vienīgi rūgšanas procesā. Produkts ir ar virsspiedienu šķidrumā (trīs bāri vai vairāk) oglekļa dioksīda klātbūtnes dēļ, un tas iepildīts pudelēs ar īpaši nostiprinātiem galviņkorķiem vai citā iepakojumā;

     

2) vīns:

a) negāzēts vīns — produkts, kurš atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodiem 2204 un 2205, ja vien tas iegūts, raudzējot dabīgos vīna materiālus, un faktiskais spirta daudzums tajā pārsniedz 1,2 tilpumprocentus, bet nepārsniedz 18 tilpumprocentus un ja galaproduktā esošais spirts radies vienīgi rūgšanas procesā,

b) dzirkstošais vīns — produkts, kurš atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodiem 2204 un 2205, ja vien tas iegūts, raudzējot dabīgos vīna materiālus, un faktiskais spirta daudzums tajā pārsniedz 1,2 tilpumprocentus, bet nepārsniedz 15 tilpumprocentus un ja galaproduktā esošais spirts radies vienīgi rūgšanas procesā. Produkts ir ar virsspiedienu šķidrumā (trīs bāri vai vairāk) oglekļa dioksīda klātbūtnes dēļ, un tas iepildīts pudelēs ar īpaši nostiprinātiem galviņkorķiem vai citā iepakojumā;

4) raudzētie dzērieni:

a) negāzēti raudzētie dzērieni - alkoholiski dzērieni (izņemot vīnu) ar faktisko spirta daudzumu virs 1,2 tilpumprocentiem, bet ne vairāk par 15 tilpumprocentiem, ja gatavā ražojuma sastāvā esošais spirts pilnībā radies dzēriena rūgšanas procesā un raudzēto dzērienu garšas uzlabošanai vai atbilstoši receptūrai pievienoto piedevu daudzums nepārsniedz 0,3 procentus no dzēriena daudzuma,

b) dzirkstošie raudzētie dzērieni - alkoholiski dzērieni (izņemot vīnu), kuri iepildīti pudelēs ar īpaši nostiprinātiem galviņkorķiem vai arī citos fasējumos, kuriem ir palielināts spiediens (vismaz 3 bāri 20 grādos pēc Celsija) sakarā ar oglekļa dioksīda klātbūtni šķidrumā un kuru faktiskais spirta daudzums pārsniedz 1,2 tilpumprocentus, bet nepārsniedz 15 tilpumprocentus, ja gatavā ražojuma sastāvā esošais spirts pilnībā radies dzēriena rūgšanas procesā un dzirkstošo raudzēto dzērienu garšas uzlabošanai vai atbilstoši receptūrai pievienoto piedevu daudzums nepārsniedz 0,3 procentus no dzēriena daudzuma;

3) raudzētie dzērieni:

a) negāzēti raudzētie dzērieni — produkti (izņemot vīnu), kuri atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodiem 2204, 2205 un 2206, ja vien faktiskais spirta daudzums tajos pārsniedz 1,2 tilpumprocentus, bet nepārsniedz 15 tilpumprocentus un ja galaproduktā esošais spirts radies vienīgi rūgšanas procesā,

b) dzirkstošie raudzētie dzērieni — produkti (izņemot vīnu), kuri atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodiem 2204, 2205 un 2206, ja vien faktiskais spirta daudzums tajos pārsniedz 1,2 tilpumprocentus, bet nepārsniedz 15 tilpumprocentus un ja galaproduktā esošais spirts radies vienīgi rūgšanas procesā. Produkti ir ar virsspiedienu šķidrumā (trīs bāri vai vairāk) oglekļa dioksīda klātbūtnes dēļ, un tie iepildīti pudelēs ar īpaši nostiprinātiem galviņkorķiem vai citā iepakojumā;

     

3) raudzētie dzērieni:

a) negāzēti raudzētie dzērieni — produkti (izņemot vīnu), kuri atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodiem 2204, 2205 un 2206, ja vien faktiskais spirta daudzums tajos pārsniedz 1,2 tilpumprocentus, bet nepārsniedz 15 tilpumprocentus un ja galaproduktā esošais spirts radies vienīgi rūgšanas procesā,

b) dzirkstošie raudzētie dzērieni — produkti (izņemot vīnu), kuri atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodiem 2204, 2205 un 2206, ja vien faktiskais spirta daudzums tajos pārsniedz 1,2 tilpumprocentus, bet nepārsniedz 15 tilpumprocentus un ja galaproduktā esošais spirts radies vienīgi rūgšanas procesā. Produkti ir ar virsspiedienu šķidrumā (trīs bāri vai vairāk) oglekļa dioksīda klātbūtnes dēļ, un tie iepildīti pudelēs ar īpaši nostiprinātiem galviņkorķiem vai citā iepakojumā;

5) starpprodukti - negāzēti vai dzirkstošie alkoholiski dzērieni (izņemot vīnu un pārējos raudzētos dzērienus), kuru pamatizejviela ir vīns vai raudzētie dzērieni un kuru faktiskais spirta daudzums pārsniedz 1,2 tilpumprocentus, bet nepārsniedz 22 tilpumprocentus. Gatavā starpprodukta sastāvā esošais spirts var nebūt tikai raudzētas izcelsmes, ja vismaz 30 procenti no faktiskā spirta tilpumprocentiem ir raudzētas izcelsmes;

4) starpprodukti – produkti (izņemot vīnu un pārējos raudzētos dzērienus), kuri atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodiem 2204, 2205 un 2206, ja vien to pamatizejviela ir vīns vai raudzētie dzērieni un faktiskais spirta daudzums tajos pārsniedz 1,2 tilpumprocentus, bet nepārsniedz 22 tilpumprocentus. Gatavā starpprodukta sastāvā esošais spirts var nebūt tikai raudzētas izcelsmes, ja vismaz 30 procenti no faktiskā spirta daudzuma tilpumprocentiem ir raudzētas izcelsmes;

1

Saeimas Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt likuma 1. panta otrās daļas 4. punktā vārdu ‘’pārējos’’.

Atbalstīt

4) starpprodukti – produkti (izņemot vīnu un raudzētos dzērienus), kuri atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodiem 2204, 2205 un 2206, ja vien to pamatizejviela ir vīns vai raudzētie dzērieni un faktiskais spirta daudzums tajos pārsniedz 1,2 tilpumprocentus, bet nepārsniedz 22 tilpumprocentus. Gatavā starpprodukta sastāvā esošais spirts var nebūt tikai raudzētas izcelsmes, ja vismaz 30 procenti no faktiskā spirta daudzuma tilpumprocentiem ir raudzētas izcelsmes;

 

5) pārējie alkoholiskie dzērieni:

a) spirts – produkts, kurš atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodiem 2207, 220890910 un 220890990,

b) produkti, kuri atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodam 2208, izņemot spirtu,

c) produkti, kuri atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodiem 2204, 2205 un 2206, bet neatbilst šīs daļas 2., 3. un 4.punktā minētajiem nosacījumiem,

d) jebkuri citi pārtikas produkti, kuros faktiskā spirta daudzums pārsniedz 1,2 tilpumprocentus, izņemot tos, kuri minēti šīs daļas 2., 3. un 4.punktā un šā punkta “a”, “b” un “c” apakšpunktā;”;

     

5) pārējie alkoholiskie dzērieni:

a) spirts – produkts, kurš atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodiem 2207, 220890910 un 220890990,

b) produkti, kuri atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodam 2208, izņemot spirtu,

c) produkti, kuri atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodiem 2204, 2205 un 2206, bet neatbilst šīs daļas 2., 3. un 4.punktā minētajiem nosacījumiem,

d) jebkuri citi pārtikas produkti, kuros faktiskā spirta daudzums pārsniedz 1,2 tilpumprocentus, izņemot tos, kuri minēti šīs daļas 2., 3. un 4.punktā un šā punkta “a”, “b” un “c” apakšpunktā;”;

 

papildināt otro daļu ar 10.punktu šādā redakcijā:

"10) atliktā nodokļa maksāšana – akcīzes nodokļa samaksas atlikšana, ievērojot šā likuma nosacījumus alkoholisko dzērienu ražošanai, pārstrādei, uzglabāšanai un pārvadāšanai."

2

Saeimas Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt likuma 1.panta otrās daļas 10.punktā vārdus ‘’alkoholisko dzērienu ražošanai, pārstrādei, uzglabāšanai un pārvadāšanai’’ ar vārdiem ‘’attiecībā uz alkoholisko dzērienu ražošanu, pārstrādi, uzglabāšanu un pārvadāšanu.’’.

Atbalstīt

papildināt otro daļu ar 10.punktu šādā redakcijā:

"10) atliktā nodokļa maksāšana – akcīzes nodokļa samaksas atlikšana, ievērojot šā likuma nosacījumus attiecībā uz alkoholisko dzērienu ražošanu, pārstrādi, uzglabāšanu un pārvadāšanu."

2.pants. Likuma darbības sfēra

(1) Šis likums attiecas uz alkoholiskajiem dzērieniem, kurus ražo, pārstrādā, glabā, realizē, saņem vai nosūta Latvijas Republikas muitas teritorijā, un nosaka kārtību, kādā alkoholiskie dzērieni tiek aplikti ar akcīzes nodokli (turpmāk - nodoklis).

(2) Kārtību, kādā veicama uzņēmējdarbība ar alkoholiskajiem dzērieniem Latvijas Republikas muitas teritorijā (ražošana, pārstrādāšana, pārvadāšana, glabāšana, ievešana, izvešana, realizācija), nosaka likumi un Ministru kabineta noteikumi.

2.  Papildināt 2.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Likums neattiecas uz produktiem, kuriem piemēro akcīzes nodokli saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli alum"."

 

     

2.  Papildināt 2.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Likums neattiecas uz produktiem, kuriem piemēro akcīzes nodokli saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli alum"."

 

3.pants. Ar nodokli apliekamais objekts

(1) Ar nodokli apliekamais objekts ir šādi alkoholiskie dzērieni:

1) vīns;

2) raudzētie dzērieni;

3) starpprodukti;

4) spirts;

5) pārējie alkoholiskie dzērieni.

3.  3.pantā:

izslēgt pirmās daļas 4.punktu;

     

3.  3.pantā:

izslēgt pirmās daļas 4.punktu;

(2) Ar nodokli apliekamo alkoholisko dzērienu kodi saskaņā ar Latvijas kombinēto nomenklatūru norādīti šā likuma pielikumā.

izslēgt otro daļu.

     

izslēgt otro daļu.

 

 

4.pants. Nodokļa maksātāji

Nodokļa maksātāji ir:

1) fiziskās vai juridiskās personas vai ar līgumu vai norunu saistītas fizisko vai juridisko personu grupas, kas alkoholiskos dzērienus ieved Latvijas Republikas muitas teritorijā izlaišanai brīvam apgrozījumam;

2) noliktavas turētāji šajā likumā noteiktajos gadījumos.

4.  Papildināt 4.pantu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) citas personas saskaņā ar šā likuma 16.pantu."

     

4.  Papildināt 4.pantu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) citas personas saskaņā ar šā likuma 16.pantu."

5.pants. Alkoholisko dzērienu marķēšana

(1) Visi alkoholiskie dzērieni ir marķējami ar akcīzes nodokļa markām. Ar akcīzes nodokļa markām nemarķētus alkoholiskos dzērienus aizliegts uzglabāt, pārvietot un realizēt Latvijas Republikas muitas teritorijā, izņemot šā panta ceturtajā daļā noteiktos gadījumus.

5.  5.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Visi alkoholiskie dzērieni ir marķējami ar akcīzes nodokļa markām, izņemot šā panta ceturtajā daļā noteiktos gadījumus.";

     

5.  5.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Visi alkoholiskie dzērieni ir marķējami ar akcīzes nodokļa markām, izņemot šā panta ceturtajā daļā noteiktos gadījumus.";

(4) Nemarķēt ar akcīzes nodokļa markām atļauts:

1) alkoholiskos dzērienus:

a) "Rīgas melno balzamu", kas iepildīts māla krūkās,

b) alkoholiskos dzērienus, kuri iepildīti pudelēs ar tilpumu līdz 100 mililitriem,

c) alkoholiskos dzērienus, kuri atbrīvoti no nodokļa saskaņā ar šā likuma 8.pantu,

izteikt ceturtās daļas 1.punkta "c" un "d" apakšpunktu šādā redakcijā:

"c) alkoholiskos dzērienus, kuri atbrīvoti no nodokļa saskaņā ar šā likuma 8.panta pirmo daļu vai kuriem piemēro nodokli saskaņā ar šā likuma 8.panta ceturto daļu,

     

izteikt ceturtās daļas 1.punkta "c" un "d" apakšpunktu šādā redakcijā:

"c) alkoholiskos dzērienus, kuri atbrīvoti no nodokļa saskaņā ar šā likuma 8.panta pirmo daļu vai kuriem piemēro nodokli saskaņā ar šā likuma 8.panta ceturto daļu,

d) alkoholiskos dzērienus, kuriem piemērojami nodokļa atvieglojumi saskaņā ar šā likuma 9.pantu;

d) vīnu, kuru fiziskā persona ieved Latvijas Republikas muitas teritorijā personīgam patēriņam;".

3

Saeimas Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt likuma 5. panta ceturtās daļas 1. punkta ‘’d’’ apakšpunktā vārdu ‘’personīgam’’ ar vārdu ‘’savam’’.

Atbalstīt

d) vīnu, kuru fiziskā persona ieved Latvijas Republikas muitas teritorijā savam patēriņam;".

 

6.pants. Akcīzes preču noliktava

(1) Alkoholisko dzērienu ražošana, pārstrāde un fasēšana atļauta tikai akcīzes preču noliktavā.

6.  6.pantā:

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Visiem alkoholiskajiem dzērieniem, kuri atrodas akcīzes preču noliktavā, piemēro atlikto nodokļa maksāšanu līdz brīdim, kad par tiem samaksā nodokli vai tos atbrīvo no nodokļa maksāšanas saskaņā ar šo likumu.";

4

Saeimas Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt likuma 6. panta 1.1 daļā vārdus ‘’kad par tiem samaksā nodokli vai tos atbrīvo no nodokļa maksāšanas saskaņā ar šo likumu’’ ar vārdiem ‘’kad par tiem ir samaksāts nodoklis vai tie ir atbrīvoti no nodokļa maksāšanas saskaņā ar šo likumu’’.

Atbalstīt

6.  6.pantā:

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Visiem alkoholiskajiem dzērieniem, kuri atrodas akcīzes preču noliktavā, piemēro atlikto nodokļa maksāšanu līdz brīdim, kad par tiem ir samaksāts nodoklis vai tie ir atbrīvoti no nodokļa maksāšanas saskaņā ar šo likumu.";

(4) Lai izveidotu un turētu akcīzes preču noliktavu, noliktavas turētājs iesniedz šā likuma 14.pantā noteikto nodrošinājumu.

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Lai izveidotu un turētu akcīzes preču noliktavu, iesniedzams šā likuma 14.pantā noteiktais vispārējais nodrošinājums."

     

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Lai izveidotu un turētu akcīzes preču noliktavu, iesniedzams šā likuma 14.pantā noteiktais vispārējais nodrošinājums."

7.pants. Nodokļa likmes un to piemērošana

(1) Alkoholiskajiem dzērieniem nodokli aprēķina pēc šādām likmēm:

1) vīnam (par 100 litriem) - 30 latu;

2) pārējiem raudzētajiem dzērieniem (par 100 litriem) - 30 latu;

3) starpproduktiem (par 100 litriem):

a) ar absolūtā spirta saturu līdz 15 tilpumprocentiem (ieskaitot) - 42 lati,

b) ar absolūtā spirta saturu virs 15 tilpumprocentiem līdz 22 tilpumprocentiem (ieskaitot) - 70 latu;

4) spirtam (par 100 litriem absolūtā spirta) - 550 latu;

5) pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem (par 100 litriem absolūtā spirta) - 550 latu.

7.  7.pantā:

izslēgt pirmās daļas 4.punktu;

     

7.  7.pantā:

izslēgt pirmās daļas 4.punktu;

(2) Aprēķinot nodokli, šā panta pirmās daļas 4. un 5.punktā minēto alkoholisko dzērienu daudzums litros Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nosakāms atbilstoši to daudzumam 20 grādu temperatūrā pēc Celsija.

izslēgt otrajā daļā skaitli un vārdu "4. un";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

     

izslēgt otrajā daļā skaitli un vārdu "4. un";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Vīnam, kuru fiziskā persona ieved personīgam patēriņam, nodokļa likmi nosaka divkāršā apmērā no šā panta pirmās daļas 1.punktā minētās nodokļa likmes."

5

 

 

6

Deputāts A.Kiršteins

Izslēgt likumprojekta 7.panta trešo daļu.

Saeimas Juridiskais birojs

Ierosinām apsvērt iespēju aizstāt 7. panta trešajā daļā vārdus ‘’kuru fiziskā persona ieved personīgam patēriņam’’ ar vārdiem ‘’kuru fiziskā persona ieved Latvijas Republikas muitas teritorijā savam patēriņam virs šā likuma 8. panta pirmās daļas 7. punkta ‘’a’’ apakšpunktā noteiktā daudzuma’’.

Neatbalstīt

 

 

Atbalstīt

"(3) Vīnam, kuru fiziskā persona ieved Latvijas Republikas muitas teritorijā savam patēriņam virs šā likuma 8. panta pirmās daļas 7. punkta ‘’a’’ apakšpunktā noteiktā daudzuma nodokļa likmi nosaka divkāršā apmērā no šā panta pirmās daļas 1.punktā minētās nodokļa likmes."

8.pants. Atbrīvojumi

(1) No nodokļa ir atbrīvoti:

1) denaturēti alkoholiskie dzērieni;

2) alkoholiskie dzērieni, kurus izmanto alkoholisko dzērienu kvalitātes noteikšanai;

3) alkoholiskie dzērieni, kas zuduši nepārvaramas varas dēļ;

4) spirts veterinārmedicīnas un farmaceitiskās rūpniecības vajadzībām;

5) spirts zinātniskās pētniecības vajadzībām;

6) vīns vai raudzētie dzērieni, kurus izgatavojusi fiziskā persona savam patēriņam;

7) alkoholiskie dzērieni, kurus fiziskā persona Latvijas Republikas muitas teritorijā ieved savam patēriņam šādā apjomā:

a) negāzēts vīns - līdz diviem litriem,

b) starpprodukti, raudzētie dzērieni un dzirkstošie vīni - līdz diviem litriem vai citi alkoholiskie dzērieni - līdz vienam litram,

c) minētie alkoholiskie dzērieni sortimentā - proporcionāli nepārsniedzot iepriekšminēto atļauto daudzumu.

8.  8.pantā:

papildināt pirmās daļas 4.punktu pēc vārda "spirts" ar vārdu "medicīnas";

izteikt pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) spirts, ja minētajos gadījumos nevar izmantot denaturētu spirtu:

a) ko izmanto zinātniskās pētniecības vajadzībām,

b) ko izmanto citu produktu vai preču (izņemot alkoholisko dzērienu) kvalitātes noteikšanai,

c) kas kā neatņemama sastāvdaļa ietilpst ierīcēs un mehānismos vai nodrošina ierīču un mehānismu darbību,

d) ko izmanto kosmētikas līdzekļu ražošanā;";

     

8.  8.pantā:

papildināt pirmās daļas 4.punktu pēc vārda "spirts" ar vārdu "medicīnas";

izteikt pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) spirts, ja minētajos gadījumos nevar izmantot denaturētu spirtu:

a) ko izmanto zinātniskās pētniecības vajadzībām,

b) ko izmanto citu produktu vai preču (izņemot alkoholisko dzērienu) kvalitātes noteikšanai,

c) kas kā neatņemama sastāvdaļa ietilpst ierīcēs un mehānismos vai nodrošina ierīču un mehānismu darbību,

d) ko izmanto kosmētikas līdzekļu ražošanā;";

 

papildināt pirmo daļu ar 8., 9., 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

"8) alkoholiskie dzērieni, ko satur šokolādes produkti vai citi pārtikas produkti, ievērojot šā panta trešās daļas nosacījumus;

9) spirts, ko satur etiķis vai citi produkti, kas atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodam 2209;

10) spirts, ko satur produkti, kas atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodiem 2106 un 3302 un kas domāti tādu pārtikas produktu vai bezalkoholisko dzērienu izgatavošanai, kuros faktiskais spirta daudzums nepārsniedz 1,2 tilpumprocentus;

11) produkti, kuri atbilst pārējo alkoholisko dzērienu definīcijai un kurus iznīcina, denaturē vai kā citādi nodrošina, lai tie nebūtu lietojami uzturā vai izmantojami alkoholisko dzērienu vai citu uzturā lietojamu produktu ražošanā.";

     

papildināt pirmo daļu ar 8., 9., 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

"8) alkoholiskie dzērieni, ko satur šokolādes produkti vai citi pārtikas produkti, ievērojot šā panta trešās daļas nosacījumus;

9) spirts, ko satur etiķis vai citi produkti, kas atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodam 2209;

10) spirts, ko satur produkti, kas atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodiem 2106 un 3302 un kas domāti tādu pārtikas produktu vai bezalkoholisko dzērienu izgatavošanai, kuros faktiskais spirta daudzums nepārsniedz 1,2 tilpumprocentus;

11) produkti, kuri atbilst pārējo alkoholisko dzērienu definīcijai un kurus iznīcina, denaturē vai kā citādi nodrošina, lai tie nebūtu lietojami uzturā vai izmantojami alkoholisko dzērienu vai citu uz turā lietojamu produktu ražošanā.";

 

papildināt pantu ar trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(3) Šā panta pirmās daļas 8.punktā minētais nodokļa atbrīvojums piemērojams alkoholiskajiem dzērieniem, ja spirta saturs nepārsniedz 8,5 litrus absolūtā spirta 100 kilogramos šokolādes produktu vai 5 litrus absolūtā spirta 100 kilogramos citu pārtikas produktu.

(4) Ja šā panta trešās daļas nosacījumi netiek ievēroti, minētajiem alkoholiskajiem dzērieniem aprēķina nodokli par visu izmantotā spirta daudzumu pēc šā likuma 7.panta pirmajā daļā noteiktajām nodokļa likmēm.

(5) Kārtību, kādā piemēro šā panta pirmās daļas 5., 8., 9., 10. un 11.punktā noteiktos nodokļa atbrīvojumus, nosaka Ministru kabinets."

     

papildināt pantu ar trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(3) Šā panta pirmās daļas 8.punktā minētais nodokļa atbrīvojums piemērojams alkoholiskajiem dzērieniem, ja spirta saturs nepārsniedz 8,5 litrus absolūtā spirta 100 kilogramos šokolādes produktu vai 5 litrus absolūtā spirta 100 kilogramos citu pārtikas produktu.

(4) Ja šā panta trešās daļas nosacījumi netiek ievēroti, minētajiem alkoholiskajiem dzērieniem aprēķina nodokli par visu izmantotā spirta daudzumu pēc šā likuma 7.panta pirmajā daļā noteiktajām nodokļa likmēm.

(5) Kārtību, kādā piemēro šā panta pirmās daļas 5., 8., 9., 10. un 11.punktā noteiktos nodokļa atbrīvojumus, nosaka Ministru kabinets."

9.pants. Atvieglojumi

(1) Alkoholiskajiem dzērieniem, ko izmanto citu preču (izņemot šā likuma 7.panta pirmajā daļā minētos alkoholiskos dzērienus) ražošanai, nodokļa likme par 100 litriem absolūtā spirta ir 14 latu.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētā likme alkoholiskajiem dzērieniem, ko izmanto pārtikas produktu ražošanai, piemērojama alkoholiskajiem dzērieniem, kurus tieši vai kā pusfabrikātu sastāvdaļas izmanto pildītu vai jebkuru citu pārtikas produktu izgatavošanā, ja spirta saturs nepārsniedz 8,5 litrus absolūtā spirta 100 kilogramos šokolādes konfekšu vai 5 litrus absolūtā spirta 100 kilogramos citu produktu.

(3) Ja juridiskā persona eksportē preces, par kuru ražošanā izmantotajām izejvielām nodoklis samaksāts atbilstoši šā panta pirmajā daļā minētajai likmei, budžetā iemaksātais nodoklis tiek atmaksāts.

(4) Ministru kabinets nosaka kārtību (arī iesniedzamos dokumentus, dokumentu iesniegšanas un izskatīšanas termiņus, nodokļa atmaksāšanas termiņus), kādā:

1) nodokļa maksātājam atļauts piemērot šā panta pirmajā daļā minēto likmi;

2) juridiskajām personām atmaksājams nodoklis šā panta trešajā daļā noteiktajā gadījumā.

9.  Izslēgt 9.pantu.

 

     

9.  Izslēgt 9.pantu.

 

10.pants. Nodokļa aprēķināšana

Nodokli aprēķina pēc šā likuma 7.pantā noteiktajām likmēm alkoholiskajiem dzērieniem, kurus:

1) ieved Latvijas Republikas muitas teritorijā;

2) izved no akcīzes preču noliktavas;

3) nepieciešams marķēt ar akcīzes nodokļa markām, saņemot akcīzes nodokļa markas.

10.  Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

"10.pants. Nodokļa aprēķināšana

Nodokli aprēķina pēc šā likuma 7.pantā noteiktajām likmēm alkoholiskajiem dzērieniem:

1) kurus ieved Latvijas Republikas muitas teritorijā;

2) kurus izved no akcīzes preču noliktavas;

3) kurus nepieciešams marķēt ar akcīzes nodokļa markām, saņemot akcīzes nodokļa markas;

4) kuriem piemēro atlikto nodokļa maksāšanu;

 

 

 

 

 

10.  Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

"10.pants. Nodokļa aprēķināšana

Nodokli aprēķina pēc šā likuma 7.pantā noteiktajām likmēm alkoholiskajiem dzērieniem:

1) kurus ieved Latvijas Republikas muitas teritorijā;

2) kurus izved no akcīzes preču noliktavas;

3) kurus nepieciešams marķēt ar akcīzes nodokļa markām, saņemot akcīzes nodokļa markas;

4) kuriem piemēro atlikto nodokļa maksāšanu;

 

5) kurus patērē akcīzes preču noliktavā (izņemot alkoholisko dzērienu ražošanā);

7

Saeimas Juridiskais birojs

Likuma 10. pantā:

ierosinām aizstāt 5. punktā vārdus iekavās ‘’(izņemot alkoholisko dzērienu ražošanā)’’ ar vārdiem iekavās ‘’(tajā skaitā prezentācijās, izstādēs degustācijās, izņemot alkoholisko dzērienu ražošanā)’’;

Atbalstīt

5) kurus patērē akcīzes preču noliktavā (tajā skaitā prezentācijās, izstādēs degustācijās, izņemot alkoholisko dzērienu ražošanā);

 

6) kurus konstatē kā pārpalikumu vai iztrūkumu akcīzes preču noliktavā;

     

6) kurus konstatē kā pārpalikumu vai iztrūkumu akcīzes preču noliktavā;

 

7) kurus konstatē kā iztrūkumu šā likuma 15.pantā vai 15.1 pantā minētajos gadījumos;

8

Saeimas Juridiskais birojs

Likuma 10. pantā:

ierosinām papildināt 7. punktu pēc vārdiem ‘’kā iztrūkumu’’ ar vārdiem iekavās ‘’(izlaupījumu, zaudējumu, zudumu u.c.)’’.

Atbalstīt

7) kurus konstatē kā iztrūkumu (izlaupījumu, zaudējumu, zudumu u.c.) šā likuma 15.pantā vai 15.1 pantā minētajos gadījumos;

 

8) kuriem piemēro nodokli saskaņā ar Muitas likumu vai citiem attiecīgiem normatīvajiem aktiem;

9) kurus apliek ar nodokli saskaņā ar šā likuma 16.pantu."

     

8) kuriem piemēro nodokli saskaņā ar Muitas likumu vai citiem attiecīgiem normatīvajiem aktiem;

9) kurus apliek ar nodokli saskaņā ar šā likuma 16.pantu."

11.pants. Nodokļa maksāšana

(2) Nodokļa maksāšanai drīkst izmantot tikai bezskaidras naudas norēķinus.

11.  11.pantā:

izslēgt otro daļu;

9

 

 

 

 

 

10

Deputāts A.Kiršteins

Izteikt 11.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Nodokļa maksāšanai drīkst izmantot tikai bezskaidras naudas norēķinus.”

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 11.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Nodokļa maksāšanai drīkst izmantot tikai bezskaidras naudas norēķinus. Nodokļa maksāšanai par vīnu, kuru fiziskā perona ieved savam patēriņam, drīkst izmantot arī skaidrās naudas norēķinus.”.

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

11. 11.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Nodokļa maksāšanai drīkst izmantot tikai bezskaidras naudas norēķinus. Nodokļa maksāšanai par vīnu, kuru fiziskā perona ieved savam patēriņam, drīkst izmantot arī skaidrās naudas norēķinus.”;

(4) Licencēts importētājs aprēķināto nodokli par šā likuma 5.panta ceturtās daļas 1.punkta "b" un "d" apakšpunktā minētajiem alkoholiskajiem dzērieniem, kuri no ārvalstīm ievesti Latvijas Republikas muitas teritorijā izlaišanai brīvam apgrozījumam, samaksā kredītiestādē pirms alkoholisko dzērienu uzrādīšanas muitas iestādē, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Nodokļa maksātājs aprēķināto nodokli par šā likuma 5.panta ceturtās daļas 1.punkta "a", "b" un "d" apakšpunktā minētajiem alkoholiskajiem dzērieniem, kuri no ārvalstīm ievesti Latvijas Republikas muitas teritorijā izlaišanai brīvam apgrozījumam, samaksā kredītiestādē pirms alkoholisko dzērienu uzrādīšanas muitas iestādē, ja šajā likumā nav noteikts citādi.";

     

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Nodokļa maksātājs aprēķināto nodokli par šā likuma 5.panta ceturtās daļas 1.punkta "a", "b" un "d" apakšpunktā minētajiem alkoholiskajiem dzērieniem, kuri no ārvalstīm ievesti Latvijas Republikas muitas teritorijā izlaišanai brīvam apgrozījumam, samaksā kredītiestādē pirms alkoholisko dzērienu uzrādīšanas muitas iestādē, ja šajā likumā nav noteikts citādi.";

 

papildināt pantu ar sesto, septīto, astoto, devīto, desmito un vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(6) Noliktavas turētājs nodokli par taksācijas periodā konstatēto alkoholisko dzērienu pārpalikumu vai iztrūkumu akcīzes preču noliktavā iemaksā valsts budžetā, ievērojot šā likuma 17.panta nosacījumus.

(7) Noliktavas turētājs nodokli par alkoholiskajiem dzērieniem, kas taksācijas periodā patērēti akcīzes preču noliktavā (tajā skaitā prezentācijās, izstādēs, degustācijās, izņemot alkoholisko dzērienu ražošanā), iemaksā valsts budžetā 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(8) Noliktavas turētājs nodokli par alkoholisko dzērienu iztrūkumu (izlaupījumu, zaudējumu, zudumu u.c.), kas radies, taksācijas periodā pārvietojot alkoholiskos dzērienus saskaņā ar šā likuma 15.pantu, iemaksā valsts budžetā 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

     

papildināt pantu ar sesto, septīto, astoto, devīto, desmito un vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(6) Noliktavas turētājs nodokli par taksācijas periodā konstatēto alkoholisko dzērienu pārpalikumu vai iztrūkumu akcīzes preču noliktavā iemaksā valsts budžetā, ievērojot šā likuma 17.panta nosacījumus.

(7) Noliktavas turētājs nodokli par alkoholiskajiem dzērieniem, kas taksācijas periodā patērēti akcīzes preču noliktavā (tajā skaitā prezentācijās, izstādēs, degustācijās, izņemot alkoholisko dzērienu ražošanā), iemaksā valsts budžetā 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(8) Noliktavas turētājs nodokli par alkoholisko dzērienu iztrūkumu (izlaupījumu, zaudējumu, zudumu u.c.), kas radies, taksācijas periodā pārvietojot alkoholiskos dzērienus saskaņā ar šā likuma 15.pantu, iemaksā valsts budžetā 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

 

(9) Licencēts importētājs nodokli par alkoholisko dzērienu iztrūkumu (izlaupījumu, zaudējumu, zudumu u.c.), kas radies, ievedot alkoholiskos dzērienus Latvijas Republikas muitas teritorijā to pārvietošanai uz akcīzes preču noliktavu saskaņā ar šā likuma 15.pantu, iemaksā valsts budžetā divu darbdienu laikā no brīža, kad alkoholiskie dzērieni tika ievesti Latvijas Republikas muitas teritorijā, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

11

Saeimas Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt likuma 11. panta devītajā daļā vārdu ‘’brīža’’ ar vārdu ‘’dienas’’.

Atbalstīt

(9) Licencēts importētājs nodokli par alkoholisko dzērienu iztrūkumu (izlaupījumu, zaudējumu, zudumu u.c.), kas radies, ievedot alkoholiskos dzērienus Latvijas Republikas muitas teritorijā to pārvietošanai uz akcīzes preču noliktavu saskaņā ar šā likuma 15.pantu, iemaksā valsts budžetā divu darbdienu laikā no dienas, kad alkoholiskie dzērieni tika ievesti Latvijas Republikas muitas teritorijā, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

 

(10) Šā likuma 10.panta 8.punktā minētajos gadījumos, kā arī par alkoholisko dzērienu iztrūkumu šā likuma 15.1 pantā minētajos gadījumos nodokli maksā atbilstoši Muitas likumam vai citiem attiecīgiem normatīvajiem aktiem.

(11) Šā likuma 10.panta 9.punktā minētajos gadījumos nodokli maksā atbilstoši šā likuma 16.panta nosacījumiem."

     

(10) Šā likuma 10.panta 8.punktā minētajos gadījumos, kā arī par alkoholisko dzērienu iztrūkumu šā likuma 15.1 pantā minētajos gadījumos nodokli maksā atbilstoši Muitas likumam vai citiem attiecīgiem normatīvajiem aktiem.

(11) Šā likuma 10.panta 9.punktā minētajos gadījumos nodokli maksā atbilstoši šā likuma 16.panta nosacījumiem."

12.pants. Nodokļa deklarācija

(1) Nodokļa deklarāciju par taksācijas periodu nodokļa maksātājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam 15 dienu laikā pēc attiecīgā taksācijas perioda beigām.

12.  Aizstāt 12.panta pirmajā daļā vārdus "nodokļa maksātājs" ar vārdiem "licencēts importētājs vai noliktavas turētājs".

     

12.  Aizstāt 12.panta pirmajā daļā vārdus "nodokļa maksātājs" ar vārdiem "licencēts importētājs vai noliktavas turētājs".

13.pants. Akcīzes nodokļa marku izsniegšana un saņemšana

(3) Saņemot akcīzes nodokļa markas, licencēts importētājs vai noliktavas turētājs šā likuma 14.pantā paredzētajā kārtībā iesniedz nodrošinājumu par nodokļa apmēru, kas atbilst izsniegto akcīzes nodokļa marku daudzumam, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

13. Papildināt 13.pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

“(31) Alkoholiskajiem dzērieniem, par kuriem ir izsniegtas akcīzes nodokļa markas, piemēro atlikto nodokļa maksāšanu līdz brīdim, kad par tiem samaksā nodokli saskaņā ar šo likumu.”

 

     

13. Papildināt 13.pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

“(31) Alkoholiskajiem dzērieniem, par kuriem ir izsniegtas akcīzes nodokļa markas, piemēro atlikto nodokļa maksāšanu līdz brīdim, kad par tiem samaksā nodokli saskaņā ar šo likumu.”

 

14.pants. Nodrošinājumi

(1) Lai veiktu uzņēmējdarbību ar alkoholiskajiem dzērieniem un izmantotu atlikto nodokļa maksāšanu, licencēts importētājs un noliktavas turētājs iesniedz nodrošinājumu šajā pantā noteiktajā kārtībā.

14.  14.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "uzņēmējdarbību" ar vārdu "darbības";

     

14.  14.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "uzņēmējdarbību" ar vārdu "darbības";

(2) Nodrošinājums nedrīkst būt mazāks par nodokli, kas aprēķināts par attiecīgo alkoholisko dzērienu daudzumu, ar kuru tiks veikta uzņēmējdarbība, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu, izņemot šā panta trešajā un ceturtajā daļā minētos gadījumus.

aizstāt otrajā daļā vārdus "veikta uzņēmējdarbība" ar vārdiem "veiktas darbības";

     

aizstāt otrajā daļā vārdus "veikta uzņēmējdarbība" ar vārdiem "veiktas darbības";

 

 

 

papildināt pantu ar 2.1 un 2.2 daļu šādā redakcijā:

"(21) Nodrošinājumu atbilstoši aprēķinātajam nodoklim pēc šā likuma 7.panta pirmajā daļā noteiktajām nodokļa likmēm iesniedz par alkoholiskajiem dzērieniem:

1) par kuriem maksā nodokli saskaņā ar šā likuma 11.panta trešās daļas 2.punktu un piekto daļu;

2) kuri atrodas akcīzes preču noliktavā un kuriem piemēro atlikto nodokļa maksāšanu (izņemot šīs daļas 1.punktā minētos alkoholiskos dzērienus);

3) kuriem piemēro atlikto nodokļa maksāšanu saskaņā ar šā likuma 15.pantu.

     

papildināt pantu ar 2.1 un 2.2 daļu šādā redakcijā:

"(21) Nodrošinājumu atbilstoši aprēķinātajam nodoklim pēc šā likuma 7.panta pirmajā daļā noteiktajām nodokļa likmēm iesniedz par alkoholiskajiem dzērieniem:

1) par kuriem maksā nodokli saskaņā ar šā likuma 11.panta trešās daļas 2.punktu un piekto daļu;

2) kuri atrodas akcīzes preču noliktavā un kuriem piemēro atlikto nodokļa maksāšanu (izņemot šīs daļas 1.punktā minētos alkoholiskos dzērienus);

3) kuriem piemēro atlikto nodokļa maksāšanu saskaņā ar šā likuma 15.pantu.

 

(22) Nodrošinājumu iesniedz neatkarīgi no tā, vai nodoklis pēc tam tiks samaksāts vai netiks (minētais alkoholiskais dzēriens tiks atbrīvots no nodokļa, tas tiks izmantots alkoholisko dzērienu ražošanā vai nodoklis netiks maksāts citu iemeslu dēļ). Tas attiecas arī uz spirtu vai uz jebkuru citu alkoholisku dzērienu, kuru izmanto kā izejvielu alkoholisko dzērienu ražošanā.";

12

Saeimas Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 14. panta 2.2 daļu šādā redakcijā:

‘’(22) Nodrošinājumu iesniedz neatkarīgi no tā, vai minētie alkoholiskie dzērieni tiks atbrīvoti no nodokļa, tiks izmantoti citu alkoholisko dzērienu ražošanā vai arī nodoklis netiks maksāts citu iemeslu dēļ. Minētais nosacījums attiecas arī uz spirtu vai uz jebkuru citu alkoholisko dzērienu, kuru izmanto kā izejvielu alkoholisko dzērienu ražošanā.’’.

Atbalstīt

(22) Nodrošinājumu iesniedz neatkarīgi no tā, vai minētie alkoholiskie dzērieni tiks atbrīvoti no nodokļa, tiks izmantoti citu alkoholisko dzērienu ražošanā vai arī nodoklis netiks maksāts citu iemeslu dēļ. Minētais nosacījums attiecas arī uz spirtu vai uz jebkuru citu alkoholisko dzērienu, kuru izmanto kā izejvielu alkoholisko dzērienu ražošanā.";

(4) Nodrošinājums par alkoholiskajiem dzērieniem nav jāiesniedz, ja licencēts importētājs vai noliktavas turētājs atbilstoši saņemtajām akcīzes nodokļa markām aprēķināto nodokli samaksā pirms akcīzes nodokļa marku saņemšanas.

izslēgt ceturto daļu.

     

izslēgt ceturto daļu.

15.pants. Atliktās nodokļa maksāšanas piemērošana, pārvietojot alkoholiskos dzērienus

(2) Noliktavas turētājam atļauts atlikto nodokļa maksāšanu piemērot aprēķinātajam nodoklim par alkoholiskajiem dzērieniem, kurus:

1) no vienas akcīzes preču noliktavas pārvieto uz citu akcīzes preču noliktavu;

2) izved no akcīzes preču noliktavas to tālākai izvešanai no Latvijas Republikas muitas teritorijas;

3) ieved Latvijas Republikas muitas teritorijā to pārvietošanai uz akcīzes preču noliktavu.

15.  15.pantā:

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Šā panta otrās daļas 1.punktā minētajā gadījumā nodrošinājumu atbilstoši šā likuma 14.pantam iesniedz akcīzes preču noliktavas turētājs – alkoholisko dzērienu nosūtītājs. Šajā gadījumā akcīzes preču noliktavas turētājs – alkoholisko dzērienu nosūtītājs - var neiesniegt nodrošinājumu, ja to iesniedz akcīzes preču noliktavas turētājs – alkoholisko dzērienu saņēmējs.";

13

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 15.panta 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Šā panta otrās daļas 1.punktā minētajā gadījumā nodrošinājumu atbilstoši šā likuma 14.pantam iesniedz akcīzes preču noliktavas turētājs – alkoholisko dzērienu nosūtītājs. Akcīzes preču noliktavas turētājs – alkoholisko dzērienu nosūtītājs - var neiesniegt nodrošinājumu, ja to iesniedz akcīzes preču noliktavas turētājs – alkoholisko dzērienu saņēmējs.";

Atbalstīt

15.  15.pantā:

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Šā panta otrās daļas 1.punktā minētajā gadījumā nodrošinājumu atbilstoši šā likuma 14.pantam iesniedz akcīzes preču noliktavas turētājs – alkoholisko dzērienu nosūtītājs. Akcīzes preču noliktavas turētājs – alkoholisko dzērienu nosūtītājs - var neiesniegt nodrošinājumu, ja to iesniedz akcīzes preču noliktavas turētājs – alkoholisko dzērienu saņēmējs.";

(4) Ja licencēts importētājs vai noliktavas turētājs par alkoholiskajiem dzērieniem, kurus pārvieto saskaņā ar šā panta pirmo vai otro daļu, neiesniedz šā panta trešajā daļā minētos dokumentus, tam jāsamaksā aprēķinātais nodoklis pēc šā likuma 7.pantā noteiktās likmes.

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja licencēts importētājs par alkoholiskajiem dzērieniem, kurus pārvieto saskaņā ar šā panta pirmo daļu, divu darbdienu laikā pēc alkoholisko dzērienu ievešanas Latvijas Republikas muitas teritorijā neiesniedz šā panta trešajā daļā minētos dokumentus, tam minētajā termiņā jāsamaksā aprēķinātais nodoklis pēc šā likuma 7.pantā noteiktās likmes.";

14

Saeimas Juridiskais birojs

15. pantā:

ierosinām izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

‘’(4) Licencēts importētājs par alkoholiskajiem dzērieniem, kurus pārvieto saskaņā ar šā panta pirmo daļu, divu darbdienu laikā skaitot no dienas, kad alkoholiskie dzērieni tika ievesti Latvijas Republikas muitas teritorijā, iesniedz šā panta trešajā daļā minētos dokumentus vai samaksā aprēķināto nodokli atbilstoši šā likuma 7. pantā noteiktajai likmei.’’;

Atbalstīt

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Licencēts importētājs par alkoholiskajiem dzērieniem, kurus pārvieto saskaņā ar šā panta pirmo daļu, divu darbdienu laikā skaitot no dienas, kad alkoholiskie dzērieni tika ievesti Latvijas Republikas muitas teritorijā, iesniedz šā panta trešajā daļā minētos dokumentus vai samaksā aprēķināto nodokli atbilstoši šā likuma 7. pantā noteiktajai likmei.";

 

papildināt pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja noliktavas turētājs, kurš saskaņā ar šā panta 2.1 daļu iesniedzis nodrošinājumu par alkoholiskajiem dzērieniem, kurus taksācijas periodā pārvieto saskaņā ar šā panta otro daļu, 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām neiesniedz šā panta trešajā daļā minētos dokumentus, tam minētajā termiņā jāsamaksā aprēķinātais nodoklis pēc šā likuma 7.pantā noteiktās likmes.

15

Saeimas Juridiskais birojs

15. pantā:

ierosinām izteikt panta piekto šādā redakcijā:

‘’(5) Noliktavas turētājs, kas saskaņā ar šā panta 2.1 iesniedzis nodrošinājumu par alkoholiskajiem dzērieniem, kurus taksācijas periodā pārvieto saskaņā ar šā panta otro daļu, 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām iesniedz šā panta trešajā daļā minētos dokumentus vai samaksā aprēķināto nodokli atbilstoši šā likuma 7. pantā noteiktajai likmei.’’;

Atbalstīt

papildināt pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(5) Noliktavas turētājs, kas saskaņā ar šā panta 2.1 iesniedzis nodrošinājumu par alkoholiskajiem dzērieniem, kurus taksācijas periodā pārvieto saskaņā ar šā panta otro daļu, 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām iesniedz šā panta trešajā daļā minētos dokumentus vai samaksā aprēķināto nodokli atbilstoši šā likuma 7. pantā noteiktajai likmei.

 

(6) Ja licencēts importētājs vai noliktavas turētājs saskaņā ar šo likumu neiesniedz nodrošinājumu par šā panta pirmajā vai otrajā daļā minētajām darbībām, atlikto nodokļa maksāšanu nepiemēro, un licencētam importētājam vai noliktavas turētājam jāsamaksā aprēķinātais nodoklis pēc šā likuma 7.pantā noteiktās likmes."

16

Saeimas Juridiskais birojs

15. pantā:

ierosinām izteikt panta sesto daļu šādā redakcijā:

‘’(6) Ja licencēts importētājs vai noliktavas turētājs par šā panta pirmajā vai otrajā daļā minētajām darbībām neiesniedz nodrošinājumu atbilstoši šā likuma prasībām, atlikto nodokļa maksājumu nepiemēro, un licencēts importētājs vai noliktavas turētājs maksā nodokli atbilstoši šā likuma 7. pantā noteiktajai likmei.’’.

Atbalstīt

(6) Ja licencēts importētājs vai noliktavas turētājs par šā panta pirmajā vai otrajā daļā minētajām darbībām neiesniedz nodrošinājumu atbilstoši šā likuma prasībām, atlikto nodokļa maksājumu nepiemēro, un licencēts importētājs vai noliktavas turētājs maksā nodokli atbilstoši šā likuma 7. pantā noteiktajai likmei."

 

16. Papildināt III nodaļu ar 15.1 pantu šādā redakcijā:

“15.1 pants. Atliktās nodokļa maksāšanas piemērošana Muitas likumā un citos attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos

(1) Atliktā nodokļa maksāšana attiecas arī uz alkoholiskajiem dzērieniem, kuriem piemēro attiecīgu muitas procedūru (izņemot izlaišanu brīvam apgrozījumam) tajos gadījumos, kad nodokli nemaksā saskaņā ar Muitas likumu vai citiem attiecīgiem normatīvajiem aktiem.

(2) Ja šā panta pirmajā daļā minētās muitas procedūras netiek izpildītas, atbildīgā persona samaksā nodokli pēc šā likuma 7.pantā noteiktās likmes.

(3) Šā panta pirmajā daļā minētajā gadī jumā par attiecīgajiem alkoholiskajiem dzērieniem šā likuma 14.pantā minēto nodrošinājumu neiesniedz.”

     

16. Papildināt III nodaļu ar 15.1 pantu šādā redakcijā:

“15.1 pants. Atliktās nodokļa maksāšanas piemērošana Muitas likumā un citos attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos

(1) Atliktā nodokļa maksāšana attiecas arī uz alkoholiskajiem dzērieniem, kuriem piemēro attiecīgu muitas procedūru (izņemot izlaišanu brīvam apgrozījumam) tajos gadījumos, kad nodokli nemaksā saskaņā ar Muitas likumu vai citiem attiecīgiem normatīvajiem aktiem.

(2) Ja šā panta pirmajā daļā minētās muitas procedūras netiek izpildītas, atbildīgā persona samaksā nodokli pēc šā likuma 7.pantā noteiktās likmes.

(3) Šā panta pirmajā daļā minētajā gadījumā par attiecīgajiem alkoholiskajiem dzērieniem šā likuma 14.pantā minēto nodrošinājumu neiesniedz.”

16.pants. Atbildība par šā likuma pārkāpumiem

(1) Nodokļa maksātājs par izdarītajiem pārkāpumiem atbild saskaņā ar šo likumu un likumu "Par nodokļiem un nodevām".

17.  16.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Atbildību par šā likuma pārkāpumiem nosaka šis likums un likums "Par nodokļiem un nodevām".";

 

 

 

 

17.  16.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Atbildību par šā likuma pārkāpumiem nosaka šis likums un likums "Par nodokļiem un nodevām".";

 

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

“(11) Latvijas Republikas muitas teritorijā aizliegts ražot, pārstrādāt, uzglabāt, pārvietot un realizēt alkoholiskos dzērienus, par kuriem nav samaksāts akcīzes nodoklis vai kuri nav marķēti ar akcīzes nodokļa markām, izņemot šajā likumā noteiktos gadījumus.”;

     

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

“(11) Latvijas Republikas muitas teritorijā aizliegts ražot, pārstrādāt, uzglabāt, pārvietot un realizēt alkoholiskos dzērienus, par kuriem nav samaksāts akcīzes nodoklis vai kuri nav marķēti ar akcīzes nodokļa markām, izņemot šajā likumā noteiktos gadījumus.”;

(2) Attiecīgajām valsts uzraudzības un kontroles iestādēm ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā konfiscēt alkoholiskos dzērienus, kuri ievesti Latvijas Republikas muitas teritorijā vai izvesti no akcīzes preču noliktavas, bet par kuriem nav samaksāts nodoklis un nav iesniegts šā likuma 14.pantā noteiktais nodrošinājums par minēto darbību izpildi.

papildināt otro daļu ar vārdiem "vai kuri tiek uzglabāti, pārvietoti un realizēti Latvijas Republikas muitas teritorijā bez akcīzes nodokļa markām, izņemot šā likuma 5.panta ceturtajā daļā minētos gadījumus.";

     

papildināt otro daļu ar vārdiem "vai kuri tiek uzglabāti, pārvietoti un realizēti Latvijas Republikas muitas teritorijā bez akcīzes nodokļa markām, izņemot šā likuma 5.panta ceturtajā daļā minētos gadījumus.";

 

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Alkoholisko dzērienu konfiskācija par šā likuma vai citu normatīvo aktu pārkāpumiem vai citu normatīvo aktu piemērošana attiecībā uz pārkāpumiem alkoholisko dzērienu aprites jomā neatbrīvo attiecīgo personu no saistībām samaksāt nodokli saskaņā ar šo likumu un soda naudu saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".";

     

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Alkoholisko dzērienu konfiskācija par šā likuma vai citu normatīvo aktu pārkāpumiem vai citu normatīvo aktu piemērošana attiecībā uz pārkāpumiem alkoholisko dzērienu aprites jomā neatbrīvo attiecīgo personu no saistībām samaksāt nodokli saskaņā ar šo likumu un soda naudu saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".";

(4) Ja fiziskā vai juridiskā persona veic jebkuras darbības ar alkoholiskajiem dzērieniem, neievērojot šā likuma nosacījumus, Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības bezstrīdus kārtībā piedzīt valsts budžetā atbilstoši šā likuma 7.pantā noteiktajām likmēm nenomaksātās nodokļa summas un iekasēt soda naudu divsimt procentu apmērā no nenomaksātās nodokļa summas.

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja fiziskā vai juridiskā persona veic jebkuras darbības ar alkoholiskajiem dzērieniem, neievērojot šā likuma nosacījumus (tajā skaitā veic alkoholisko dzērienu nedeklarētu, nelegālu vai citādu ievešanu valstī, neievērojot normatīvajos aktos noteikto ievešanas kārtību vai attiecīgu muitas procedūru izpildi, veic alkoholisko dzērienu nereģistrētu, nelegālu vai citādu ražošanu, neievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, kādā atļauta alkoholisko dzērienu ražošana, veic jebkuras citas darbības ar alkoholiskajiem dzērieniem, par kuriem nav samaksāts nodoklis vai iesniegts šā likuma 14.pantā noteiktais nodrošinājums vai kuri nav marķēti ar akcīzes nodokļa markām saskaņā ar šo likumu), Valsts ieņēmumu dienests bezstrīdus kārtībā piedzen valsts budžetā atbilstoši šā likuma 7.pantā noteiktajām likmēm nenomaksātās nodokļa summas un soda naudu saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".";

17

 

 

 

18

Saeimas Juridiskais birojs

16. pantā:

ierosinām ceturtajā daļā izslēgt vārdus ‘’fiziskā vai juridiskā’’;

Saeimas Juridiskais birojs

16. pantā:

ierosinām izslēgt ceturtajā daļā vārdu ‘’nelegālu’’;

Atbalstit

 

 

 

Atbalstīt

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja persona veic jebkuras darbības ar alkoholiskajiem dzērieniem, neievērojot šā likuma nosacījumus (tajā skaitā veic alkoholisko dzērienu nedeklarētu vai citādu ievešanu valstī, neievērojot normatīvajos aktos noteikto ievešanas kārtību vai attiecīgu muitas procedūru izpildi, veic alkoholisko dzērienu nereģistrētu vai citādu ražošanu, neievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, kādā atļauta alkoholisko dzērienu ražošana, veic jebkuras citas darbības ar alkoholiskajiem dzērieniem, par kuriem nav samaksāts nodoklis vai iesniegts šā likuma 14.pantā noteiktais nodrošinājums vai kuri nav marķēti ar akcīzes nodokļa markām saskaņā ar šo likumu), Valsts ieņēmumu dienests bezstrīdus kārtībā piedzen valsts budžetā atbilstoši šā likuma 7.pantā noteiktajām likmēm nenomaksātās nodokļa summas un soda naudu saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".";

 

papildināt pantu ar piekto, sesto, septīto, astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

"(5) Šā panta ceturtajā daļā minētajos gadījumos Valsts ieņēmumu dienests nodokli aprēķina pēc likmēm, kas bija spēkā brīdī, kad minētās darbības tika veiktas. Ja to nevar noteikt, nodokli aprēķina pēc likmēm, kas ir spēkā brīdī, kad minētās darbības konstatētas.

19

Saeimas Juridiskais birojs

16. pantā:

ierosinām aizstāt piektajā daļā vārdu ‘’brīdī’’ ar vārdu ‘’dienā’’;

Atbalstīt

papildināt pantu ar piekto, sesto, septīto, astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

"(5) Šā panta ceturtajā daļā minētajos gadījumos Valsts ieņēmumu dienests nodokli aprēķina pēc likmēm, kas bija spēkā dienā, kad minētās darbības tika veiktas. Ja to nevar noteikt, nodokli aprēķina pēc likmēm, kas ir spēkā dienā, kad minētās darbības konstatētas.

 

(6) Ja cita valsts iestāde, nevis Valsts ieņēmumu dienests atbilstoši savai kompetencei konstatē, ka persona ir veikusi šā panta ceturtajā daļā minētās darbības, attiecīgā valsts iestāde par to rakstveidā informē (ne vēlāk kā triju darbdienu laikā) Valsts ieņēmumu dienestu. Valsts ieņēmumu dienests piedzen nodokli un soda naudu saskaņā ar šā panta ceturto un piekto daļu.

(7) Šā panta ceturtajā daļā minētajos gadījumos nodokli un soda naudu piedzen no personas, kuras valdījumā ir alkoholiskie dzērieni, ar kuriem veiktas šā panta ceturtajā daļā minētās darbības, vai no personas, kas veikusi šā panta ceturtajā daļā minētās darbības, ja netiek konstatēts minēto alkoholisko dzērienu valdītājs.

(8) Alkoholiskos dzērienus, kurus atbrīvo no nodokļa saskaņā ar šā likuma 8.pantu, aizliegts izmantot citiem mērķiem (nekā noteiktajam atbrīvojumam) vai nodot personai, kurai nav tiesību tos saņemt.

     

(6) Ja cita valsts iestāde, nevis Valsts ieņēmumu dienests atbilstoši savai kompetencei konstatē, ka persona ir veikusi šā panta ceturtajā daļā minētās darbības, attiecīgā valsts iestāde par to rakstveidā informē (ne vēlāk kā triju darbdienu laikā) Valsts ieņēmumu dienestu. Valsts ieņēmumu dienests piedzen nodokli un soda naudu saskaņā ar šā panta ceturto un piekto daļu.

(7) Šā panta ceturtajā daļā minētajos gadījumos nodokli un soda naudu piedzen no personas, kuras valdījumā ir alkoholiskie dzērieni, ar kuriem veiktas šā panta ceturtajā daļā minētās darbības, vai no personas, kas veikusi šā panta ceturtajā daļā minētās darbības, ja netiek konstatēts minēto alkoholisko dzērienu valdītājs.

(8) Alkoholiskos dzērienus, kurus atbrīvo no nodokļa saskaņā ar šā likuma 8.pantu, aizliegts izmantot citiem mērķiem (nekā noteiktajam atbrīvojumam) vai nodot personai, kurai nav tiesību tos saņemt.

 

(9) Ja šā panta devītā daļa netiek ievērota, par minētajiem alkoholiskajiem dzērieniem maksājams nodoklis un soda nauda šajā pantā noteiktajā kārtībā. Nodokli un soda naudu piedzen no personas, kura ir saņēmusi no nodokļa atbrīvotus alkoholiskos dzērienus un nav ievērojusi šā panta devītajā daļā vai attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos paredzēto kārtību, kādā minētajiem alkoholiskajiem dzērieniem atļauts piemērot atbrīvojumu no nodokļa saskaņā ar šā likuma 8.pantu. Šī daļa neattiecas uz šā likuma 8.panta ceturtajā daļā minētajiem gadījumiem."

20

Saeimas Juridiskais birojs

16. pantā:

ierosinām aizstāt devītajā daļā vārdus ‘’devītā daļa’’ (attiecīgā locījumā) ar vārdiem ‘’astotā daļa’’ (attiecīgā locījumā).

Atbalstīt

(9) Ja šā panta astotā daļa netiek ievērota, par minētajiem alkoholiskajiem dzērieniem maksājams nodoklis un soda nauda šajā pantā noteiktajā kārtībā. Nodokli un soda naudu piedzen no personas, kura ir saņēmusi no nodokļa atbrīvotus alkoholiskos dzērienus un nav ievērojusi šā panta astotajā daļā vai attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos paredzēto kārtību, kādā minētajiem alkoholiskajiem dzērieniem atļauts piemērot atbrīvojumu no nodokļa saskaņā ar šā likuma 8.pantu. Šī daļa neattiecas uz šā likuma 8.panta ceturtajā daļā minētajiem gadījumiem."

17.pants. Alkoholisko dzērienu inventarizācija

(3) Ja inventarizācijā tiek konstatēta grāmatvedības reģistru un inventarizācijas datu atšķirība, novērtējumu starpība - pārpalikums vai iztrūkums (izlaupījums, zaudējums, zudums u.c.) - uzrādāma gan grāmatvedības reģistros, gan nodokļa deklarācijā, ievērojot šādu kārtību:

1) ja inventarizācijā konstatē pārpalikumu, to apliek ar nodokli atbilstoši šā likuma 7.pantā noteiktajai likmei;

2) ja inventarizācijā konstatē iztrūkumu, to apliek ar nodokli atbilstoši šā likuma 7.pantā noteiktajai likmei, izņemot iztrūkumu, kas:

a) atbilst Ministru kabineta apstiprinātajām normām,

b) radies šā likuma 8.panta 3.punktā minēto zaudējumu rezultātā.

18. Papildināt 17.panta trešās daļas 2.punkta "b" apakšpunktu pēc vārdiem "likuma 8.panta" ar vārdiem "pirmās daļas".

     

18. Papildināt 17.panta trešās daļas 2.punkta "b" apakšpunktu pēc vārdiem "likuma 8.panta" ar vārdiem "pirmās daļas".

Likuma "Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem" pielikums

1. Vīnam noteiktais nodoklis piemērojams alkoholiskajiem dzērieniem, kuri atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodiem 2204 un 2205, ja šie alkoholiskie dzērieni savukārt atbilst visām likuma "Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem" 1.panta otrās daļas 3.punktā minētajām prasībām.

2. Raudzētajiem dzērieniem noteiktais nodoklis piemērojams alkoholiskajiem dzērieniem, kuri atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodam 2206, ja šie alkoholiskie dzērieni savukārt atbilst visām likuma "Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem" 1.panta otrās daļas 4.punktā minētajām prasībām.

3. Starpproduktiem ar spirta saturu līdz 15 tilpumprocentiem (ieskaitot) noteiktais nodoklis piemērojams alkoholiskajiem dzērieniem, kuri atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodiem 2204, 2205 un 2206, ja šie alkoholiskie dzērieni savukārt atbilst visām likuma "Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem" 1.panta otrās daļas 5.punktā minētajām prasībām un faktiskais spirta daudzums tajos nepārsniedz 15 tilpumprocentus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.11.99. likumu, kas stājas spēkā no 11.12.99.)

4. Starpproduktiem ar spirta saturu no 15 līdz 22 tilpumprocentiem (ieskaitot) noteiktais nodoklis piemērojams alkoholiskajiem dzērieniem, kuri atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodiem 2204, 2205 un 2206, ja šie alkoholiskie dzērieni savukārt atbilst visām likuma "Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem" 1.panta otrās daļas 5.punktā minētajām prasībām un faktiskais spirta daudzums tajos ir no 15 līdz 22 tilpumprocentiem (ieskaitot).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.11.99. likumu, kas stājas spēkā no 11.12.99.)

5. Spirtam noteiktais nodoklis piemērojams alkoholiskajiem dzērieniem, kuri atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodam 2207, ja šie alkoholiskie dzērieni savukārt atbilst visām likuma "Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem" 1.panta otrās daļas 2.punktā minētajām prasībām.

6. Pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem noteiktais nodoklis piemērojams alkoholiskajiem dzērieniem, kuri atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodiem 2204, 2205, 2206 un 2208 un kuri nav minēti citos pielikuma punktos.

19. Izslēgt pielikumu.

 

     

19. Izslēgt pielikumu.

 

 

20. Papildināt pārejas noteikumus ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Šajā likumā lietotās atsauces uz Latvijas kombinētās nomenklatūras kodiem atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras 2003.gada versijai."

     

20. Papildināt pārejas noteikumus ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Šajā likumā lietotās atsauces uz Latvijas kombinētās nomenklatūras kodiem atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras 2003.gada versijai."

 

21. Papildināt likumu ar atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 1992/12/EEC, 1992/83/EEC un 1992/84/EEC."

     

21. Papildināt likumu ar atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 1992/12/EEC, 1992/83/EEC un 1992/84/EEC."

   

21

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt likumprojektu ar normu par spēkā stāšanos šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.”

Atbalstīt

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.